Tiểu Luận chất lượng và chất lương áo phông tại tổng công ty dệt may Việt Nam

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Lan Chip, 4/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời nói đầu

  Quá trình toàn cầu hoá, khu vực hoá đang diễn ra với tốc độ nhanh và bao trùm lên tất cả là các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường. Thị trường may mặc đang xâm nhập vào từng ngõ ngách của từng hoạt động kinh tế xã hội. Nó mang đến tính cách của một cá nhân trong xã hội phát triển mạnh, xoá đi ranh giới giàu nghèo và ranh giới địa lý giữa con người ở các quốc gia.
  Thị trường may mặc của thế giới có tốc độ tăng trưởng khá nhanh nhưng chủ yếu tăng trưởng ở các nước như Trung Quốc và ấn độ. Còn ở nước ta chưa được tốc độ tăng nhanh như vậy, tuy tốc độ có tăng nhưng chưa cao. Người ta còn dự báo ngành may trong tương lai sẽ có tốc độ nhanh hơn trong tương lai.
  Những nhân tố trên mang lại thời cơ và thách thức cho ngành dệt may Việt Nam. Thời cơ đó là nhu cầu về hàng dệt may và đặc biệt là sản phẩm mặt hàng áo phông trên thế giới ngày càng gia tăng. Người Việt Nam với những tính cách thông minh cần cù chịu khó, nguồn nguyên liệu và sức lao động rẻ hơn nhiều so với các nước phát triển đó cũng là thế mạnh của ngành dệt may Việt Nam. Điều này tạo cho sản phẩm áo phông Việt Nam sẽ có lợi thế hơn hẳn về giá. Tuy nhiên ta cần xem xét để phát triển ngành dệt để không phải nhập khẩu cho ngành may chúng ta sẽ tiếp tục hạ giá cả sản phẩm hơn nữa, và có thể tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động trong ngành dệt giải quyết số lao động thất nghiệp ở nước ta. Nhưng còn về mặt chất lượng sản phẩm của hàng dệt may thì sao ? Chất lượng hàng dệt may của chúng ta vẫn chưa được đánh giá cao, còn thấp hơn nhiều so với các nước phát triển. Còn về giá cả vẫn cao hơn Trung Quốc và ấn Độ. Như vậy để mặt hàng dệt may của chúng ta có thể cạnh tranh với các nước khác trên thế giới thì chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là liên tục nâng cao chất lượng hàng dệt may và hạ giá thành sản phẩm của mặt hàng này.
  Trong thời gian qua mặt hàng áo phông của Tổng công ty may Việt Nam vẫn chưa được phong phú về chủng loại và màu sắc, chất lượng áo phông còn chưa cao. Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sản phẩm mặt hàng áo phông nói riêng cũng như hàng dệt may nói chung và hàng dệt may là thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam nên em đã chọn đề tài này để đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mặt hàng áo phông nói riêng cũng như hàng dệt may nói chung tại Tổng công ty may Việt Nam.
  Mục đích nghiên cứu của đề tài :
  ã Làm rõ những vấn đề chung tại Tổng công ty may Việt Nam
  ã Đề xuất một ssố giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm này
  Phạm vi nghiên cứu của đề tài :
  ã Nghiên cứu khảo sát tình hình chất lượng sản phẩm áo phông tại Tổng công ty may Việt Nam
  Nội dung nghiên cứu của đề tài bao gồm ba phần :
  ã Chương I : Những vấn đề lý luận nói chung về chất lượng và chất lượng sản phẩm áo phông tại Tổng công ty may Việt Nam.
  ã Chương II : Thực trạng chất lượng sản phẩm áo phông tại Tổng công ty may Việt Nam.
  ã Chương III : Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm áo phông để xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

  Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn Tiến sĩ Trương Đoàn Thể cùng các thầy cô giáo đã dạy môn chuyên ngành Quản trị chất lượng để em có thể hoàn thành tốt đề án môn học với đề tài này.

