Luận Văn Giải pháp nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam

Thảo luận trong 'Đầu Tư' bắt đầu bởi Lan Chip, 4/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  lời mở đầu


  Cựng với xu thế quốc tế húa đời sống kinh tế – xã hội, đầu tư trực tiếp nước ngoài đang cú xu hướng ngày càng gia tăng mạnh mẽ và cú vai trũ to lớn đối với sự phỏt triển kinh tế nước ta.

  Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một trong những nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phỏt triển, cú tỏc dụng thỳc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng cụng nghiệp húa – hiện đại húa, tạo điều kiện khai thỏc cỏc lợi thế so sỏnh, mở ra nhiều nghành nghề,sản phẩm mới, nõng cao năng lực quản lý và trỡnh độ cụng nghệ, mở rộng thị trường xuất khẩu,tạo thờm nhiều việc làm và chủ động tham gia vao quỏ trỡnh hội nhập kinh tế quốc tế.

  Chớnh vỡ vậy , việc thu hỳt và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài như thế nào đúng vai trũ rất quan trọng.
  Xuất phỏt từ thực tiễn của sự nghiệp cụng nghiệp húa và hiện đại húa đất nước, nền kinh tế đang chuyển sang giai đoạn phỏt triển tăng tốc, vấn đề đặt ra là cần thu hỳt nhiều hơn nữa nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cho đầu tư phỏt triển. Với đề ỏn “Giải phỏp nhằm thu hỳt đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam “- nghiờn cứu đối tượng chủ yếu là đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam- em sẽ trỡnh bày những thực trạng và giải phỏp để thu hỳt nguồn vốn này .

  mục lục
  Lời nói đầu 1
  Phần 1: Một số ván đề về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 2
  1. Thực chất của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 2
  1.1. Thực chất 2
  1.2. Đặc điểm 3
  1.2.1. Những mặt tích cực 3
  1.2.2. Một số hạn chế 5
  2. Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài 6
  3. Các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư trực tiếp nước ngoài 8
  4. Sự cần thiết phải thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 9
  Phần 2: Tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 12
  1. Kết quả thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 12
  1.1. Giai đoạn 1988-2002 13
  1.2. Giai đoạn 2003-2005 14
  1.2.1. Năm 2003 14
  1.2.2. Năm 2004 15
  1.2.5. Năm 2005 15
  2. Cơ cấu đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 16
  2.1. Cơ cấu ngành, sản phẩm 16
  2.2. Cơ cấu vùng, lãnh thổ 19
  2.3. Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo quốc gia 20
  3. Thuận lợi và khó khăn trong việc thu hút vốn FDI tại Việt Nam 21
  3.1. Về thuận lợi 21
  3.2. Những khó khăn, trở ngại 23
  Phần 3: Giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 26
  1. Các giải pháp chủ yếu 26
  2. Một số kiến nghị 27
  Kết luận 29
  Tài liệu tham khảo 30
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...