Luận Văn Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Cămpuchia; thực trạng và giải pháp

Thảo luận trong 'Kinh Tế Quốc Tế' bắt đầu bởi Lan Chip, 20/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  LờI Mở ĐầU
  Xu hướng quốc tế hoá đời sống kinh tế thế giới là kết quả của quá trình phân công lao động xã hội mở rộng trên phạm vi toàn thế giới đã lôi kéo tất cả các nước và vùng lãnh thổ từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới.Trong xu thế đó, chính sách đóng cửa biệt lập với thế giới là không thể tồn tại. Nó chỉ là kìm hãm quá trình phát triển của xã hội. Một quốc gia khó có thể tách biệt khỏi thế giới vì những thành tựu của khoa học và kinh tế đã kéo con người xích lại gần nhau hơn và dưới tác động quốc tế buộc các nước phải mở cửa.
  Mặt khác trong xu hướng mở cửa, các nước đều muồn thu hút được nhiều nguồn lực từ bên ngoài để phát triển kinh tế đặc biệt là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI : vì thế các nước đều muốn tạo ra những điều kiện hết sức ưu đãi để thu hút được nhiều nguồn về mình.
  Nhận thức được vấn đề này Chính phủ Hoàng gia Cămpuchia đã thực hiện đường lối đổi mới theo hướng mở cửa với bên ngoài. Kể từ khi thực hiện đường lối mới đến này, Cămpuchia đã thu được những thành tựu đáng kể cả trong phát triển kinh tế cũ cũng như trong thu hút nguồn vốn(FDI) từ bên ngoài.Hàng năm nguồn vốn FDI từ bên ngoài vào trong nước tăng nhanh cả về số lượng dự án lẫn quy mô nguồn vốn.Tuý nhiên việc thu hút nguồn vốn FDI của Cămpuchia vẫn thuộc loại thấp so với các nước trong khu vực và chưa thể hiện được hết tiềm năng của mình trong việc thu hút vồn FDI để đáp ứng nhu cầu phát triển .Chính vì vậy việc nghiên cứu tình hình thực tiễn về môi trường và kết quả đầu tư trực tiếp của Cămpuchia là việc quan trọng và không thể thiếu để có thể đưa ra giải pháp và hướng giải quyết mới nhằm nâng cao khả năng thu hút nguồn vốn FDI dể phát triển kinh tế.
  Trong thời gian thực tập tại Uỷ ban phát triển Cămpuchia, dưới sự hướng dẫn của giáo viên Đỗ Đức Bình và sự giúp đỡ của cơ quan, với kiến thức đã được tích luỹ tại nhà trường của mình, em đã nghiên cứu đề tài “Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Cămpuchia; thực trạng và giải pháp
  Mục đích của đề tài là nghiền cứu thực trạng tình hình đầu tư nước ngoài tại Cămpuchia và đưa ra một số giải pháp về thu hút vốn FDI để phát triển kinh tế xã hội của Cămpuchia. Đề tài được trình bày như sau:
  Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn về đầu từ trực tiếp nước ngoài (FDI)
  ChươngII: Thực trạng hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Cămpuchia
  ChươngIII: Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.
  Mục lục
  Lời cảm ơn 1
  LờI Mở ĐầU 2
  Chương I: cơ sở lý luận và thực tiễn về đầu từ trực tiếp nước ngoàI (FDI) 4
  I. Cơ sở lý luận về FDI 4
  1. Khái niệm, bản chất , đặc điểm và các hình thức của FDI 4
  1.1. Khái niệm 4
  1.1.1.Khái niệm về đầu tư 4
  1.1.2.Khái niệm về đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI) 5
  1.1.3. Nguồn gốc và bản chất của FDI 5
  1.2. Đặc điểm của FDI 6
  1.3. Các hình thức FDI 7
  1.3.1 Doanh nghiệp liên doanh 7
  1.3.2 Doanh nghiệp 100% của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI(FDI) 8
  II. Một số lý thuyết của FDI 8
  A.1. Lý thuyết chu kỳ sống 8
  A.2. Lý luận về quyền lợi thị trường 9
  A.3. Lý thuyết về tính không hoàn hảo của thị trường 9
  B. Các lý luận khác về FDI 10
  B.1.Lý luận về chu kỳ sản phẩm 10
  B.2.Quyết cầu thành hữu cơ của đầu tư 10
  B.3.Lý luận về phân tán rủi ro 10
  C.Lý thuyết chiết trung 11
  III. vai trò đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 11
  IV. Xu hướng vận động của FDI 13
  1. FDI tăng nhanh và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tỷ trọng vốn đầu tư 13
  2.Sự phân bố FDI không đều cho các khu vực địa lý 15
  3.Sự chuyển hướng đầu tư trong thời gian gần đây 16
  4. Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài 18
  4.1. Những xu hướng chủ yếu về đầu tư trực tiếp nước ngoài trên thế giới 18
  4.2.Kinh nghiệm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của một số nước trong khu vực 18
  Chương II: Thực trạng hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Cămpuchia 20
  I. Đặc điểm kinh tế – xã hội- tiềm năng và triển vọng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào cămpuchia 20
  1. Đặc điểm kinh tế và xã hội 20
  2.Lịch sử hình thành và phát triển về đâu tư trục tiếp nước ngoài (FDI) ở Cămpuchia 23
  3. Tiềm lực kinh tế và khóa học công nghệ của đầu tư nước ngoài vào Cămpuchia 24
  II.Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Cămpuchia 25
  1.Khái quát FDI tại Cămpuchia 25
  1.1.Theo nhịp độ đầu tư và tình hình thực hiện 25
  1.2.Theo ngành kinh tế 26
  1.3.Theo hình thức đầu tư 32
  2. Các đối tác đầu tư của đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI) vào Cămpuchia 45
  III. Đánh giá tính hính đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Cămpuchia 54
  1. Đánh giá FDI vào Cămpuchi 54
  2.Những tác động của đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế Cặmpuchia 55
  3. Hạn chế và ảnh hưởng tiêu cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển kinh tế - xã hội Cămpuchia 56
  CHƯƠNG III: Một số giải pháp nhắm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI) 57
  I.Định hướng thu hút FDI trong giai đoạn hiện này 57
  1. Quan điểm của nhà nước Cămpuchia về thu hút FDI 57
  2. Mục tiêu và định hướng thu hút FDI 59
  II. Những thuận lợi và khó khăn của Cămpuchia trong thu hút FDI 60
  1.Thuận lợi của FDI 60
  2. Sự khó khăn của FDI 62
  III. Một số giải pháp nhắm tăng cường thu hút đầu tư 63
  1.Nhóm giải pháp về thu hút đầu tư FDI 63
  1.1. Nhóm giải pháp chung của FDI 63
  1.2. Nhóm giải pháp cải thiện tăng cường FDI 65
  2. Các giải pháp chủ yếu để mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Cămpuchia 66
  2.1. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội 66
  2.2. Đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược kinh tế mở, phát triển kinh tế thị trường và thiết lập thị trường đồng bộ 66
  2.3. Xây dựng bộ máy nhà nước các cấp quản lý đầu tư nước ngoài mạnh về mọi mặt 67
  2.4. Cải tiến các thủ tục hành chính: 67
  2.5. Tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Cămpuchia 67
  Kết luận 68
  Danh mục các từ viết tắt
  Danh mục tài liệu tham khảo

  [charge=150]http://up.4share.vn/f/6051595555525355/KQ18.doc.file[/charge]
   
Đang tải...