Luận Văn Chiến lược sản phẩm của công ty Sơn Hải Phòng

Thảo luận trong 'Marketing' bắt đầu bởi Lan Chip, 4/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời núi đầu
  Chiến lược sản phẩm là một trong bốn chiến lược quan trọng mà bất cứ cụng ty nào khi tham gia vào một thị trường nào đều phải thực hiện và phải thực hiện tốt. Việc thực hiện tốt chiến lược sản phẩm là nền tảng thỳc đẩy cho cỏc chiến lược cũn lại phỏt huy tốt tỏc dụng của nú.
  Với sản phẩm sơn, chất luợng của giỏ trị sử dụng của nú là cỏi mà người tiờu dựng thật sự mong đợi từ phớa nhà sản xuất và đú cũng là cỏi mà cụng ty Sơn Hải Phũng đã đỏp ứng rất tốt trong thời gian qua là điều tự hào của thành phố cảng lớn nhất miền Bắc.
  Trong thời gian thực tập tại cụng ty Sơn Hải Phũng với sự nhiệt tỡnh giỳp đỡ chỉ bảo của nhõn viờn trong phũng marketing và cụ giỏo hướng dẫn Nguyễn Thị Tõm cựng với những tài liệu thu thập được trong thời gian thực tập em xin chọn đề tài là “Chiến lược sản phẩm của công ty Sơn Hải Phòng”.
  Mục lục
  Phần I: Lý luận chung về chiến lược sản phẩm.
  1. Sản phẩm và các cấp độ của sản phẩm.
  1.1. Sản phẩm
  1.2. Các cấp độ của sản phẩm
  1.3. Hệ thống thứ bậc của sản phẩm
  1.4. Phân loại sản phẩm
  1.5. Mối quan hệ giữa chiến lược sản phẩm, thị trường mục tiêu và chiến lược định vị sản phẩm
  2. Những quyết định về danh mục sản phẩm
  3. Quyết định về loại sản phẩm
  3.1. Phân tích loại sản phẩm.
  3.2 . Chiều dài của loại sản phẩm.
  3.3 . Quyết định hiện đại hoá sản phẩm.
  3.4. Quyết định làm nổi bật sản phẩm.
  3.5. Quyết định thanh lọc sản phẩm.
  4. Quyết định nhãn hiệu
  4.1. Lượng định uy tín của nhãn hiệu
  4.2. Quyết định gắn nhãn
  4.3. Quyết định người bảo trợ nhãn hiệu
  4.4. Quyết định tên nhãn
  4.5. Quyết định chiến lược nhãn hiệu
  4.6. Quyết định tái xác định vị trí nhãn hiệu
  5. Quyết định về bao bì và cách gắn nhãn
  6. Thiết kế và marketing sản phẩm mới, chu kỳ sống của sản phẩm

  Phần II: thực trạng về chiến lược sản phẩm của công ty Sơn Hải Phòng.
  1. Giới thiệu về công ty và hiện tình marketing của công ty
  2. Chức năng và nhiệm vụ
  3. Sơ đồ tổ chức và nguồn nhân lực của công ty
  4. Đặc điểm tài chính
  5. Đặc điểm cơ sở vật chất kỹ thuật
  6. Hiện tình marketing của công ty
  II. Thực trạng về chiến lược sản phẩm của công ty Sơn Hải Phòng.
  1. Sản phẩm và các mức độ của sản phẩm
  2. Những quyết định về danh mục sản phẩm
  3. Quyết định về loại sản phẩm
  4. Quyết định về nhãn hiệu
  5. Quyết định về bao bì và cách gắn nhãn
  Phần III: Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược sản phẩm
  1. Định hướng phát triển của công ty
  2. Giải pháp hoàn thiện chiến lược sản phẩm của công ty

  [charge=150]http://up.4share.vn/f/4e7f777d7d777d7a/MAR27.doc.file[/charge]
   
Đang tải...