Luận Văn Các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch lao động việc làm

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Lan Chip, 2/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời nói đầu
  Việc làm cho người lao động là một trong những vấn đề xã hội có tính chất toàn cầu, là mối quan tâm lớn của nhiều quốc gia. Việt Nam trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước đã đạt được những kết quả nhất định trong phát triển kinh tế như: tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong một số năm, giải quyết tốt vấn đề về lương thực .Tuy nhiên Việt Nam cũng còn phải đối phó với những thách thức to lớn trong quá trình phát triển. Một trong những thách thức đó là tỷ lệ thất nghiệp cao, nhu cầu về việc làm đang tạo lên sức ép to lớn đối với nền kinh tế.
  Trong bối cảnh đó việc chăm lo giải quyết việc làm đã trở thành nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, đòi hỏi mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi gia đình và toàn xã hội phải quan tâm.Chính vì vậy, việc xây dựng kế hoạch giải quyết việc làm là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết. Đây là một bộ phận quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Nó hỗ trợ, thúc đẩy, xây dựng các kế hoạch bộ phận khác trong tổng thể hệ thống kế hoạch hoá quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần đưa nước ta có được vị thế mới trên trường quốc tế.
  Qua bài viết này em muốn được tiếp cận sâu hơn về vấn đề này, góp phần nhỏ bé vào việc giải quyết việc làm cho đất nước.

  Kết cấu của đề tài gồm ba chương:
  Chương I: Lý luận chung về kế hoạch giải quyết việc làm.
  Chương II: Đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu việc làm trong 3 năm đầu của kế hoạch 5 năm 2001-2005
  Chương III: Các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch lao động việc làm thời kỳ 2004-2005

  Mục lục
  Lời nói đầu
  Chương I
  Lý luận chung về kế hoạch giải quyết việc làm
  I .Một số khái niệm
  1/Khái niệm về lao động
  2/Khái niệm về lực lượng lao động
  3/Việc làm
  4/Thất nghiệp
  5/Kế hoạch việc làm
  II.Vai trò của kế hoạch việc làm trong hệ thống phát triển kinh tế xã hội
  1/Vai trò của kế hoạch
  2/Vai trò của kế hoạch việc làm trong hệ thống kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

  Phần II : Đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm trong 3 năm đầu của kế hoạch 5 năm 2001-2005(từ năm 2001-2003)
  I.Quan điểm của đảng và nhà nước ta về vấn đề giải quyết việc làm
  II. Mục tiêu và phương hướng giải quyết việc làm của kế hoạch 5 năm 2001-2005 ở Việt Nam
  1/Mục tiêu
  2/Phương hướng
  III. Tình hình giải quyết việc làm giai đoạn 2001-2003
  IV.Đánh giá chung tình hình gải quyết việc làm trong 3 năm 2001-2003
  1/Nhân tố tác động đến việc làm
  2/ Những thành tựu giải quyết việc làm đối với tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống
  3/Hạn chế và nguyên nhân
  PHần III :Các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch lao động việc làm thời kỳ 2004-2005 của kế hoạch 5 năm 2001-2005
  I.Cơ hội và thách thức
  II Nhiệm vụ và mục tiêu giải quyết việc làm trong thời kỳ 2004-2005
  1/ Mục tiêu
  2/ Dự báo khả năng thực hiện các mục tiêu giải quyết việc làm từ năm 2004-2005
  III.Các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch lao động việc làm thời kỳ
  1/Các giải pháp chung
  1.1 Phát triển kinh tế xã hội tạo mở việc làm
  1.2 Giải pháp liên quan đến vấn đề chính sách
  1.3 Tăng cường vai trò quản lý của nhà nước
  2.Giải pháp cụ thể
  Kết luận
  [charge=150]http://up.4share.vn/f/5f6e666c6f6c6c6c/DA077.doc.file[/charge]
   
Đang tải...