Chuyên Đề Hành vi đầu tư và tiết kiệm của hộ gia đình khu vực nông thôn an giang

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC

  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1

  1.1. Lý do chọn đề tài1

  1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 2

  1.3. Phạm vi nghiên cứu. 2

  CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3

  2.1. Khái niệm tiết kiệm, đầu tư, thu nhập và chi tiêu. 3

  2.1.1. Tiết kiệm 3

  2.1.2. Đầu tư. 3

  2.1.3. Chi tiêu. 3

  2.1.4. Thu nhập. 3

  2.2. Mối quan hệ giữa tiết kiệm, đầu tư, thu nhập và chi tiêu. 4

  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5

  3.1. Thiết kế nghiên cứu. 5

  3.1.1. Nghiên cứu sơ bộ. 5

  3.1.2. Nghiên cứu chính thức. 5

  3.1.3. Xử lý dữ liệu. 6

  3.2. Mẫu. 6

  3.2.1. Phương pháp chọn mẫu. 6

  3.2.2. Cỡ mẫu. 6

  3.3. Thang đo. 6

  3.3.1. Thang đo biểu danh (danh xưng)6

  3.3.2. Thang đo tỷ lệ. 7

  CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 8

  4.1. Cơ cấu kinh tế nông thôn. 8

  4.2. Hiện trạng và cơ cấu thu nhập của hộ gia đình nông thôn An Giang. 9

  4.2.1. Thu nhập phân theo hoạt động sản xuất9

  4.2.2. Thu nhập phân theo trình độ học vấn. 12

  4.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập. 15

  4.2.4. Nguyên nhân dẫn đến thu nhập thấp của hộ nông dân và hệ quả đối với từng nhóm hộ16

  4.2.5. Sử dụng thu nhập sau khi trừ chi phí17

  4.3. Các hình thức chi tiêu. 18

  4.5. Các hình thức tiết kiệm 25

  4.7. Các hình thức tín dụng ở nông thôn. 28

  4.7.1. Các hình thức tín dụng phân theo thu nhập. 29

  4.7.2. Các hình thức tín dụng phân theo trình độ học vấn. 31

  CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT. 36

  GIẢI PHÁP. 36

  5.1. Kết luận. 36

  5.2. Kiến nghị37

  5.2.1. Đối với hộ gia đình nông dân. 37

  5.2.2. Đối với nhà nước và chính quyền địa phương. 37

  5.2.3. Đối với các tổ chức tín dụng nông thôn. 38

  5.3. Giải pháp. 38

  5.3.1. Các giải pháp tăng thu nhập cho hộ gia đình ở nông thôn. 38

  5.3.2. Giải pháp thúc đẩy các hình thức tín dụng chính thức ở nông dân. 39

  TÀI LIỆU THAM KHẢO 41

  PHỤC LỤC 1. 42

  PHỤC LỤC 2. 46
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...