Chuyên Đề Các giải pháp hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường nhằm thoả mãn tốt hơn nhu cầu khách hàng nội

Thảo luận trong 'Marketing' bắt đầu bởi taitailieu_19, 4/9/11.

 1. taitailieu_19

  taitailieu_19 New Member

  Bài viết:
  73
  Được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời nói đầu
  Ngày nay các công ty phải thay đổi một cách cơ bản những suy nghĩ của mình về công việc kinh doanh và chiến lược marketing. Thay vì một thị trường với những đối thủ cạnh tranh cố định và đã biết, họ phải hoạt động trong một môi trường chiến tranh với những đối thủ cạnh tranh biến đổi nhanh chóng, những tiến bộ về công nghệ, những đạo luật mới, những chính sách quản lý thương mại mới và sự trung thành của khách hàng ngày càng giảm sút. Các công ty đang phải chạy đua nhau trên thương trường với những luật lệ luôn luôn thay đổi, không có tuyến đích, không có chiến thắng vĩnh cửu. Họ buộc phải không ngừng chạy đua và hy vọng là mình đang chạy theo đúng phương hướng mà công chúng mong muốn.
  Vì thế không lấy gì làm lạ là ngày nay những công ty chiến thắng là những công ty làm thoả mãn đầy đủ nhất và thực sự làm vui lòng những khách hàng mục tiêu của mình. Những công ty này đều lấy thị trường làm trung tâm và hướng theo khách hàng, chứ không phải là lấy sản phẩm hay hướng theo chi phí. Với mục tiêu kinh doanh mang tính chiến lược và định hướng lâu dài thoả mãn tốt hơn nhu cầu khách hàng một trong những hoạt động marketing không thể thiếu được của các công ty đó là hoạt động nghiên cứu thị trường.
  Qua một thời gian thực tập ở Công ty Da giầy Hà Nội tôi nhận thấy Công ty là một doanh nghiệp Nhà nước vừa mới chuyển đổi lĩnh vực hoạt động kinh doanh, do đó các hoạt động marketing nói chung và hoạt động nghiên cứu thị trường nói riêng còn có nhiều tồn tại trước sự biến động nhanh chóng của thị trường. Vì vậy tôi đã mạnh dạn chọn đề tài "Các giải pháp hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường nhằm thoả mãn tốt hơn nhu cầu khách hàng nội địa tại Công ty da Giầy Hà Nội". Với mục đích chủ yếu là nghiên cứu phát hiện những điểm mạnh, điểm yếu và những mặt tồn tại trong hoạt động nghiên cứu thị trường của Công ty để từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường của Công ty Da giầy Hà Nội.
  Kết cấu của đề tài bao gồm ba chương:
  Chương I: Tổng quan về nghiên cứu thị trường
  Chương II: Đánh giá thực trạng công tác nghiên cứu thị trường của Công ty Da giầy Hà Nội
  Chương III: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường nội địa của Công ty Da giầy Hà Nội

