Báo Cáo Các biện pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty CP Thiết bị điện Hàm long

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC

  Lời nói đầu 3

  Chương I:Tổng quan về lợi nhuận của doanh nghiệp 5

  1.1.Lợi nhuận và vai trò của lợi nhuận đối với doanh nghiệp 5

  1.1.1. Khái niệm về lợi nhuận 5

  1.1.2. Kết cấu của lợi nhuận 6

  1.1.3. Vai trò của lợi nhuận 8

  1.2.Phương pháp xác định lợi nhuận 10

  1.2.1. Xác định theo số tuyệt đối 10

  1.2.1.1. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa-dịch vụ . 10

  1.2.1.2. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính 13

  1.2.1.3. Lợi nhuận từ hoạt động khác 14

  1.2.1.4. Tổng mức lợi nhuận 14

  1.2.2. Xác định theo số tương đối (tỉ suất lợi nhuận) 15

  1.2.2.1. Hệ số sinh lợi doanh thu 16

  1.2.2.2. Hệ số sinh lợi trên tổng vốn 16

  1.2.2.3. Hệ số sinh lợi tài sản 16

  1.2.2.4. Hệ số sinh lợi vốn CSH 17

  1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp 19

  1.3.1. Thị trường và sự cạnh tranh 19

  1.3.2. Chính sách của nhà nước 20

  1.3.3. Giá bán 21

  1.3.4. Chi phí 22

  1.3.5. Nhân tồ con người 22

  1.3.6. Vốn 22

  1.3.7. Cơ cấu mặt hàng 23

  1.3.8. Khối lượng hàng hóa tiêu thụ 23

  1.3.9. Chất lượng hàng hóa dịch vụ 24

  Chương II: Thực trạng tình hình thực hiện lợi nhuận tại công

  ty cổ phần thiết bị điện Hàm long 25

  2.1. Giới thiệu về công ty cổ phần thiét bị điện Hàm long 25

  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 25

  2.1.2. Cơ cấu tổ chức 26

  2.1.3. Tình hình tài chính của công ty cổ phần tiết bị điện Hàm long .29

  2.2. Thực trạng về thực hiện lợi nhuận tại công ty cổ phần thiết bị điện

  Hàm long 33

  2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh . . 33

  2.2.2. Cơ cấu lợi nhuận 35

  2.2.3. Phân tích khả năng sinh lời 36

  2.3. Đánh giá tình hình thực hiện lợi nhuận tại công ty cổ phần thiết bị điện Hàm long .44

  2.3.1. Kết quả đạt được 44

  2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 45

  Chương III:Một số biện pháp nhằm tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần thiết bị điện Hàm long 47

  3.1. Nhóm các giải pháp về tăng doanh thu 47

  3.2. Nhóm các giải pháp về tiết kiêm chi phí . 50

  3.3. Nhóm các giải pháp về tài chính 51

  3.4. Nhóm các giải pháp về nguồn nhân lực . .51


  KẾT LUẬN . 53
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...