Thạc Sĩ Các giải pháp nâng cao năng lực quản trị tài chính tại Công ty TANIMEX

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  PHẦN MỞ ĐẦU


  1. Sự cần thiết của đề tài

  Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình tiền thân là Công ty Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình. Nhằm đáp ứng sự biến đổi của nền kinh tế thị trường, Công ty đã nhanh chóng chuyển đổi hình thức sở hữu từ sở hữu Nhà nước sang hình thức sở hữu Cổ phần. Mặc dù đã có nhiều đổi mới nhưng cơ chế hoạt động vẫn còn mang tư tưởng, phong cách của một doanh nghiệp Nhà nước. Một số hoạt động còn yếu kém, hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của Công ty thấp, đặc biệt cơ chế quản lý tài chính tồn tại nhiều bất cập, chưa tương xứng với điều kiện và lợi thế vốn có của Công ty.
  Các vấn đề huy động vốn, quản lý và sử dụng nguồn vốn chưa thực sự được quan tâm và vận hành một cách hiệu quả nhất, nguồn nhân lực quản trị tài chính yếu kém, chỉ quen với việc thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán khiến cho năng lực quản trị tài chính tại Công ty còn nhiều hạn chế.
  Thực trạng đó đã đặt ra yêu cầu cần phải thay đổi tư duy và cách thức làm việc để có thể thích nghi với nền kinh tế thị trường, tạo điều kiện để Công ty có thể duy trì và phát triển vững mạnh. Để đạt được mục đích nêu trên, một trong các vấn đề mà Công ty phải nhanh chóng thực hiện là đổi mới, đẩy mạnh việc hoàn thiện công tác quản trị tài chính. Một mặt nâng cao năng lực quản trị tài chính cho Công ty, mặt khác góp phần hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra thế tự chủ về mặt tài chính. Từ đó nâng cao sức mạnh và khả năng cạnh tranh của Công ty trong nền kinh tế thị trường hiện đại.


  2. Mục đích của đề tài

  Việc đổi mới doanh nghiệp trong đó có hoạt động quản trị tài chính cho phù hợp với nền kinh tế thị trường là quá trình lâu dài và phức tạp, phải giải quyết bằng nhiều vấn đề như nhận thức, tổ chức bộ máy, quy trình hoạt động,

  Phạm vi bài này chỉ trình bày những giải pháp cơ bản về mặt tài chính để

  nâng cao năng lực quản trị tài chính. Nhằm giúp cho tình hình tài chính của Công ty ngày càng vững mạnh, qua đó nâng cao sức cạnh tranh và hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động có hiệu quả trong cơ chế thị trường.


  3. Phương pháp nghiên cứu

  Phương pháp nghiên cứu vận dụng xuyên suốt trong đề tài này là phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, kết hợp với việc phân tích và tổng hợp các tài liệu lịch sử về quản trị tài chính của doanh nghiệp, từ đó nâng thành lý luận. Từ các thực tiễn để chứng minh xu hướng chung – quy luật tất yếu của việc nâng cao năng lực quản trị tài chính trong Công ty và đề ra các giải pháp tài chính nhằm nâng cao năng lực quản trị tài chính.  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

  Trong đề tài này, chúng tôi tập trung nghiên cứu một số nội dung sau:

  - Năng lực quản trị tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện đại

  - Thực trạng quản trị tài chính tại công ty Tanimex

  - Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực quản trị tài chính tại công ty

  Tanimex giai đoạn hiện nay.  Những điểm mới của luận văn là:

   Khẳng định một số nhận thức mới liên quan đến năng lực quản
  trị tài chính trong nền kinh tế hiện đại.

   Đề xuất các giải pháp thay đổi cơ cấu tổ chức bộ phận tài chính kế toán Công ty cho phù hợp với giai đoạn mới.

   Đề xuất các giải pháp ứng dụng mô hình quản trị tài chính trong việc ra quyết định nhằm nâng cao khả năng huy động
  vốn, quản lý và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.   Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh hoạt động quản trị rủi ro tài
  chính tại Công ty.  Toàn bộ nội dung trên được trình bày theo kết cấu như sau:

  - Phần mở đầu

  - Chương 1: Tổng quan về năng lực quản trị tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

  - Chương 2: Thực trạng quản trị tài chính tại Công ty Tanimex hiện nay

  - Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực quản trị tài chính tại Công ty Tanimex trong giai đoạn hiện nay.

  - Phần kết luận.

  Quản trị tài chính là một vấn đề phức tạp, vừa mang tính chất khoa học, vừa mang tính nghệ thuật. Trong phạm vi đề tài này khó chuyển tải hết nội dung, vì vậy tác giả của luận văn này rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các Quý thầy cô, các chuyên gia tài chính và các đồng nghiệp để cho công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp không ngừng được hoàn thiện.
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...