Thạc Sĩ Chiều noether của môđun artin

Thảo luận trong 'Khoa Học Tự Nhiên' bắt đầu bởi Lan Chip, 11/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Mở đầu
  Cho (R, m) là vành giao hoán, địa phương, Noether với iđêan cực đại duy
  nhất m; M là R-môđun hữu hạn sinh và A là R-môđun Artin. Như chúng ta
  đã biết, các khái niệm phân tích nguyên sơ, chiều Krull là những khái niệm
  cơ bản của Hình học đại số và Đại số giao hoán mà thông qua đó người ta có
  thể nói lên cấu trúc của các đa tạp đại số hoặc cấu trúc của các vành Noether
  và các môđun hữu hạn sinh trên chúng. Chiều Krull của một môđun hữu hạn
  sinh M, ký hiệu dim M, được định nghĩa là chiều Krull của vành R/ Ann M
  và ta có định lý cơ bản của lý thuyết chiều như sau
  d(M) = dim M = d(M),
  trong đó d(M) là số nguyên t nhỏ nhất sao cho tồn tại một dãy các phần tử
  a , . . . , a ? m để độ dài của môđun M/(a , . . . , a )M là hữu hạn và d(M)
  1 t 1 t
  là bậc của đa thức Hilbert PM,I (n) ứng với iđêan định nghĩa I.
  Khái niệm đối ngẫu với chiều Krull cho một môđun Artin được giới thiệu
  bởi R. N. Robert [16] và sau đó D. Kirby [7] đổi tên thành chiều Noether,
  ký hiệu là N-dim để tránh nhầm lẫn với chiều Krull đã được định nghĩa cho
  các môđun Noether. Một số kết quả mà theo một nghĩa nào đó được xem là
  đối ngẫu với các kết quả về chiều Krull cho môđun hữu hạn sinh đã được
  đưa ra. Đặc biệt, R. N. Roberts [16] đã chứng minh một kết quả về tính hữu
  hạn của chiều Noether và mối liên hệ giữa chiều Noether với bậc của đa thức
  Hilbert của môđun Artin trên vành giao hoán, Noether, sau đó D. Kirby [7]
  và N. T . Cường - L. T. Nhàn [3] đã mở rộng kết quả trên của Roberts cho
  vành giao hoán bất kỳ
  n
  N-dim A = deg(R (0 :A m ))
  = inf{t 0 : ?a , . . . , a ? m : (0 : (a , . . . , a )R) < 8}.
  1 t R A 1 t
  Từ kết quả trên, một cách tự nhiên có thể định nghĩa các khái niệm hệ tham
  số, hệ bội cho môđun Artin thông qua chiều Noether.
  4
  Tiếp theo, nhiều tác giả cũng đã dùng chiều Noether để nghiên cứu cấu
  trúc của môđun Artin (xem [5], [7], [19], .). Đặc biệt, tác giả N. T. Cường và
  L. T. Nhàn [4] đã có những nghiên cứu sâu hơn về chiều Noether, quan tâm
  đặc biệt tới chiều Noether của môđun đối đồng điều địa phương khi chúng là
  Artin và đã đạt được một số kết quả thú vị, chứng tỏ khái niệm chiều Noether
  theo một nghĩa nào đó là phù hợp với môđun đối đồng điều địa phương.
  Tương tự như chiều Krull của môđun hữu hạn sinh, một cách tự nhiên, đối
  với mỗi môđun Artin A, chiều Krull dimR A cũng được hiểu là chiều Krull
  của vành R/ AnnR A. Một kết quả quan trọng trong [4] là nghiên cứu mối
  quan hệ giữa chiều Noether và chiều Krull của môđun Artin trong trường hợp
  tổng quát: N-dimR A dimR A, hơn nữa chỉ ra những trường hợp xảy ra
  N-dimR A < dimR A. Đặc biệt, kết quả khá bất ngờ trong [4] cho ta điều
  kiện đủ để khi nào chiều Noether của một môđun Artin bằng chiều Krull của
  nó là
  AnnR (0 :A p) = p,?p ? V (AnnR A). (*)
  Cần chú ý rằng đối với mỗi R-môđun hữu hạn sinh M, theo Bổ đề Nakayama,
  ta luôn có tính chất AnnR M/pM = p, với mọi iđêan nguyên tố p chứa
  AnnR M. Rõ ràng rằng, khi vành R là đầy đủ thì với mỗi R-môđun Artin
  A, theo đối ngẫu Matlis, ta có luôn có AnnR (0 :A p) = p, với mọi iđêan
  nguyên tố p chứa AnnR A, tuy nhiên trên vành giao hoán bất kỳ, không phải
  mọi môđun Artin A đều thỏa mãn điều kiện (*). Một điều thú vị nữa là nhờ
  điều kiện (*), ta có thể đặc trưng được tính catenary của giá không trộn lẫn
  UsuppR M của môđun M thông qua môđun đối đồng điều địa phương cấp
  cao nhất Hd (M) (xem [2]); tính không trộn lẫn và tính catenary phổ dụng
  m
  của các môđun đối đồng điều địa phương Hi (M) (xem [15]).
  m
  Mục đích của luận văn là trình bày lại và chứng minh chi tiết các kết quả
  đã giới thiệu ở trên trong bài báo của N. T. Cường - L. T. Nhàn (2002) và
  một phần kết quả của các bài báo của R. N. Roberts (1975); D. Kirby (1990)
  5
  và N. T. Cường - L. T. Nhàn (1999). Luận văn được chia làm 3 chương, các
  kiến thức cần thiết liên quan đến nội dung của luận văn được nhắc lại xen kẽ
  trong các chương.
  Chương 1 giới thiệu khái niệm chiều Noether và chứng minh một số kết
  quả về chiều Noether của môđun Artin, đặc biệt là chứng minh tính hữu hạn
  của chiều Noether và mối liên hệ giữa chiều Noether với bậc của đa thức
  Hilbert của một môđun Artin.

  Chương 2 dành để chứng minh lại các kết quả về chiều Noether của các
  môđun đối đồng điều địa phương của một R-môđun hữu hạn sinh khi chúng là
  Artin; mối quan hệ giữa chiều Noether của môđun đối đồng điều địa phương
  thứ i với chỉ số i và chiều Noether của môđun đối đồng điều địa phương cấp
  cao nhất với chiều Krull của môđun hữu hạn sinh ban đầu.

  Chương 3 trình bày mối quan hệ giữa chiều Noether và chiều Krull của
  môđun Artin trong trường hợp tổng quát: N-dimR A dimR A; chỉ ra những
  trường hợp xảy ra dấu nhỏ hơn thực sự và điều kiện đủ để khi nào chiều
  Noether của một môđun Artin bằng chiều Krull của nó.

  Phần kết luận của luận văn tổng kết lại toàn bộ các kết quả đã đạt được.
  [charge=450]http://up.4share.vn/f/6e5f575a5f5c5658/LV_08_SP_TH_TTH.pdf.file[/charge]
   
Đang tải...