Luận Văn Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại Công ty thương mại tổng hợp tỉnh Nam Định

Thảo luận trong 'Thương Mại' bắt đầu bởi Lan Chip, 18/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời mở đầu

  Cùng với sự chuyển đổi của nền kinh tế sang hoạt động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các doanh nghiệp nước ta chuyển sang hoạch toán kinh tế độc lập có quyền tự chủ trong kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình. Do vậy cần phải có sự đổi mới trong nhận thức về quản lý kinh tế xã hội vì vậy tiêu thụ hàng hoá là vấn đề cốt yếu của các doanh nghiệp và nó được coi như là mạch máu của hoạt động lưu thông hàng hoá. Quyết định đến sự tồn tại của doanh nghiệp thương mại, là động lực thúc đẩy sự phát triển của các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.
  Cùng với sự phát triển của nền kinh tế. Bên cạnh các doanh nghiệp sản xuất, nhiều doanh nghiệp thương mại đã ra đời và đã khẳng định vị trí không thể thiếu được trong nền kinh tế thị trường với vai trò trung tâm là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Sự ra đời của hàng loạt các doanh nghiệp thương mại đã làm cho tình hình cạnh tranh trên thị trường ngày càng phức tạp quyết liệt hơn. Đòi hỏi các doanh nghiệp thương mại muốn tồn tại và phát triển cần linh hoạt và năng động trong việc tổ chức hoạt động kinh doanh của mình cho phù hợp với những thay đổi củau cầu thị trường.
  Cũng như nhiều doanh nghiệp thương mại khác CTTMTH tỉnh Nam định đã hình thành và đang ngày càng phát triển và khẳng định vị trí của mình trên thương trường. Với chức năng nhiệm vụ chủ yếu là kinh doanh hàng hoá công ty đã cố gắng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Chính nhờ vậy mà hiệu quả kinh doanh của công ty được nâng lên qua các năm. tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được hoạt động tiêu thụ của công ty vẫn còn một số điểm tồn tại cần khắc phục.
  Từ nhận thức về tình hinh thực tế kinh doanh của công ty trong thời gian thực tập, trên cơ sở những kiến thức đã được đào tạo ở trường cùng với sự giúp đỡ của khoa QTDN- TĐHTM, của cán bộ công nhân viên CTTMTH tỉnh nam định và nhất là sự giúp đỡ tận tình của cô giáo THS : Nguyễn Thanh Nhàn. Em mạnh dạn chọn đề tài: "Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại Công ty thương mại tổng hợp tỉnh Nam Định
  làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.
  Do trình độ còn hạn chế nên chuyên đề của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý của các thầy cô và các bạn
  Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Thạc sĩ: Nguyễn Thanh Nhàn đã tận tình giúp dỡ động viên khích lệ em trong suốt quá trình nghiên cứu đề tài.
  Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị trong công ty TMTH tỉnh Nam Định đã tạo điều kiện giúp đỡ em và cung cấp cho em số liệu có liên quan.
  Kết cấu của chuyên đề gồm 3 chương:

  Chương I : Một sốvấn đề lý luận về tiêu thụ hàng hoá tại Doanh nghiệp thương mại
  Chương II: Thực trạng tiêu thụ hàng hoá tại công ty TMTH tỉnh Nam Định
  Chương III: Một số đề xuất và kiến nghị đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại công ty TMTH tỉnh Nam Định.

  Mục lục
  Lời mở đầu 1
  Chương I: Một sốvấn đề lý luận về tiêu thụ hàng hoá tại Doanh nghiệp thương mại. 3
  I>Tiêu thụ hàng hoá trong Doanh nghiệp Thương mại 3
  1>Khái niệm, đặc điểm của doanh nghiệp thương mại 3
  1.1>Khái niệm doanh nghiệp thương mại 3
  1.2>Đặc điểm của doanh nghiệp thương mại : 3
  2>Tiêu thụ hàng hoá trong Doanh nghiệp Thương mại. 4
  2.1>Khái niệm về tiêu thụ hàng hoá: 4
  3>Vai trò của tiêu thụ hàng hoá trong Doanh nghiệp Thương mại . 5
  3.1>Đối với Doanh nghiệp Thương mại: 5
  3.2>Đối với nền kinh tế quốc dân. 6
  II>Nội dung của tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp. 7
  1>Nội dung của tiêu thụ hàng hoá . 7
  1.1>Nghiên cứu thị trường . 7
  1.2>Lựa chọn mặt hàng kinh doanh . 8
  1.3>Lựa chọn hình thức bán hàng. 9
  1.4>Định giá tiêu thụ và các chính sách hỗ trợ bán hàng. 10
  1.5>Quảng cáo và các hoạt động xúc tiến bán. 11
  1.6>Thực hiện bán hàng. 11
  2>Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ hàng hoá . 13
  2.1>Giá cả hàng hoá. 13
  2.2>Chất lượng hàng hoá và bao gói. 13
  2.3>Mặt hàng và chính sách mặt hàng kinh doanh. 14
  2.4>Dịch vụ trong vầ sau bán. 14
  2.5>Mạng lưới phân phối của Doanh nghiệp. 15
  2.6>Vị trí điểm bán . 15
  2.7>Quảng cáo. 16
  2.8>Vai trò của các nhân viên bán hàng và các trung gian tiêu thụ. 16
  2.9>Một số nhân tố khác . 16
  3>Sự cần thiết đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá trong Doanh nghiệp Thương mại. 18

