Luận Văn Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh tại ngân hàng TMCP Nông Thôn Mỹ Xuyên

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Tóm Tắt
  ---0---
  Để hiệu quả hoạt động kinh doanh ngày càng được cải thiện thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn đánh giá hiệu quả hoạt động của mình. Từ đó để có những biện pháp cải thiện những hạn chế yếu kém, đồng thời phát hiện điểm mạnh để phát huy hiệu quả cao hơn. Không riêng các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mà các ngân hàng cũng phải thường xuyên theo dõi kết quả hoạt động của mình thông qua các hoạt động chính để kịp thời xử lý những tình huống xảy ra có thể gây bất lợi cho ngân hàng.

  An Giang là một tỉnh nông nghiệp với sản lượng lúa đứng hàng thứ nhất của cả nước. Do đó, nhu cầu vay vốn của các hộ nông dân sản xuất nông nghiệp là rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu đó, các ngân hàng trong tỉnh mà đặc biệt là các ngân hàng phục vụ nông nghiệp đã đáp ứng được nhu cầu đó chưa.
  Ngân hàng Mỹ Xuyên là một ngân hàng TMCP nông thôn và đối tượng chủ yếu của ngân hàng là các hộ sản xuất nông nghiệp. Để biết được tình hình cung ứng vốn cho khách hàng và kết quả mà ngân hàng đã đạt được, tôi tiến hành đánh giá tình hình các hoạt động của ngân hàng qua 3 năm thông qua các hoạt động: huy động vốn, tình hình cho vay, khả năng sinh lợi của ngân hàng.

  Tiến hành nghiên cứu, tôi bắt đầu giới thiệu về lí do chọn đề tài nghiên cứu, mục tiêu, phạm vi, phương pháp, sau đó, tìm hiểu những cơ sở lý thuyết về ngân hàng và các chỉ tiêu để đánh giá kết tình hình động kinh doanh của các ngân hàng. Giới thiệu về ngân hàng Mỹ Xuyên, tìm hiểu tình hình hoạt động và kết quả đạt được thông qua các hoạt động chính của ngân hàng. Trước hết là xem xét hoạt động huy động vốn, sau đó là tình hình sử dụng vốn mà chủ yếu là thông qua hoạt động tín dụng của ngân hàng, cuối cùng là phân tích lợi nhuận từ các hoạt động của ngân hàng sau khi đã khấu trừ các chi phí. Trên cơ sở những nghiên cứu về lý thuyết và thực tiễn này, thấy được những điểm mạnh, điểm yếu của ngân hàng. Từ đó, đề xuất các biện pháp mang tính chất tham khảo nhằm giải quyết các vấn đề mà ngân hàng đang gặp phải. Nội dung của bài nghiên cứu được kết cấu thành 5 chương như sau:
  Chương 1: MỞ ĐẦU
  Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
  Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP NÔNG THÔN MỸ XUYÊN
  Chương 4: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NÔNG THÔN MỸ XUYÊN
  Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình nghiên cứu nhưng do đây là lần đầu tiếp xúc thực tế tại ngân hàng, hơn nữa do còn hạn chế về vốn kiến thức thực tế nên đề tài khó tránh khỏi những sai sót. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô, các cô, chú, anh, chị tại ngân hàng TMCP nông thôn Mỹ Xuyên và của tất cả các bạn.  Mục lục
  Trang
  CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1
  1.1. Lý do chọn đề tài 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1
  1.3. Phương pháp nghiên cứu 2
  1.4. Phạm vi nghiên cứu 2
  1.5. Kết cấu nội dung đề tài 3
  CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 4
  2.1. Một số vấn đề chung về hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại (NHTM) 4
  2.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại 4
  2.1.2. Các chức năng của ngân hàng thương mại 4
  2.1.3. Các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại 4
  2.1.3.1. Nghiệp vụ huy động vốn 4
  2.1.3.2. Nghiệp vụ tín dụng 5
  2.1.4. Doanh thu, chi phí, lợi nhuận của ngân hàng thương mại 5
  2.1.4.1. Doanh thu 5
  2.1.4.2. Chi phí của ngân hàng 5
  2.1.4.3. Lợi nhuận của ngân hàng 6
  2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng 6
  2.2.1. Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn 6
  2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 6
  CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP NÔNG THÔN MỸ XUYÊN 10
  3.1. Quá trình hình thành và phát triển 10
  3.2. Vai trò của ngân hàng 10
  3.3. Chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng Mỹ Xuyên 11
  3.3.1. Chức năng 11
  3.3.2. Nhiệm vụ 11
  3.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy của ngân hàng TMCP Nông Thôn Mỹ Xuyên 11
  3.4.1. Sơ đồ bộ máy quản lý tại ngân hàng TMCP Nông Thôn Mỹ Xuyên 12
  3.4.2. Nhiệm vụ các phòng ban 12
  3.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong thời gian qua (2005-2007) 14
  3.6. Những thuận lợi và khó khăn mà ngân hàng Mỹ Xuyên gặp phải 15
  3.7. Mục tiêu và phương hướng hoạt động năm 2008 16
  CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP NÔNG THÔN MỸ XUYÊN 18
  4.1. Phân tích tình hình huy động vốn 18
  4.1.1. Tình hình biến động vốn trong thời gian qua (2005–2007) 18
  4.1.1.1. Vốn chủ sở hữu 19
  4.1.1.2. Vốn huy động 20
  4.1.1.3. Vốn ủy thác 21
  4.1.1.4. Tài sản nợ khác 21
  4.1.2. Phân tích tình hình huy động vốn 22
  4.2. Tình hình sử dụng vốn của ngân hàng 23
  4.2.1. Phân tích doanh số cho vay trong 03 năm 2005–2007 23
  4.2.2. Phân tích doanh số thu nợ 24
  4.2.3. Phân tích dư nợ 26
  4.2.4. Tình hình nợ quá hạn 27
  4.2.5. Đánh giá hiệu quả tín dụng 28
  4.3. Phân tích thu nhập, chi phí, lợi nhuận của ngân hàng 31
  4.3.1. Phân tích thu nhập 31
  4.3.1.1. Thu nhập từ lãi 33
  4.3.1.2. Thu khác ngoài lãi 33
  4.3.2. Phân tích chi phí 34
  4.3.4. Đánh giá khả năng sinh lợi của ngân hàng 38
  4.4. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP nông thôn Mỹ Xuyên 40
  CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 44
  5.1. Kết luận 44
  5.2. Kiến nghị 45
  5.3. Hạn chế của đề tài 46
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...