Luận Văn công tác tạo dựng và duy trì nguồn nhân lực khách sạn Hồng Ngọc

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC​ ​ 30374434" Danh mục bảng, biểu, sơ đồ
  30374435" LỜI MỞ ĐẦU 2
  30374436" CHƯƠNG I:30374437" Lý luận chung về nguồn nhân lực trong khách sạn. 4
  30374438" 1.1 Khách sạn và kinh doanh khách sạn. 4
  30374439" 1.1.1 Khách sạn. 4
  30374440" 1.1.1.1 Khái niệm 4
  30374441" 1.1.2 Kinh doanh khách sạn. 5
  30374442" 1.1.2.1 Khái niệm 5
  30374443" 1.1.2.2 Chức năng. 5
  30374444" 1.1.2.3 Đặc điểm lao động trong khách sạn. 6
  30374445" 1.2 Tạo dựng và duy trì nguồn nhân lực cao trong khách sạn. 7
  30374446" 1.2.1 Khái niệm 7
  30374447" 1.2.1.1 Nhân lực. 7
  30374448" 1.2.1.3 Quản trị nhân lực. 8
  30374449" 1.2.2 Vai trò của quản trị nhân lực. 9
  30374450" 1.2.3 Chức năng quản trị nhân lực trong khách sạn. 10
  30374451" 1.2.4 Mục tiêu quản trị nhân lực. 11
  30374452" 1.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị nhân lực trong khách sạn 12
  30374453" 1.2.5.1 Nhóm nhân tố bên trong. 12
  30374454" 1.2.5.2 Nhóm nhân tố bên ngoài 14
  30374455" 1.2.6 Tạo dựng nhân lực. 14
  30374461" 1.2.6.1 Hoạch định nguồn nhân lực. 15
  30374464" 1.2.6.2 Tuyển dụng nguồn nhân lực. 18
  30374476" 1.2.6.3 Đào tạo và phát triển. 27
  30374480" 1.2.7 Duy trì nguồn nhân lực. 29
  30374481" 1.2.7.1 Lương. 29
  30374482" 1.2.7.2 Thưởng. 30
  30374483" 1.2.7.3 Phúc lợi (phúc lợi xã hội và phúc lợi của công ty ) 31
  30374484" 1.2.7.4 Môi trường làm việc. 32
  30374485" 1.2.7.5 Tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp. 32
  30374486" 1.2.7.6 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp. 33

  30374487" CHƯƠNG II: CÔNG TÁC TẠO DỰNG VÀ DUY TRÌ NGUỒN 34
  30374488" NHÂN LỰC CỦA KHÁCH SẠN HỒNG NGỌC 34
  30374489" 2.1 Giới thiệu chung về khách sạn. 34
  30374490" 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 34
  30374491" 2.1.2. Điều kiện kinh doanh. 35
  30374492" 2.1.2.1. Vị trí địa lí 35
  30374493" 2.1.2.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật 35
  30374495" 2.1.3. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ lao động của khách sạn. 35
  30374496" 2.1.3.1Cơ cấu tổ chức của khách sạn. 35
  30374497" 2.1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận. 37
  30374501" 2.1.3.3 Cơ cấu đội ngũ lao động của khách sạn. 40
  30374503" 2.1.4 Thực trạng công tác tạo dựng và duy trì nguồn nhân lực của khách sạn Hồng Ngọc . 41
  30374504" 2.1.4.1 Công tác tạo dựng. 42
  30374510" 2.1.4.2 Công tác duy trì 46

  30374511" CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO DỰNG VÀ DUY TRÌ NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG KHÁCH SẠN 50
  30374512" 3.1 Phương hướng. 50
  30374513" 3.2 Mục tiêu. 50
  30374514" 3.3 Đề xuất 50
  30374515" 3.3.1 Về công tác tạo dựng. 50
  30374516" 3.3.1.1.Hoạch định nhân lực. 51
  30374517" 3.3.1.2 Tuyển dụng nhân lực. 51
  30374518" 3.3.1.3 Đào tạo và phát triển. 55
  30374530" 3.3.2 Về công tác duy trì 56
  30374532" KẾT LUẬN 59
  30374533" TÀI LIỆU THAM KHẢO 60
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...