Luận Văn Các công cụ của chính sách tiền tệ ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Lan Chip, 2/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Mở đầu

  Tính cấp thiết của đề tài: Chính sách tiền tệ là một chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô cực kì quan trọng của nhà nước trong nền kinh tế thị trường vì nó có ảnh hưởng lớn đến các biến số vĩ mô như: công ăn việc làm, tốc độ tăng trưởng, lạm phát . Để đạt được các mục tiêu của chính sách tiền tệ thì việc sử dụng các công cụ của nó có vai trò cơ bản, quyết định.
  ở Việt Nam kể từ khi đổi mới đến nay, chính sách tiền tệ đặc biệt là các công cụ của nó đang từng bước hình thành, hoàn thiện và phát huy tác dụng đối với nền kinh tế. Với đặc điểm của nền kinh tế Việt Nam thì việc lựa chọn các công cụ nào, sử dụng nó ra sao ở các giai đoạn cụ thể của nền kinh tế luôn là một vấn đề thường xuyên phải quan tâm theo dõi và giải quyết đối với các nhà hoạch định và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia, các nhà nghiên cứu kinh tế. Đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và quốc tế như hiện nay thì việc nghiên cứu về chính sách tiền tệ cụ thể là các công cụ của chính sách tiền tệ là một vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao.
  Với mục đích trau dồi kiến thức đã học và góp phần nghiên cứu, tìm hiểu về chính sách tiền tệ ,em quyết định chọn đề tài: “Các công cụ của chính sách tiền tệ ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện”.
  Nội dung, đối tượng, phạm vi nghiên cứu: Đề tài sẽ hệ thống hoá những vấn đề có tính lý luận về chính sách tiền tệ trong nền kinh tế thị trường đồng thời qua việc khảo sát quá trình sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ ở Việt Nam (từ năm 1989 đến nay) nhằm đánh giá thực trạng sử dụng, điều hành các công cụ đó, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả các công cụ của ch`ính sách tiền tệ ở Việt Nam.
  Phương pháp nghiên cứu: Lấy phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử làm phương pháp luận cơ bản kết hợp với quan điểm tiếp cận hệ thống và sử dụng các phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích tổng hợp cùng các phương pháp nghiên cứu kinh tế khác.
  Kết cấu đề tài: Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài bao gồm 3 chương được bố cục như sau:
  Chương 1: Chính sách tiền tệ trong nền kinh tế thị trường
  Chương 2: Thực trạng việc sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ ở Việt Nam hiện nay.
  Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện các công cụ của hính sách tiền tệ ở Việt Nam.

  Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của cô giáo Phạm Hồng Vân đã giúp em hoàn thành đề án này.

  Mục lục
  Trang
  Mở đầu 1
  Nội dung 3
  Chương I: Chính sách tiền tệ trong nền kinh tế thị trường 3
  1.1. Khái niệm, vị trí của CSTT 3
  1.2. Mục tiêu của CSTT 4
  1.3. Các công cụ của CSTT 4
  1.3.1 Nghiệp vụ thị trường Mở 4
  1.3.2 Dự trữ bắt buộc 5
  1.3.3 Chính sách tái chiết khấu 5
  1.3.4 Quản lý hạn mức tín dụng 6
  1.3.5 Quản lý lãi suất 7
  Chương II: Thực trạng việc sử dụng các công cụ
  của CSTT ở Việt Nam hiện nay. 8
  2.1. Sự đổi mới trong việc thực hiện CSTT 8
  2.2. Việc sử dụng các công cụ của CSTT những năm qua 8
  2.2.1. Công cụ lãi suất 8
  2.2.2. Công cụ hạn mức tín dụng 14
  2.2.3. Công cụ dự trữ bắt buộc 16
  2.2.4. Công cụ cho vay tái chiết khấu 18
  2.2.5. Công cụ nghiệp vụ thị trường Mở 20
  2.3. Đánh giá qúa trình thực hiện các công cụ của CSTT những năm vừa qua. 22
  2.3.1 Những thành tựu trong việc ổn định kinh tế vĩ mô. 22
  2.3.2 Những vấn đề tồn tại trong quá trình thực hiện các công cụ của CSTT những năm qua. 24
  Chương 3. Định hướng và giải pháp hoàn thiện các công cụ của CSTT ở Việt Nam 28
  3.1. Định hướng 28
  3.1.1 Bối cảnh trong nước và Quốc tế 28
  3.1.2 Một số định hướng cơ bản 29
  3.2 Giải pháp 29
  3.2.1 Nhóm giải pháp về việc tạo môi trường, điều kiện thuận lơị 29
  3.2.2 Nhóm giải pháp về việc hoàn thiện các công cụ của CSTT. 30
  Kết luận 34
  [charge=150]http://up.4share.vn/f/6b5a52585b585d5d/DA108.doc.file[/charge]
   
Đang tải...