Luận Văn Đánh giá khả năng cạnh tranh của công ty giầy Thụỵ Khê trong điều kiện hội nhập AFTA

Thảo luận trong 'Kinh Tế Quốc Tế' bắt đầu bởi Lan Chip, 20/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời mở đầu
  Trong xu hướng hội nhập hoá, toàn cầu hoá về kinh tế các nước và nền kinh tế và thế giới, hoạt động kinh tế trở nên hêt sức quan trọng, tạo tiền đề thúc đẩy nền kinh tế các quốc gia cũng như thế giới phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu.
  Cùng với sự hình thành các khu vực Thương mại tự do như EU, NAFTA, các nước ASEAN cũng đang hình thành khu vực thương mại tự do ASEAN (ASEAN FREETRADEAREA – AFTA). Mở ra cho các nước trong khu vực những cơ hội và thách thức hết sức to lớn. trong đó Việt Nam chúng ta.
  Các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các nướcdoanh nghiệp sản xuất giầy xuất khẩu cần thấy được điểm mạnh điểm yếu, đánh giá khă năng cạnh tranh cũng như vị thế của mình khi Việt Nam tham gia AFTA từ đó để đề ra các giải pháp nhằm phát huy điểm mạnh hạn chế điểm yếu, gia tăng khả năng cạnh tranh của mình. Xuất phát từ đòi hỏi này cũng như tình hình thực tế nơi cơ sở thực tập của mình, tôi chọn đề tài: "Đánh giá khả năng cạnh tranh của công ty giầy Thụỵ Khê trong điều kiện hội nhập AFTA" cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình nhằm đánh giá khả năng cạnh tranh của công ty trong điều kiện hôị nhập AFTA từ đó đưa ra một số định hướng, giải pháp cho công ty cũng như cơ quan quản lý trực tiếp là Sở công nghiệp Hà Nội những kiến nghị nhằm giúp công ty gia tăng khả năng cạnh tranh của mình.
  Nội dung của đề tài bao gồm 3 chương.
  Chương I : Lý luận chung về tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập AFTA.
  Chương II: Đánh giá khả năng cạnh tranh của Công ty Giầy Thụy Khuê trong điều kiện hội nhập AFTA.
  Chương III: Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Giầy Thụy Khuê trong điều kiện hội nhập AFTA.
  Mục lục
  Trang
  Lời mở đầu 1
  Chương I: Lý luận chung về tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập AFTA. 2
  A. Cạnh tranh. 2
  I. Một số lý luận chung trong nền kinh tế thị trường. 2
  1. Thị trường - kinh tế thị trường - cơ chế thị trường và các quy luật của thị trường. 2
  2. Cạnh tranh - đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường. 2
  3. Sự cần thiết phải nâng cao khả năng cạnh tranh đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. 2
  II. Mô hình phân tích khă năng cạnh tranh của các doanh nghiệp (mô hình SWOT). 2
  III. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 2
  1. Môi trường vĩ mô. 2
  2. Môi trường ngành. 2
  3. Doanh nghiệp. 2
  B. AFTA và hội nhập AFTA. 2
  1. Cơ sở hình thành AFTA. 2
  2. Nội dung chủ yếu của AFTA. 2
  2.1. CEPT ( Kế hoạch thuế ưu đãi có hiệu lực chung ) 2
  2.2. Những hàng thuế quan (NTBS), hạn chế số lượng(ORS) và các biện pháp khác. 2
  2.3. Mục tiêu kinh tế của AFTA. 2
  2.4. Danh mục sản phẩm theo chương trình CEPT của Việt Nam. 2
  II. Sự hội nhập AFTA của Việt Nam. 2
  1. Thực tiễn thực hiện AFTA : 2
  2. Khả năng Việt Nam hoàn thành CEPT vào năm 2003. 2
  III. AFTA với sự phát triển kinh tế của Việt Nam. 2
  1. AFTA với sự phát triển thương mại. 2
  2. Chương trình về thuế. 2
  3. AFTA và CEPT đối với các ngành kinh tế trong nước. 2
  Chương II: Đánh giá về khả năng cạnh tranh của công ty giầy Thuỵ Khuê trong điều kiện hội nhập AFTA 2
  I. Thực trạng kinh doanh của công ty 2
  1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Giầy Thụy Khuê. 2
  1.1. Lịch sử hình thành. 2
  1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty: 2
  1.3. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty: 2
  2. Kết quả kinh doanh của công ty trong giai đoạn vừa qua. 2
  3. Đặc điểm về mặt hàng giày. 2
  4. Thực trạng về nhân lực: 2
  5. Thực trạng về công nghệ. 2
  II. Phân tích tình hình kinh doanh của công ty. 2
  1. Về mặt hàng. 2
  2. Về thị trường. 2
  III. Tác động của hội nhập AFTA đối với các doanh nghiệp Việt Nam và đối với công ty giày dép thuỵ khuê. 2
  1. Tác động của doanh nghiệp Việt Nam. 2
  1.1. Vị thế của các doanh nghiệp Việt Nam. 2
  1.2. Những cơ hội và thách thức của hội nhập AFTA đối với các doanh nghiệp Việt Nam. 2
  2. Tác động đối với Công ty Giầy Thụy Khuê. 2
  IV. Đánh giá về khả năng cạnh tranh của Công ty Giầy Thụy Khuê trong điều kiện hội nhập AFTA. 2
  A. Theo mô hình SWOT. 2
  1. Về hoạt động kinh doanh xuất khẩu. 2
  2. Về nhân sự. 2
  3. Về tài chính. 2
  4. Về Marketing. 2
  5. Về tổ chức quản lý chung. 2
  B. Theo đa giác cạnh tranh: 2
  1. Chất lượng sản phẩm: 2
  2. Về tài chính. 2
  3. Về giá cả. 2
  4.Về bán hàng . 2
  5. Về ngoại giao: 2
  6. Trước bán hàng: 2
  C. Kết luận về khả năng cạnh tranh của Công ty Giầy Thụy Khuê trong điều kiện hội nhập AFTA. 2
  1. Những ưu điểm 2
  2. Những hạn chế 2
  Chương III: Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Giầy Thụy Khuê trong điều kiện hội nhập AFTA. 2
  A. Định hướng chung 2
  1. Triển vọng phát triển. 2
  2. Phương hướng chung. 2
  B. Giải pháp. 2
  I. Tăng cường năng lực nội tại. 2
  1. Phát huy nhân tố con người. 2
  2. Khả năng tài chính. 2
  3. Chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm. 2
  4. Tiến hành hoạt động Marketing. 2
  II. Nắm bắt cơ hội AFTA đem lại. 2
  1. Về thuế. 2
  2. Về chi phí nguyên vật liệu. 2
  3. Về đối tác. 2
  C. Một số kiến ghị với Sở Công nghiệp Hà Nội, Bộ Thương mại và Chính phủ. 2
  Kết luận 2

  [charge=150]http://up.4share.vn/f/7948404c4c4b4d4a/KQ25.doc.file[/charge]
   
Đang tải...