Luận Văn Đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng ở Việt Nam

Thảo luận trong 'Ngân Hàng' bắt đầu bởi Lan Chip, 2/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời nói đầu
  Ngân hàng là một loại hình tổ chức kinh doanh có vai trò vô cùng quan trọng. Hệ thống ngân hàng với hàng ngàn chi nhánh hoạt động trên thế giới có thể tác động đến sự phát triển của tất cả mọi lĩnh vực và của toàn bộ nền kinh tế nói chung.
  Với sự hiện hữu của ngân hàng, chúng ta có thể nhận được các khoản vay để thanh toán cho việc mua sắm hay để trang trải các chi phí khác.
  Bên cạnh đó,ngân hàng là một địa chỉ hữu ích nếu chúng ta mong muốn nhận được những lời khuyên về việc đầu tư các khoản tiết kiệm hay là viêc lưu giữ và bảo quản các giấy tờ có giá .
  Ngoài ra, ngân hàng là một địa chỉ tin cậy cho các nhà kinh doanh; ngân hàng cung cấp vốn cho các nhà kinh doanh đầu tư, ngân hàng chu chuyển vốn từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn làm cho đồng tiền lưu thông và nền kinh tế phát triển.một khi ngân hàng ngừng cấp vốn thì nền kinh tế gần như ngừng hoạt động.Vì vậy, có thể nói rằng sự hoạt động hiệu quả của hệ thống ngân hàng gắn liền với sự hưng thịnh của nền kinh tế.
  Ngày nay, khi các nước trên thế giới không ngừng mở rộng hợp tác,thì hoạt động ngân hàng cũng không ngừng phát triển.Đó là sự phát triển về lượng lẫn về chất, nó dược thể hiện trên nhiều phương diện,từ sự ra đời các sản phẩm dịch vụ mới tới sự xuất hiện của các tập đoàn ngân hàng có quy mô toàn cầu.
  Tuy nhiên, cùng với sự phát triển thì ngân hàng cũng phải đương đầu với rất nhiều quy định do các quốc gia phối hợp đưa ra nhằm giám sát và kiểm soát hoạt động phục vụ cộng đồng của từng ngân hàng đơn lẻ.
  Với đề tài "Đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng ở Việt Nam” người viết muốn nói lên cái nhìn tổng quan về các sản phẩm dịch vụ đa dạng mà Ngân hàng thương mại Việt Nam cần phát triển và giải pháp đang dạng hoá sản phẩm dịch vụ của các Ngân hàng thương mại Việt Nam.
  Cơ cấu bài viết gồm có 3 chương:
  Chương 1: Các loại hình dịch vụ Ngân hàng và vì sao phải đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng.
  Chương 2: Thực trạng đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng tại Việt Nam.
  Chương 3: Giải pháp đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng tại Việt Nam.


  Mục lục
  Phần I: Lời nói đầu 2
  Phần II: Nội dung 4
  Chương 1: Các loại dịch vụ ngân hàng và vì sao phải đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng. 4
  1.1. Sự ra đời và phát triển của hệ thống ngân hàng .4
  1.1.1. Sự hình thành và phát triển hệ thống ngân hàng trên thế giới. 4
  1.1.1.1. Lịch sử hình thành của ngân hàng. 4
  1.1.1.2. Quá trình phát triển hệ thống ngân hàng. 5
  1.1.2. Vai trò của Ngân hàng trong nền kinh tế. 6
  1.2. Các loại dịch vụ ngân hàng hiện nay. 7
  1.2.1. Các loại dịch vụ ngân hàng truyền thống. 7
  1.2.2.Các loại dịch vụ ngân hàng hiện đại. 8
  1.3. Đa dạng hoá nghiệp vụ, dịch vụ ngân hàng – xu thế phát triển tất yếu của các ngân hàng thương mại Việt Nam. 11
  1.3.1.Tác động đa dạng hoá nghiệp vụ và dịch vụ ngân hàng trong nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại. 11
  1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến đa dạng hoá loại hình dịch vụ ngân hàng 13
  Chương 2: Thực trạng đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng tại Việt Nam. 16
  2.1. Chuyển sang mô hình ngân hàng kinh doanh đa năng – Xu thế phát triển tất yếu của ngân hàng thương mại Việt Nam. 16
  2.2 Thực trạng đa dạng hoá loại hình dịch vụ ngân hàng ở Việt Nam hiện nay. 17
  2.3 Hạn chế của đa dạng hoá loại hình dịch vụ ngân hàng ở các ngân hàng thương mại Việt Nam. 19
  Chương 3: Giải pháp đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng tại Việt Nam. 20
  3.1 Thuận lợi và thách thức trong việc thực hiện đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng ở Việt Nam. 20
  3.2 Giải pháp đa dạng hoá loại hình dịch vụ ngân hàng. 23
  Phần III: Kết luận 26
  Tài liệu tham khảo 27
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...