Luận Văn Giải pháp huy động và quản lý điều hành vốn tại Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển Hà giang

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Lan Chip, 7/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Quỹ Hỗ trợ phát triển là một tổ chức Tài chính của Nhà nước trực thuộc Chính phủ, có chức năng huy động vốn trung hạn, dài hạn và ngắn hạn, tiếp nhận và quản lý các nguồn vốn của Nhà nước dành cho tín dụng đầu tư phát triển để thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển của Nhà nước.
  Do đặc điểm trên nên nguồn vốn huy động có một vai trò rất quan trọng đối với hoạt động của Quỹ. Vừa có tính chất vốn vừa có tính chất là nguyên liệu của quá trình hoạt động, nguồn vốn huy động quyết định đến hầu hết các hoạt động của Quỹ như : quy mô, thời hạn, cơ cấu tài sản có và các hoạt động phục vụ nhiệm vụ khác. Từ đó quyết định đến khả năng thu lợi, hiệu quả của hoạt động tín dụng đầu tư phát triển và mức độ rủi ro của Quỹ HTPT. Vì vậy đối với Quỹ huy động vốn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.
  Trong điều kiện nền kinh tế nước ta mới chuyển sang nền kinh tế thị trường, thị trường vốn chưa phát triển hoàn chỉnh, hệ thống Ngân hàng và hệ thống Quỹ HTPT vẫn đang đóng vai trò quan trọng trong công tác huy động vốn và làm trung gian giữa người có vốn nhàn rỗi và người có nhu cầu vốn. Các đơn vị này đang tìm mọi cách để mở rộng huy động vốn, tăng nguồn đầu tư vào làm cơ sở tăng quy mô cho vay và đầu tư nhằm mục đích tăng doanh thu, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
  Không nằm ngoài quy luật đó, Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển Hà giang đang tìm tòi phát triển thêm những hình thức huy động mới nhằm thu hút thêm nguồn vốn huy động. Đặc biệt từ đầu năm 2003 đến nay Quỹ đã liên tục thay đổi mức lãi suất huy động với mức lãi suất tăng dần để thu hút khách hàng gửi tiền, ưu tiên cho vay với lãi suất ưu đãi bằng thế chấp các hợp đồng tiền gửi tại Quỹ .
  Bên cạnh những mặt tích cực đó Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển Hà giang cũng còn gặp nhiều khó khăn trong việc huy động vốn.
  Chính vì những lý do trên em đã chọn đề tài : " Giải pháp huy động và quản lý điều hành vốn tại Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển Hà giang" làm khoá luận tốt nghiệp của mình.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Khoá luận đã đưa ra phần lý luận về công tác huy động vốn, các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn vốn huy động và vai trò của vốn huy động đối với hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển. Trên cơ sở phân tích đó khoá luận đã đi sâu vào phân tích thực trạng huy động vốn tại Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển Hà giang cả về quy mô và kết cấu, từ đó rút ra những kết quả đạt được cũng như những mặt tồn tại.
  Khóa luận còn đề xuất một số giải pháp nhằm thu hút thêm nguồn vốn huy động, giải pháp quản lý điều hành vốn và cân đối giữa huy động vốn và cho vay.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của khoá luận là công tác huy động vốn tại Chi nhánh Quỹ Hỗ ttợ phát triển Hà giang.
  Nguồn vốn huy động được phân tích dựa trên các số liệu, kết quả huy động vốn của Chi nhánh trong các năm 2000 - 2001 - 2002 - 2003.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử,
  Phương pháp thống kê biểu mẫu, phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp . cũng được sử dụng.
  5. Những đóng góp của khoá luận
  Hệ thống được những vấn đề chung về huy động vốn, đưa ra những cơ sở để đánh giá công tác huy động và quản lý điều hành vốn một cách chính xác hơn.
  Về mặt thực tiễn khóa luận đã nêu lên thực trạng hiện tại của công tác huy động vốn tại Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển Hà giang qua việc phân tích các số liệu, khóa luận đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến những mặt hạn chế trong công tác huy động vốn từ đó đưa ra những giải pháp thích hợp .
  Do khả năng trình độ hiểu biết của em còn hạn chế, thời gian nghiên cứu về công tác huy động vốn chưa nhiều, thời gian thực tập có hạn . Vì vậy khóa luận còn có nhiều điểm thiếu sót, sơ sài. Em xin kính mong được sự chỉ bảo của các Thầy, Cô.
  6. Kết cấu của khóa luận
  Gồm 3 phần :
  Lời mở đầu
  Phần nội dung : gồm 2 chương
  Chương I: Vốn và công tác huy động vốn tại Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển Hà giang.
  Chương II: Giải pháp kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác huy động và quản lý điều hành vốn tại Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển Hà giang.
  Kết luận

  Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo hướng dẫn Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Quân, Ban Lãnh đạo và tập thể cán bộ viên chức Chi nhánh Quỹ HTPT Hà giang đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.

