Chuyên Đề Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty DAD

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Lan Chip, 6/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu

  Lời mở đầu

  Tiờu thụ là một trong những hoạt động cơ bản và quan trọng của mỗi doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh, đặc biệt khi cỏc doanh nghiệp đú hoạt động trong nền kinh tế thị trường, nú đúng vai trũ rất quan trọng trong quỏ trỡnh kinh doanh của doanh nghiệp. Tiờu thụ sản phẩm là cầu nối giữa sản xuất và tiờu dựng, là khõu cuối cựng trong hoạt động sản xuất và cũng là khõu đầu tiờn của quỏ trỡnh tỏi sản xuất của doanh nghiệp, theo đú cỏc doanh nghiệp sau mỗi quỏ trỡnh sản xuất phải tiến hành việc bỏn sản phẩm để thu lại những gỡ đã bỏ ra và cú lãi. Thụng qua hoạt động này, doanh nghiệp mới cú điều kiện mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của mỡnh. Ta thấy rằng khụng cú tiờu dựng thỡ khụng cú sản xuất. Quỏ trỡnh sản xuất trong nền kinh tế thị trường thỡ phải căn cứ vào việc tiờu thụ được sản phẩm hay khụng. Hoạt động tiờu thụ sản phẩm là quỏ trỡnh chuyển hoỏ từ hàng sang tiền, nhằm thực hiện đỏnh giỏ giỏ trị hàng hoỏ sản phẩm trong kinh doanh của doanh nghiệp. Hoạt động tiờu thụ bao gồm nhiều hoạt động khỏc nhau và cú liờn quan chặt chẽ với nhau: như hoạt động nghiờn cứu và dự bỏo thị trường, xõy dựng mạng lưới tiờu thụ, tổ chức và quản lý hệ thống kho tàng, xõy dựng chương trỡnh bỏn, . Muốn cho cỏc hoạt động này cú hiệu quả thỡ phải cú những biện phỏp & chớnh sỏch phự hợp để đẩy nhanh tốc độ tiờu thụ sản phẩm, đảm bảo cho hàng hoỏ của doanh nghiệp cú thể tiếp xỳc một cỏch tối đa với cỏc khỏch hàng mục tiờu của mỡnh, để đứng vững trờn thị trường, chiến thắng trong cạnh tranh và đưa doanh nghiệp ngày càng phỏt triển lớn mạnh.

  Trong thực tế hiện nay, cụng tỏc tiờu thụ chưa được cỏc doanh nghiệp chỳ ý một cỏch đỳng mức, đặc biệt là cỏc doanh nghiệp nhà nước. Cỏc doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa hoàn toàn xoỏ bỏ được cỏc ý niệm về tiờu thụ trước đõy, việc tiờu thụ hoàn toàn do Nhà nước thực hiện thụng qua cỏc doanh nghiệp thương nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường, cỏc doanh nghiệp khụng thể dựa vào Nhà nước giỳp đỡ cho việc thực hiện hoạt động tiờu thụ, cỏc doanh nghiệp phải tự mỡnh xõy dựng cho mỡnh chương trỡnh thớch hợp nhằm đảm bảo cho tiờu thụ được tối đa sản phẩm mà mỡnh sản xuất. Một trong cỏc chương trỡnh đú chớnh là chương trỡnh về xõy dựng cỏc biện phỏp & chớnh sỏch phự hợp.

  Vỡ vậy, qua quỏ trỡnh thực tập tại cụng ty, được sự giỳp đỡ chỉ bảo tận tỡnh của Thầy giỏo - Tiến sỹ : Nguyễn Ngọc Huyền` và sự giỳp đỡ của cỏc anh chị cỏc phũng chức năng trong cụng ty với những kiến thức đã tớch luỹ được cựng với sự nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, em mạnh dạn chọn đề tài: “Giải phỏp đẩy mạnh tiờu thụ sản phẩm của Cụng ty DAD ” làm khoỏ luận tốt nghiệp của mỡnh. Tiờu thụ sản phẩm là một vấn đề rất rộng, vỡ vậy trong luận văn này em chỉ đi vào khảo sỏt thực trạng cụng tỏc tiờu thụ sản phẩm và kết quả hoạt động tiờu thụ sản phẩm ở Cụng ty DAD. Từ đú rỳt ra một số tồn tại, nguyờn nhõn và đưa ra một số giải phỏp, để đẩy mạnh tiờu thụ sản phẩm.
  Em xin chõn thành cảm ơn Thầy giỏo và cỏc cỏn bộ nhõn viờn văn phũng Cụng ty DAD đã nhiệt tỡnh giỳp đỡ Em trong thời gian thực tập và thực hiện khúa luận tốt nghiệp này.

  Mục lục

  Lời mở đầu 1
  chương I. Giới thiệu khái quát về Công ty DAD 3
  1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 3
  1.1. Sự hình thành 3
  1.2. Quá trình phát triển : 4
  2. Bộ máy tổ chức của Công ty DAD 4
  2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty 4
  2.1.1. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của ban giám đốc 6
  2.1.2. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban 6
  3. Đặc điểm cơ bản ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty DAD. 9
  3.1. Đặc điểm sản phẩm và thị trường 9
  3.2. Đặc điểm về công nghệ sản xuất 10
  3.3. Đặc điểm về chất lượng đội ngũ lao động 12
  4. Một số thành tựu Công ty đạt được trong thời gian qua 13
  4.1. Thu nhập bình quân của CB - CNV 13
  4.2. Doanh thu của Công ty 15
  Chương II: Thực trạng tiêu thụ sản phẩm của Công ty dad 16
  I. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty DAD 16
  1. Phân tích về số lượng sản phẩm - tiêu thụ sản phẩm của Công ty DAD 16
  2. Phân tích mặt hàng tiêu thụ 18
  3. Phân tích về thị trường tiêu thụ 20
  3.1. Đối với sản phẩm thuộc lĩnh vực công ích 24
  3.2. Đối với sản phẩm thuộc lĩnh vực kinh doanh 24
  4. Phân tích các chính sách giá cả của Công ty 25
  5. Phân tích hiệu quả tiêu thụ và tình hình tài chính của công ty trong thời gian qua. 26
  6. Phân tích nguyên nhân làm cho tình hình tiêu thụ biến động 32
  II. đánh giá thực trạng tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty 38
  1/ Ưu điểm: 38
  2. Nhược điểm 39
  3. Nguyên nhân 40
  Chương III giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty DAD 42
  I. Mục tiêu, phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong những năm sắp tới 42
  1. Mục tiêu 42
  2. Định hướng phát triển của Công ty: 42
  3. Kế hoạch phát triển của Công ty trong thời gian tới: 43
  II. Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty DAD 44
  1. Xây dựng chính sách sản phẩm và chính sách giá cả hợp lý 44
  1.1. Xây dựng chính sách sản phẩm 44
  1.2. Xây dựng chính sách giá cả 45
  2. Thành lập Phòng Marketing và đẩy mạnh công tác điều tra nghiên cứu thị trường: 47
  2.1. Thành lập phòng Marketing: 47
  2.2. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường 48
  3. Củng cố tăng cường kênh phân phối 51
  4. Đẩy mạnh chính sách giao tiếp và khuyếch trương 52
  5. Giảm chi phí bán hàng, quản lý 53
  6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 54
  kết luận 56
  Tài liệu tham khảo 57
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...