Luận Văn Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam

Thảo luận trong 'Kinh Tế Phát Triển' bắt đầu bởi Lan Chip, 2/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời nói đầu
  Việt nam với một nền kinh tế còn non kém chưa thoát ra sự yếu kém và nghèo nàn, một nền kinh tế chiếm đa số là nông nghiệp lạc hậu, hệ thống kinh tế Nhà nước chưa năng động, không tận dụng hết các nguồn lực tiềm năng vốn có. Thời gian chuyển đổi cơ cấu kinh tế chưa lâu còn mang nặng tính tập trung bao cấp nặng sức, phó thác cho Nhà nước. Người lao động chưa có tinh thần làm chủ vì thực chất tài sản đó không phải của họ và cũng chẳng phải là của ai mà toàn dân. Chuyển sang nền kinh tế, sự tiếp thu chậm chạp và bảo thủ đã hạn chế rất đáng kể khả năng pháp triển nền kinh tế. Nền kinh tế Nhà nước vẫn mang vai trò chủ đạo và được Nhà nước bảo hộ nhưng trong thực tế các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kinh doanh không hiệu quả trong thị trường thậm chí Nhà nước phải bù lỗ, kiến thức kinh tế của các nhà quản lý này có thể là khiêm tốn cũng có thể là do sức ì cho Nhà nước giải quyết.
  Chủ trương của Đảng là phải đổi mới quản lý kinh doanh, phương thức kinh doanh, tận dụng hết nguồn lực trí thức, tiếp cận và áp dụng triệt để kiến thức kinh tế phương tây vào nền kinh tế Việt Nam, buộc các nhà doanh nghiệp thực sự kinh doanh, đòi hỏi doanh nghiệp “sống” bằng chính khả năng của mình, gắn trách nhiệm sản xuất kinh doanh vào tất cả mọi thành viên trong doanh nghiệp. Bằng các văn bản pháp lý, nghị định, chỉ thị, cho phép phát triển các thành phần kinh tế vận hành nền kimh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
  Một trong các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế là cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước. Triển khai thí điểm cho thấy cổ phần hoá là một biện pháp tích cực nhằm cải tổi lại khu vực các doanh nghiệp Nhà nước.
  Tiếp đó là việc ra liên tiếp ra các nghị định của Chính phủ hướng dẫn cụ thể quá trình bán cổ phần và phát triển cổ phiếu. Chia quyền sở hữu cho các thành viên, pháp triển sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sản xuất, hiệu quả cạnh tranh của doanh nghiệp.
  Về Nhà nước và Chính phủ, ngày càng hoàn thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiến hành cổ phần dễ dàng và gọn nhẹ, có nhiều chính sách vĩ mô pháp triển kinh tế, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhất là luật kinh doanh, là một luật mới còn nhiều sơ hở và còn nhiều vấn đề cần sửa chữa bổ sung.
  Với đề tài “Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam” tôi xin được xây dựng một vốn ít hiểu biết của mình nói về các cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở nước ta. Cách nhìn nhận vấn đề giải quyết và một số kiến nghị về chính sách Nhà nước nhằm hoàn thiện hơn cho việc thúc đẩy cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước góp phần phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
  Trong đề án nghiên cứu này còn nhiều điều tôi chưa đề cập đến bởi chưa nghiên cứu được sâu sắc nên chưa được hoàn chỉnh kính mong được sự giúp đỡ, chỉ bảo của thầy cô để tôi được hiểu thêm và sâu hơn về các vấn đề kinh tế.

  Mục lục
  Lời nói đầu 1
  Phần I:Tính tất yếu và sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hoá DNNN 3
  I.Tổng quát về cổ phần hoá 3
  1.Cổ phần hoá là gì? 3
  2.Mục tiêu của cổ phần hoá. 3
  3.Đối tươợng của cổ phần hoá. 3
  4.Tính tất yếu và sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hoá DNNN. 4
  4.1.Thực trạng của các DNNN trước khi cổ phần hoá. 4
  4.1.1.Quá trình hình thành các DNNN. 4
  4.1.2.Nguyên nhân của thực trạng DNNN. 6
  4.2.Tính tất yếu và sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hoá. 7
  II.Nội dung cổ phần hoá. 7
  1.Các hình thức cổ phần hoá. 7
  2.Các phương pháp cổ phần hoá DNNN. 7
  3.Các bước tiến hành. 8
  III.Kinh nghiệm cổ phần hoá của một số nước trên thế giới. 9
  1.Cổ phần hoá ở Trung Quốc. 9
  2.Một số nước khác. 10
  3.Một số điều rút ra từ cổ phần hoá ở một số nước trên thế giới. 11
  Phần II.Tình hình thực hiện cổ phần hoá DNNN trong những năm qua. 13
  I. Quá trình phát triển của các DNNN. 13
  1.Trước đổi mới. 13
  2.Sau đổi mới. 13
  II.Thực trạng tình hình cổ phần hoá các DNNN. 15
  1.Tiến trình cổ phần hoá các DNNN. 15
  1.1.Giai đoạn 1991-1996. 15
  1.2.Giai đoạn 1996 đến nay. 16
  2.Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp sau khi tiến hành cổ phần hoá. 17
  III.Những kết quả và hạn chế trong quá trình cổ phần hoá. 18
  1.Những kết quả đạt được. 18
  2.Hạn chế. 19
  2.1.Những hạn chế. 19
  2.2.Nguyên nhân. 19
  Phần III.Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tốc độ cổ phần hoá DNNN. 21
  Kết luận. 23
  Tài liệu tham khảo 24
  [charge=150]http://up.4share.vn/f/46777f7576757172/DA117.DOC.file[/charge]
   
Đang tải...