  Mục lục
  Lời mở đầu 5
  1/ Tính cấp thiết của đề tài 5
  2/ Mục đích nghiên cứu 6
  3/ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .6
  4/ Phương pháp nghiên cứu .7
  5/ Những đóng góp của khoá luận .7
  6/ Kết cấu của khoá luận .7
  Chương I: vốn và công tác huy động vốn tại Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Hà giang . 9
  I. Vốn huy động và vai trò của vốn huy động đối với hoạt động của Chi nhánh Quỹ HTPT Hà giang .9
  1/ Quỹ HTPT và vốn huy động của Quỹ HTPT .9
  1.1. Quỹ HTPT và khái quát hoạt động của Chi nhánh Quỹ HTPT Hà giang 9
  1.2. Nguồn vốn huy động và hình thức huy động vốn của Chi nhánh Quỹ HTPT Hà giang 10
  1.2.1. Khái niệm nguồn vốn huy động 10
  1.2.2. Nguồn vốn Chi nhánh được huy động 10
  1.2.3. Các hình thức huy động vốn của Chi nhánh Quỹ 11
  2/ Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác huy động vốn của Chi nhánh Quỹ HTPT Hà giang 20
  2.1. Môi trường kinh doanh 20
  2.2. Chính sách lãi suất 20
  2.3. Nhân tố khách hàng 22
  2.4. Nhân tố về tổ chức kỹ thuật . 23
  2.5. Nhân tố về tâm lý xã hội . 24
  2.6. Các hình thức huy động vốn, chất lượng phục vụ và mạng lưới hoạt động của Quỹ . 24
  2.7. Chất lượng hoạt động tín dụng 24
  2.8. Hoạt động Maketing của Quỹ 24
  3/ Vai trò của vốn huy động đối với hoạt động của Quỹ HTPT . 25
  3.1. Vốn huy động là một trong những cơ sở để Chi nhánh Quỹ tổ chức hoạt động cho vay 25
  3.2. Vốn huy động quyết định quy mô hoạt động tín dụng ĐTPT và các hoạt động khác 25
  3.3. Vốn huy động quyết định năng lực thanh toán và đảm bảo uy tín của Quỹ HTPT . 26
  3.4. Vốn huy động quyết định năng lực cạnh tranh của Quỹ với các Ngân hàng thương mại khác trên địa bàn . 25
  II. Công tác huy động vốn tại Chi nhánh Quỹ HTPT Hà giang 26
  1/ Vài nét về Chi nhánh Quỹ HTPT Hà giang 26
  1.1. Quá trình hình thành và phát triển 26
  1.2. Chức năng - nhiệm vụ - quyền hạn của Quỹ HTPT . 27
  1.3. Công tác tổ chức & nhiệm vụ của từng bộ phận . 29
  1.4. Đánh giá khái quát về kết quả hoạt động 31
  2/ Thực trạng huy động vốn 40
  2.1. Diễn biến quy mô vốn huy động 40
  2.2. Cơ cấu vốn huy động . 41
  2.3. Quan hệ cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn huy động . 42
  3/ Đánh giá tình hình huy động vốn .43
  3.1. Cơ sở để đánh giá .43
  3.2. Những kết quả đạt được . 43
  3.3. Những tồn tại và nguyên nhân . 44
  Chương II: Giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường huy động và quản lý điều hành vốn tại Chi nhánh Quỹ HTPT Hà giang 46
  I. Kế hoạch phát triển trong năm 2004 .46
  II. Các giải pháp trong công tác huy động vốn 46
  1/ Đề xuất với UBND Tỉnh hỗ trợ trong công tác huy động vốn 47
  2/ Cơ cấu lại nguồn vốn huy động 49
  3/ Tiếp tục đẩy mạnh chính sách khách hàng .49
  4/ Tăng cường các hoạt động dịch vụ liên quan đến huy động vốn 50
  5/ Nâng cao tỷ trọng hợp đồng tiền gửi, tiền gửi thanh toán trong nguồn vốn huy động 50
  6/ Nâng cao uy tín của Quỹ HTPT .50
  7/ Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ 51
  8/ Một số giải pháp khác trong công tác huy động vốn 51
  III. Giải pháp quản lý và điều hành nguồnvốn .53
  IV. Kiến nghị với Quỹ TW . .56
  1/ Kiến nghị đối với Quỹ TW về chính sách, giải pháp huy động vốn 56
  2/ Kiến nghị về giải pháp điều hành vốn . 57
  3/ Kiến nghị về công tác tổ chức và đào tạo cán bộ .58
  Kết luận . 62
  Danh mục tài liệu tham khảo : .64
  [charge=150]http://up.4share.vn/f/5a6b63696f696c6f/QT070.doc.file[/charge]
   
Đang tải...