Luận Văn Công ty Cổ phần CN Quảng An I

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC​ 198375893" LỜI MỞ ĐẦU 1
  198375894" I. Giới thiệu doanh nghiệp. 3
  198375895" 1.Tên công ty : 3
  198375896" 2. Giám đốc hiện tại của Công ty : 3
  198375897" 3. Địa chỉ : 3
  198375898" 4. Quyết định thành lập : 3
  198375899" 5. Nhiệm vụ sản xuất của Công ty : 3
  198375900" 6. Quá trình hình thành và phát triển: 3
  198375901" II. Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. 4
  198375902" 1. Mặt hàng sản phẩm 4
  198375903" 2. Bảng khái quát kết quả hoạt động kinh doanh qua 5 năm được thể hiện qua bảng sau. 7
  198375904" III. Công nghệ sản xuất của công ty. 15
  198375905" 1.Dây truyền sản xuất sản phẩm 15
  198375906" 2. Đặc điểm công nghệ sản xuất của Công ty Cổ phần Quảng An I 17
  198375907" 2.1. Về phương pháp sản xuất 17
  198375908" 2.2. Đặc điểm về trang thiết bị 19
  198375909" 2.3. Đặc điểm về bố trí mặt bằng nhà xưởng, thông gió, ánh sáng. 19
  198375910" 2.4. Đặc điểm về an toàn lao động. 20
  198375911" IV. Tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của Công ty. 21
  198375912" 1. Tổ chức sản xuất 21
  198375913" 2.1. Bộ phận sản xuất chính: 21
  198375914" 2.2. Bộ phận sản xuất phụ trợ: 21
  198375915" 2.3. Bộ phận sản xuất phụ thuộc: 22
  198375916" 2.4. Bộ phận vận chuyển: 22
  198375917" V. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 23
  198375918" 1.1. Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các bộ phận. 24
  198375919" VI. Các yếu tố “đầu vào”, “đầu ra” của Công ty. 28
  198375920" 1. Yếu tố đầu vào. 28
  198375921" 1.1.Yếu tố nguyên liệu. 28
  198375922" 1.2. Yếu tố lao động. 32
  198375923" 1.3. Yếu tố vốn. 35
  198375924" 2. Yếu tố đầu ra. 37
  198375925" VIII. Môi trường kinh doanh của Công ty. 40
  198375926" 1.Môi trường vĩ mô. 40
  198375927" 2. Môi trường ngành. 43
  198375928" VIII. Tổng kết và thu hoặch qua giai đoạn thực tập tổng quan. 44
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...