  Mục lục
  Lời mở đầu 1
  Chương I: Những vấn đề lý luận chung về chất lượng và chất lương áo phông tại tổng công ty dệt may Việt Nam 3
  I. Các quan niệm về chất lượng và vai trò của chất lượng sản phẩm trong hoạt động sản xuất kinh doanh 3
  1. Các quan niệm về chất lượng 3
  2. Đặc điểm chất lượng sản phẩm 5
  3. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng 5
  4. Vai trò của chất lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm 7
  5. Một số yêu cầu đối với việc nâng cao chất lượng sản phẩm 8
  II. Chất lượng sản phẩm may mặc Việt Nam nói chung hiện nay 8
  1. Một số khái niệm liên quan 8
  2. Đặc điểm chất lượng áo phông và các nguồn nguyên liệu ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm 9
  3. Vai trò của chất lượng áo phông và các quá trình sản xuất áo phông 12
  Chương II: Thực trạng chất lượng áo phông tại Tổng công ty may Việt Nam 16
  I. Quá trình hình thành và phát triển 16
  1. Hoàn cảnh ra đời 16
  2. Quá trình xây dựng và phát triển 16
  3. Chức năng nhiệm vụ của Tổng công ty may Việt Nam 17
  II. Các đặc điểm kinh tế kỹ thuạt chủ yếu ảnh hưởng tới chất lượng áo phông của Tổng công ty may Việt Nam 17
  1. Đặc điểm sản phẩm 17
  2. Đặc điểm thị trường tiêu thụ 18
  3. Đặc điểm về quá trình sản xuất mặt hàng áo phông 22
  4. Đặc điểm về lao động 23
  5. Đặc điểm về tài chính 25
  6. Đặc điểm về cơ chế và bộ máy quản lý 26
  III. Thực trạng chất lượng sản phẩm áo phông trong những năm qua 26
  1. Tiêu chuẩn viết và thiết kế chương trình sản xuất áo phông theo mẫu và đánh giá chất lượng áo phông trong những năm qua 26
  2. Các biện pháp mà Tổng công ty may Việt Nam đã thực hiện để nâng cao chất lượng sản phẩm mặt hàng áo phông 27
  3. Thực trạng chất lượng sản phẩm mặt hàng áo phông tại Tổng công ty may Việt Nam trong những năm qua 28
  IV. Đánh giá chung về chất lượng sản phẩm mặt hàng áo phông của Tổng công ty may Việt Nam 29
  1. Những kết quả chất lượng đã đạt được 29
  2. Những vấn đề chất lượng còn tồn tại 29
  3. Những vấn đề dặt ra đối với chất lượng sản phẩm mặt hàng áo phông tại Tổng công ty may Việt Nam 30
  Chương III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng mặt hàng áo phông tại Tổng công ty may Việt Nam để đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Mỹ. 32
  I. Mục tiêu chất lượng áo phông từ năm 2005 đến 2010. 32
  II. Phương hướng nâng cao chất lượng sản phẩm mặt hàng áo phông tại Tổng công ty may Việt Nam. 33
  III. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mặt hàng áo phông tại Tổng công ty may Việt Nam. 34
  ã Giải pháp 1: Xây dựng chính sách chất lượng cho bộ phận sản xuất mặt hàng áo phông. 34
  ã Giải pháp 2:Tăng cường công tác đào tạo nhận thức về chất lượng cho cán bộ công nhân viên và đào tạo nâng cao trình độ cho các công sản xuất chính thức mặt hàng này. 37
  ã Giải pháp 3: Thiết lập các nhóm chất lượng. 40
  ã Giải pháp 4: Quản lý chi phí chất lượng. 42
  ã Giải pháp 5: Nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 : 2000. 45
  ã Giải pháp 6: Tổ chức các mạng lưới thu thập ý kiến đánh giá và khiếu nại của khách hàng đối với sản phẩm áo phông tại Tổng công ty may Việt Nam. 47
  Kết luận 49
  Tài liệu tham khảo 50
  [charge=150]http://up.4share.vn/f/5968606a696d616f/DA226.doc.file[/charge]
   
Đang tải...