Luận Văn Hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty xây dựng Ngân hàng

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Đề tài: Hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty xây dựng Ngân hàng (60 trang)  MỤC LỤC​

  LỜI MỞ ĐẦU

  CHƯƠNG I VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP

  Vốn của các doanh nghiệp.

  1. Vốn là gì?

  1.2 Đặc điểm của vốn trong doanh nghiệp

  2. Phân loại vốn trong các doanh nghiệp hiện nay.

  2.1. Phân loại căn cứ vào các gia đoạn của quá trình sản xuất kinh doanh mà vốn tham gia

  2.2 Phân loại căn cứ vào nguồn hình thành của vốn:

  2.3 Phân loại căn cứ vào đặc điểm luân chuyển của vố

  1. Hiệu quả sử dụng vốn cố định:

  1.1 Hao mòn TSCĐ:

  1.2 Khấu hao TSCĐ:

  1.3 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp:

  2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động:

  2.1 Nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp:

  2.2 Xác định nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp:

  2.3 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong các doanh nghiệp:

  3. Các chỉ số tài chính có liên quan đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp:


  CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG Ở CÔNG TY XÂY DỰNG NGÂN HÀNG

  I. Khái quát chung về Công ty xây dựng Ngân hàng.

  1. Quá trình hình thành và phát triển:

  1.1. Quá trình hình thành:

  1.2 Chức năng nhiệm vụ của công ty:

  2. Quyền hạn của công ty:

  II. Tổ chức bộ máy của công ty:

  III. Đặc điểm kinh doanh của công ty


  CHƯƠNG III PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG NGÂN HÀNG

  I. Tạo nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

  II. Kết quả hoạt động kinh doanh và hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Công ty xây dựng Ngân hàng:

  1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty:

  2.2 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động:

  2.3 Phân tích một số chỉ tiêu khác có liên quan:

  III. Một số vấn đề đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty xây dựng Ngân hàng:

  1. Vai trò của vốn đối với Công ty xây dựng Ngân hàng.

  2. Đánh giá về ưu nhược điểm trong quản lý sử dụng vốn cũng như kết quả sản xuất kinh doanh của công ty:

  3. Các giải pháp khắc phục:

  KẾT LUẬN

  Tài liệu tham khảo.
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...