Báo Cáo Công ty cổ phần công nghiệp thiên quan

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC

  Trang

  LỜI MỞ ĐẦU 1

  CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THIÊN QUAN 3

  1.1Thông tin chung về công ty cổ phần công nghiệp Thiên Quan 3

  1.2 Quá trình hình thành và phát triển công ty cổ phần công nghiệp Thiên Quan. 3

  1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 4

  1.4 Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty 6

  1.4.1 Đặc điểm về sản phẩm của công ty 6

  1.4.2 Đặc điểm về khách hàng và thị trường tiêu thụ 6

  1.4.3 Đặc điểm về quy trình sản xuất 7

  1.4.4 Tình hình về lao động 8

  1.4.5. Đặc điểm về công nghệ và trang thiết bị 9

  1.4.6 Đặc điểm về nguyên vật liệu 10

  1.4.7 Tình hình tài chính của công ty 10

  CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THIÊN QUAN TRONG NHỮNG NĂM QUA 11

  2.1. Tình hình sản xuất kinh doanh trong những năm qua của công ty cổ phần công nghiệp Thiên Quan 12

  2.1.1 Tình hình sản xuất sản phẩm 12

  2.1.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm 13

  2.1.3 Tình hình marketing, phân phối sản phẩm 13

  2.1.4 Tình hình quản lý và sử dụng vốn 14

  2.2 Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 14

  2.2.1 Ưu điểm 14

  2.2.2 Nhược điểm 15

  2.2.3 Giải pháp 17

  2.3 Ảnh hưởng của môi trường kinh doanh tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 18

  2.4 Chính sách, quy định của nhà nước và những tác động bên ngoài. 19

  CHƯƠNG III. ĐỊNH HƯỚNG( PHƯƠNG HƯỚNG) PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THIÊN QUAN TRONG NHỮNG NĂM TỚI 20

  3.1. Cơ hội , thách thức đối với công ty 20

  3.2 Dự báo nhu cầu và hoạch định sản xuất của công ty 21

  3.3 Định hướng phát triển 21

  3.4 Tác động gia nhập WTO tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 22

  KẾT LUẬN 23

  TÀI LIỆU THAM KHẢO 24
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...