  Đề tài là một nỗ lực lớn của tác giả, tuy nhiên không thể tránh khỏi thiếu sót rất mong được sự góp ý của thầy cô giáo và các bạn để đề tài hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn Công ty Da giầy Hà Nội cùng thầy giáo Th.s. Dương Hoài Bắc đã giúp đỡ tác giả hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp này.
  Mục lục
  Trang
  Chươơng I 1
  Tổng quan về nghiên cứu thị trươờng 1
  I. Tầm quan trọng của nghiên cứu thị trươờng 1
  1. Bản chất của nghiên cứu thị trươờng 1
  1.1 Quá trình phát triển của nghiên cứu thị trơường 1
  1.2 Bản chất và vai trò của nghiên cứu thị trơường 2
  2. Quy trình nghiên cứu của một cuộc nghiên cứu thị trơường 3
  2.1 Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu 3
  2.2 Thiết kế dự án nghiên cứu chính thức 5
  2.2.1 Nguồn dữ liệu 5
  2.2.2 Phươơng pháp nghiên cứu 6
  2.2.3 Công cụ nghiên cứu 7
  2.2.4 Kế hoạch lấy mẫu 7
  2.2.5 Phơương pháp tiếp xúc 8
  2.3 Thu thập thông tin thị trươờng 9
  2.4 Xử lý thông tin 13
  2.4.1 Đánh giá giá trị và biên tập dữ liệu 13
  2.4.2 Mã hóa dữ liệu 14
  2.4.3 Phân tích và giải thich dữ liệu 14
  2.5 Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu 14
  3. Nhận định về thị trươờng giầy dép Việt Nam 15
  3.1 Hành vi tiêu dùng của ngươời Việt Nam 15
  3.2 Khách hàng của Công ty da giầy Hà Nội 16
  II. Các yếu tố ảnh hơởng đến một cuộc nghiên cứu thị trươờng 18
  1. Các yếu tố thuộc môi trươờng vĩ mô 18
  1.1 Môi trươờng nhân khẩu 18
  1.2 Môi trơường kinh tế 18
  1.3 Môi trơường chính trị 19
  1.4 Môi trươờng văn hóa 19
  2. Các yếu tố thuộc môi trươờng vi mô 19
  2.1 Khách hàng 19
  2.2 Đối thủ cạnh tranh. 20
  2.3 Công chúng trực tiếp 21
  3. Các yếu tố thuộc marketing – mix 21
  4. Các yếu tố thuộc về doanh nghiệp 22
  4.1 Nguồn kinh phí 22
  4.2 Trình độ chuyên môn của đội ngũ nghiên cứu thị trươờng 22
  4.3 Hiệu quả của một cuộc nghiên cứu thị trươờng 23
  III. Thực tế chung công tác nghiên cứu thị trơường ở Việt Nam 23
  Chươơng II
  Đánh giá thực trạng công tác nghiên cứu thị trơường của Công ty da giầy Hà Nội 25
  I. Tổng quan về Công ty da giầy Hà Nội 25
  1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty da giầy Hà Nội 25
  1.1 Sự ra đời và phát triển 25
  1.2 Các thời kỳ phát triển 25
  2. Tổ chức bộ máy của Công ty da giầy Hà Nội 27
  2.1 Sơ đồ tổ chức quản lý của công ty 27
  2.2 Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban 27
  3. Lĩnh vực kinh doanh và sản phẩm chủ yếu của Công ty 30
  II. Thực trạng hoạt động marketing và công tác nghiên cứu thị trơường của Công ty da giầy Hà Nội 31
  1. Thực trạng hoạt động marketing 31
  1.1 Đặc điểm và chính sách sản phẩm của Công ty da giầy Hà Nội 31
  1.2 Chính sách giá 34
  1.3 Chính sách phân phối 35
  1.4 Chiến lươợc quảng cáo khuyếch trương 37
  2. Thực trạng nghiên cứu thị trơường của Công ty da giầy Hà Nội 38
  2.1 Nhận định về biến động thị trươờng của Công ty da giầy Hà Nội 38
  2.2 Thực trạng công tác nghiên cứu khách hàng 39
  2.3 Nghiên cứu phân tích các đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Công ty da giầy Hà Nội 44
  2.3.1 Công ty Giầy Thăng long 44
  2.3.2 Công ty giầy Thươợng Đình 45
  2.3.3 Công ty giầy Thụy Khuê 46
  2.3.4 Đối thủ cạnh tranh nơước ngoài 47
  3. Phân tích và đánh giá tình hình tiêu thụ theo thị trươờng của Công ty da giầy Hà Nội trong hai năm 2001 và 2002 48
  3.1 Thị trươờng xuất khẩu 48
  3.2 Thị trơường trong nươớc 51
  4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong hai năm 2001 và 2002 53
  III. Phân tích thực trạng hoạt động marketing và nghiên cứu thị trơường nội địa của Công ty da giầy Hà Nội 55
  1. Hoạt động marketing 55
  2. Hoạt động nghiên cứu thị trươờng 55
  2.1 Những kết quả đạt đươợc 55
  2.2 Những hạn chế 55
  Chươơng III
  Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trươờng nội địa của Công ty da giầy Hà Nội 57
  I. Phơương hươớng phát triển của Công ty da giầy Hà Nội trong những năm tới 57
  1. Dự báo về ngành giầy da và định hơướng phát triển của ngành đến năm 2010 57
  2. Phơương hơướng hoạt động của Công ty da giầy Hà Nội trong những năm tới 57
  II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trơường nội địa của Công ty da giầy Hà Nội 58
  1. Nhận thức lại quan điểm hiện nay của Công ty – quan điểm
  sản xuất 58
  2. Hoàn thiện và mở rộng kênh phân phối trong nơớc 59
  3. Lập hệ thống thu thập thông tin của khách hàng thông qua hệ thống kênh phân phối 60
  4. Bồi dơưỡng kiến thức marketing về khách hàng và đội ngũ nghiên cứu thị trươờng nội địa. 62
  5. Lựa chọn nguồn kinh phí hợp lý cho nghiên cứu thị trươờng 63
  6. Thực hiện dịch vụ tơư vấn cho khách hàng về sản phẩm của Công ty 64
  7. Hỗ trợ trực tiếp cho Công ty từ phía ngành và nhà nươớc 65
  Kết luận 67
  [charge=150]http://up.4share.vn/f/4f7e767c7c767b76/MAR45.doc.file[/charge]
   
Đang tải...