  Chương II: Thực trạng tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Thương mại
  Tổng hợp Tỉnh Nam Định 20
  I>Vài nét về Công ty Thương mại Tổng hợp Tỉnh Nam Định 20
  1>Giới thiệu về Công ty Thương mại Tổng hợp Tỉnh Nam Định 20
  1.1>Lịch sử hình thành 20
  1.2>Chức năng , nhiệm vụ 21
  1.3>Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty Thương mại Tổng hợp Tỉnh Nam Định 22
  2>Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Thương mại Tổng hợp Tỉnh Nam Định trong 3 năm (2001-2003) 26
  II>Tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Thương mại Tổng hợp Tỉnh Nam Định 26
  1.Thực hiện các hoạt động liên quan đến tiêu thụ hàng hoá 26
  1.1>Nghiên cứu thị trường 26
  1.2>Lựa chọn mặt hàng và nhà cung cấp 27
  1.3>Lựa chọn hình thức bán 27
  1.4>Định giá tiêu thụ 28
  1.5>. Hoạt động quảng cáo và xúc tiến bán hàng. 28
  1.6> Qúa trình bán hàng của công ty. 28
  2>Kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Thương mại Tổng hợp
  Tỉnh Nam Định 29
  2.1>Phân tích tình hình tiêu thụ hàng hoá theo ngành hàng và mặt hàng 29
  2.2> Phân tích kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty thương mại tổng hợp
  tỉnh Nam định theo hình thức bán. 31
  2.3>Phân tích tình hình tiêu thụ hàng hoá theo các đơn vị trực thuộc 32
  2.4>Phân tích kết quả tiêu thụ hàng hoá theo thời gian 34
  3>Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Thương mại Tổng hợp Tỉnh Nam Định 36
  III>Đánh giá chung hoạt động tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Thương mại Tổng hợp Tỉnh Nam Định 38
  1>Đánh giá chung hoạt động tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Thương mại Tổng hợp Tỉnh Nam Định 38
  1.1>Những thành tựu 38
  1.2>Những hạn chế 40
  1.3>Những nguyên nhân 41
  2>Vai trò của đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Thương mại Tổng hợp Tỉnh Nam Định 42
  Chương III: Một số đề suất và kiến nghị nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Thương mại Tổng hợp Tỉnh Nam Định 43
  I>Phương hướng kinh doanh của Công ty trong thời gian tới 43
  1>Dự báo tình hình thị trường. 43
  2>Phương hướng và nhiệm vụ kinh doanh 43
  2.1>Phương hướng 44
  2.2>Nhiệm vụ 44
  3>Mục tiêu đặt ra trong thời gian tới 45
  II>Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Thương mại Tổng hợp Tỉnh Nam Định 45
  1>Một số đề suất về phía Công ty 45
  1.1>Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và mở rộng thị trường 45
  1.2>Tăng cường một số hoạt động bán hàng. 47
  1.3>Về đa dạng hoá mặt hàng kinh doanh 48
  1.4 >Nâng cao hiệu quả trong công tác cung ứng hàng hoá 49
  1.5>Sắp xếp mạng lưới kinh doanh 50
  1.6> Đề xuất giảm chi phí 51
  1.7> Đề xuất kiên quyết thu hồi nợ đọng 52
  1.8>Các giải pháp về mặt nhân sự 52
  1.9> Các giải pháp về vốn và đề xuất nâng cao hiệu quả vốn kinh doanh 53
  2. Một số kiến nghị với cơ quan Nhà nước. 55
  Kết luận 56
  Tài liệu tham khảo 57

  [charge=150]http://up.4share.vn/f/5061696562696167/TM010.DOC.file[/charge]
   
Đang tải...