Luận Văn Hiệu quả đầu tư phát triển của Tổng Công ty Điện Lực Việt Nam (EVN)

Thảo luận trong 'Đầu Tư' bắt đầu bởi Lan Chip, 3/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  LỜI MỞ ĐẦU
  Theo tiến trình phát triển của đất nước và xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã khởi xướng và lãnh đạo đất nước bắt tay vào một thời kì đổi mới toàn diện về nhận thức và định hướng phát triển kinh tế .Hệ thống kinh tế đã có sự chuyển hướng rõ rệt trong tất cả các lĩnh vực từ nông nghiệp đến công nghiệp, từ giao thông vận tải đến thương mại dịch vụ .
  Với định hướng đúng đắn ấy, Nhà nước bắt đầu tách chức năng quản lý nhà nước ra khỏi chức năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp,thực hiện xây dựng các đầu kéo phát triển kinh tế đát nước thông qua việc hình thành các tổng công ty lớn .Trong bối cảnh đó, Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 562/TTg và Điều lệ hoạt động của Tổng công ty được Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Nghị địng số 14/CP ngày 27/01/1995.
  Kể từ khi thành lập,Tổng công ty đã thể hiện được vị trí quan trọng của mình trong phát triển kinh tế-xã hội đất nước. Công ty đã thực hiện nhiều dự án quan trọng để xây dựng nguồn điện và mạng lưới cung cấp điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt cho người dân.Trong quá trình đầu tư phát triển, Tổng công ty đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và cơ bản đáp ứng được nhu cầu về điện. Tuy nhiên, Tổng công ty vẫn còn những tồn tại như: tiến độ xây dựng các nhà máy thủy điện vẫn còn chậm, vẫn tình trạng thiếu điện vào mùa khô, mạng lưới truyền tải điện chưa hợp lý dẫn đến thất thoát điện năng Để đứng vững và phát triển hơn nữa đòi hỏi Tổng công ty phải có những giải pháp thiết thực để khắc phục những tồn tại này. Để hiểu sâu hơn về vấn đề này em chọn đề tài: “Hiệu quả đầu tư phát triển của Tổng Công ty Điện Lực Việt Nam (EVN)”.Do khả năng thu thập tài liệu và hiểu biết thực tế có hạn nên em chỉ viết trong phạm vi những vấn đề thực hiện các dự án phát triển nguồn điện và lưới điện của Tổng công ty Điện lực Việt Nam hiện nay.Em xin chân thành cảm ơn Cô Đinh Ngọc Quyên đã hướng dẫn thực hiện bài viết này.
  MỤC LỤC

  Lời mở đầu . 1
  Phần I: Những vấn đề chung về đầu tư và hiệu quả đầu tư 2
  I. Tổng quan về hoạt động đầu tư 2
  1. Khái niệm về đầu tư . 2
  2. Phân loại đầu tư 3
  II. Hiệu quả đầu tư và các chỉ tiêu đánh giá 4
  1. Khái niệm và phân loại hiệu quả đầu tư . 4
  2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư . 5
  2.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính của hoạt động đầu tư . 5
  2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội 8
  III. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư 10
  1. Những nhân tố thuộc về môi trường vĩ mô 10
  2. Các yếu tố thuộc về môi trường vi mô của doanh nghiệp . 11
  Phần II: Thực trạng đầu tư phát triển của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam 12
  I. Giới thiệu về Tổng công ty Điện lực Việt Nam . 12
  II. Thực trạng đầu tư và hiệu quả đầu tư của Tổng công ty Điện lực Việt Nam. 13
  1. Những thành tựu 13
  1.1. Tổ chức lại sản xuất 13
  1.2. Đầu tư đồng bộ nguồn và lưới điện 14
  1.3. Làm chủ kỹ thuật tiên tiến hiện đại . 18
  2. Những tồn tại trong quá trình đầu tư phát triển của Tổng công ty . 19
  2.1. Thiếu vốn đầu tư 19
  2.2. Tiến độ thực hiện các dự án đang còn chậm 20
  Phần III: Giải pháp để nâng cao hiệu quả đầu tư của Tổng công ty Điện lực Việt Nam 21
  I. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước . 21
  II. Đối với Tổng công ty Điện lực Việt Nam . 21
  1. Về tổ chức và cơ chế . 21
  2. Giải pháp đầu tư phát triển . 22
  3. Tài chính và huy động vốn 22
  4. Về khoa học - công nghệ . 23
  5. Về nguồn nhân lực . 23
  Kết luận . 24
  Tài liệu tham khảo 25
  [charge=150]http://up.4share.vn/f/35040c0605010702/DA169.doc.file[/charge]
   
Đang tải...