Chuyên Đề Các giải pháp xúc tiến, khuếch trương nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư vào Khu Công Nghiệp Song Khê

Thảo luận trong 'Marketing' bắt đầu bởi Lan Chip, 6/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu

  Lời mở đầu

  Bắc Giang là một tỉnh trung du miền núi, kinh tế chưa phát triển cơ sở hạ tầng yếu với một trình độ khoa học kỹ thuật thấp. Đây là vấn đề mà nhà nước cũng như UBND Tỉnh đặc biệt quan tâm và coi là mục tiêu hàng đầu.
  Hòa nhập cùng với sự phát triển và quá trình CNH-HĐH của đất nước UBND Tỉnh Bắc Giang cũng đưa ra một loạt các chính sách thu hút vốn đầu tư để xây dựng lên các Khu Cụm Công Nghiệp.
  Hoạt động thu hút vốn đầu tư được xem trọng vì chỉ có cách thu hút các nguồn vốn đầu tư thì mới có thể đẩy nhanh và mạnh nền kinh tế. Có như vậy mới tạo ra được những bước đột phá mới và có thể bỏ qua được một số giai đoạn nghiên cứu mà tận dụng ngay những thành tựu khoa học kỹ thuật cũng như sức mạnh của những nguồn vốn có sẵn. Ngày nay trào lưu kinh tế dần dần chuyển sang cơ cấu kinh tế chi thức, giá trị sản phẩm không còn dựa trên giá trị sáng chế của sản phẩm đó, giá trị sáng chế của sản phẩm trở thành điểm trọng yếu trong công việc cạnh tranh lâu dài.
  Những khu công nghệ kỹ thuật cao lại là nơi hội tụ của những công ty với khả năng nghiên cứu, phát triển và chế tạo những sản phẩm, kỹ thuật mới. Thường những công ty này được trang thiết bị và kỹ thuật tân tiến với nguồn nhân lực phần lớn là khoa học gia và kỹ thuật gia.
  Những công ty trong những khu công nghệ kỹ thuật cao sẽ nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, đồng thời quảng bá và tự kinh doanh sản phẩm của họ, nên công ty này có khả năng làm thay đổi thị trường và phát triển vượt bậc cũng như định hướng được lối đi riêng của mình.
  Khoa học kỹ thuật có tiềm năngvô cùng to lớn và có khả năng đưa nền kinh tế của đất nước phát triển vượt trội. Chẳng hạn như Silicon Valey, USA, từng là một vùng nông nghiệp đã vươn lên thành một trong những nền kinh tế hàng đấy trên thế giới trong vòng vài chục năm và là nơi xuất khẩu sản phẩm kỹ thuật ra thế giới đứng đầu nước Mỹ.
  Việc thu hút các nguồn vốn của Tỉnh mới chỉ dừng lại ở việc dựa vào các chính sách do nhà nước và UBND Tỉnh đề ra mà Sở chưa chủ động trong việc này. Chính vì vậy nên có rất ít sự lựa chọn các nhà đầu tư nên dẫn tới chất lượng đầu tư chưa cao, chưa lựa chọn được các nhà đầu tư tốt nhất phù hợp với các chính sách phát triển kinh tế mà Tỉnh và nhà nước đề ra.
  Với mong muốn giúp Tỉnh nhà thu hút các nguồn vốn đầu tư một cách có hiệu quả, em chọn đề tài: “Các giải pháp xúc tiến, khuếch trương nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư vào Khu Công Nghiệp Song Khê-Nội Hoàng tỉnh Bắc Giang”.
  Đề tài được chia làm ba phần:
  Phần một: Khái quát và tình hình hoạt động thu hút vốn đầu tư của sở kế hoạch và đầu tư Bắc Giang
  Phần hai: Thực trạng các biện pháp xúc tiến khuếch trương để thu hút vốn đầu tư của sở
  Phần ba: Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến khuếch trương nhằm thu hút vốn đầu tư của sở kế hoạch và đầu tư Bắc Giang

  Do thời gian ngắn và trình độ còn hạn chế cho nên bài viết này còn có nhiều thiếu sót, rất mong được sự góp ý của thầy cô, bạn bè cùng những độc giả.
  Xin chân thành cảm ơn!

  mục lục
  Lời mở đầu 1
  Phần một: Khái quát và tình hình hoạt động thu hút vốn đầu tư của sở kế hoạch và đầu tư bắc giang 3
  1. Lịch sử hình thành và phát triển của sở kế hoạch và đầu tư Bắc Giang. 3
  2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của sở kế hoạch và dầu tư Tỉnh Bắc Giang. 5
  a. Chức năng 5
  b. Nhiệm vụ và quyền hạn. 6
  3. Cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Bắc Giang. 8
  a. Lãnh đạo Sở: 8
  b. Cơ cấu tổ chức của Sở. 9
  c. Mối quan hệ với cấp trên (Tỉnh uỷ, HĐND, UBND Tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư) : 18
  1. Tình hình môi trường đầu tư của Tỉnh Bắc Giang. 19
  2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư. 21
  3. Hiệu quả của các nguồn vốn đầu tư. 21
  Phần hai: Thực trạng các biện pháp xúc tiến khuếch trương để thu hút vốn đầu tư của sở 23
  1. Đặc điểm các nhà đầu tư nước ngoài. 23
  2. Đặc điểm các nhà đầu tư trong nước. 24
  1. Mô hình sử dụng các công cụ xúc tiến, khuyếch trương của Sở. 24
  2. Thực trạng sử dụng các công cụ xúc tiến khuếch trương trong việc thu hút vốn đầu tư của Sở. 25
  a. Cơ cấu các công cụ xúc tiến được sử dụng. 25
  b. Yếu tố quyết định cơ cấu xúc tiến. 27
  c. Thực trạng việc thiết lập và triển khai thực hiện các công cụ xúc tiến. 28
  1.Các thành tựu đạt được khi sử dụng các công cụ. 29
  2. Những khó khăn gặp phải khi sử dung các công cụ. 30
  Phần ba: Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến khuếch trương nhằm thu hút vốn đầu tư của sở kế hoạch và đầu tư bắc giang 31
  1.Hoạch định chương trình tổ chức hoạt động xúc tiến hỗn hợp có hiệu quả. 33
  a. Xác định đối tượng nhận tin. 33
  b, Xác định phản ứng của đối tượng nhận tin. 37
  c, Thiết kế thông điệp. 38
  d, Lựa chọn công cụ thực hiện. 40
  e, Tổ chức thực hiện và hiệu chỉnh chương trình hoạt động xúc tiến hỗn hợp. 42
  2. Quản lý quá trình thực hiện hoạt động xúc tiến hỗn hợp. 44
  a. Xây dựng ngân sách cho hoạt động của từng công cụ. 44
  b. Quản lý ngân sách hoạt động xúc tiến hỗn hợp. 44
  c. Quản lý cơ cấu các công cụ thực hiện. 45
  3. Hoạt động thống nhất hoá ,đồng nhất hoá (Corporate-Identity viết tắt là CI) 46
  1. Cơ chế quản lý của tỉnh và nhà nước. 47
  2.Cơ sở hạ tầng. 48
  3. Nguồn Nhân lực. 49
  Kết luận 51
  Tài liệu tham khảo 52
  [charge=150]http://up.4share.vn/f/4879717b7b717c70/MAR47.doc.file[/charge]
   
Đang tải...