Luận Văn Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Tem

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Lan Chip, 17/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời mở đầu
  Đại hội đảng toàn quốc lần thứ VI đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện, tạo ra bước ngoặt trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và sự phát triển của kinh tế đất nước. Sau gần 20 năm đổi mới, đất nước ta đã thực hiện sự chuyển mình và đạt được những thành tựu to lớn cả về kinh tế – xã hội- chính trị. Đó là bước ngoặt cơ bản của nền kinh tế nước ta thoát khỏi cuộc khủng hoảng, đứng vững và phát triển trong cơ chế thị trường.
  Hiệu quả đạt được ngày càng cao sau mỗi kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh được coi là mục tiêu của mỗi doanh nghiệp nói chung và Công ty Tem nói riêng. Chỉ có đạt được hiệu quả sau mỗi kỳ sản xuất kinh doanh, Công ty Tem mới có điều kiện mở rộng sản xuất cùng các đơn vị khác trong Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, đáp ứng nhu cầu truyền đưa tin tức của nền kinh tế và của nhân dân, đồng thời trụ vững và phát triển trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, trong điều kiện kinh tế hội nhập, muốn vậy, Công ty Tem phải luôn luôn phấn đấu đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
  Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, thực tế đòi hỏi Công ty Tem phải có những giải pháp sao cho hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao hơn. Hiệu quả sản xuất kinh doanh là chất xúc tác mạnh vừa góp phần nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên, là sự phát triển của công ty, ngành cũng như nền kinh tế đất nước. Là nền tảng góp phần vào quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước. Xuất phát từ vấn đề bức thiết đó, quá trình công tác tại Công ty Tem và những kiến thức đã học tập, nghiên cứu tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, với mong muốn Công ty có thể giải quyết được những khó khăn để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Em đã chọn đề tài: "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Tem” làm đề tài luận văn tốt nghiệp. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung đề tài được kết cấu gồm 3 chương:
  Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
  Chương 2: Thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Tem.
  Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Tem.
  Mục lục
  Lời mở đầu 1
  Chương I: Một số vấn đề về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2
  1.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 2
  1.1.1. Bản chất của hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2
  1.1.1.1. Các quan điểm cơ bản về hiệu quả 2
  1.1.1.2. Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh 3
  1.1.1.3. Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh 4
  1.1.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 7
  1.1.2.1. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh là công cụ quản lý kinh doanh 7
  1.1.2.2. Sản xuất kinh doanh có hiệu quả là điều kiện sống còn đối với mọi doanh nghiệp 7
  1.1.3. Tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường 9
  1.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 12
  1.2.1. Nhân tố bên trong doanh nghiệp 12
  1.2.1.1. Nhân tố vốn 12
  1.2.1.2. Nhân tố con người (lực lượng lao động) 12
  1.2.1.3. Nhân tố phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ 13
  1.2.1.4. Hệ thống trao đổi và xử lý thông tin 14
  1.2.1.5. Trình độ tổ chức sản xuất và trình độ quản trị doanh nghiệp 15
  1.2.2. Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 15
  1.2.2.1. Môi trường chính trị - pháp luật 15
  1.2.2.2. Môi trường kinh doanh 16
  1.2.2.3. Môi trường tự nhiên 16
  1.2.2.4. Cơ sở hạ tầng 16
  1.2.2.5. Môi trường cạnh tranh 17
  1.2.2.6. Môi trường kinh tế và công nghệ 17
  1.3. Chỉ tiêu đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 17
  1.3.1. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 17
  1.3.1.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tổng quát 18
  1.3.1.2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả bộ phận 18
  1.3.2. Quan điểm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 22
  Chương II: Thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tem 26
  2.1. Khái quát về công ty tem Việt Nam 26
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 26
  2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy 27
  2.2.2.1. Chức năng nhiệm vụ 27
  2.2.2.2. Cơ cấu tổ chức của công ty tem 28
  2.2.2.3. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 31
  2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Tem 32
  2.1.3.1. Đặc điểm của sản phẩm tem 32
  2.1.3.2. Đặc điểm khách hàng 33
  2.1.3.3. Đặc điểm thị trường 35
  2.1.4. Đặc điểm về lao động 37
  2.1.5. Đặc điểm về vốn 38
  2.2. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Tem 39
  2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2000-2004 39
  2.2.1.1. Tem cước phí 39
  2.2.2.2. Tem chơi 41
  2.2.2. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 46
  2.2.2.1. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung 46
  2.2.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn 48
  2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 49
  2.3.1. Những kết quả đạt được trong sản xuất kinh doanh 49
  2.3.2. Những vấn đề còn tồn tại 53
  Chương III: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Tem 56
  3.1. Định hướng phát triển của Công ty Tem 56
  3.1.1. Mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn tới 56
  3.1.2. Định hướng phát triển kinh doanh của Công ty 58
  3.1.2.1. Duy trì và phát triển thị trường trong nước 58
  3.1.2.2. Phát triển thị trường ngoài nước 60
  3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 61
  3.2.1. Giải pháp phát triển sản phẩm 61
  3.2.1.1. Nâng cao chất lượng sản phẩm hiện có 62
  3.2.1.2. Phát triển sản phẩm mới 62
  3.2.1.3. Đa dạng hoá sản phẩm 65
  3.2.1.4. Một số sản phẩm cụ thể triển khai trong năm 2005 65
  3.2.2. Giải pháp phát triển thị trường trên Internet 66
  3.2.3. Thông qua chính sách giá 68
  3.2.4. Chính sách phân phối 69
  3.2.5. Đa dạng hoá phương thức bán hàng 70
  3.2.6. Khuyến khích sử dụng tem, hạn chế việc sử dụng máy in cước thay tem tại các bưu cục 72
  3.2.7. Giải pháp tăng cường xúc tiến yểm trợ 72
  3.2.7.1. Tăng cường công tác tuyên truyền quảng cáo 72
  3.2.7.2. Tăng cường công tác phổ cập nghiệp vụ tem bưu chính 75
  3.2.7.3. Xúc tiến bán hàng 76
  3.2.7.4. Dịch vụ sau bán hàng 77
  3.2.8. Giải pháp về tổ chức quản lý, tuyển dụng, đào tạo nhân sự 78
  3.2.9. Giải pháp về quản lý và sử dụng tài chính 79
  3.3. Một số kiến nghị để thực hiện biện pháp 80
  Kết luận 81
  Tài liệu tham khảo 83
  Phụ lục.
  [charge=150]http://up.4share.vn/f/2819111b1d1c1f11/QT161.doc.file[/charge]
   
Đang tải...