Báo Cáo Báo cáo tổng hợp tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC

  191437525" LỜI MỞ ĐẦU 1
  191437526" I.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY.2
  191437527" 1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty.2
  191437528" 1.1 Giai đoạn trước cổ phần hóa.2
  191437529" 1.2 Giai đoạn cổ phần hóa.4
  191437530" 1.2.1Hình thức cổ phần hóa.4
  191437531" 1.2.2.Hình thức cổ phần. 5
  191437532" 1.2.3.Vốn điều lệ. 6
  191437533" 1.2.4.Cổ phần:6
  191437534" 2. Ngành nghề của của công ty.6
  191437535" 3.Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của Công ty.7
  191437536" II.SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG CÁC PHÒNG BAN.9
  191437537" 1.Chức năng, nhiệm vụ.9
  191437538" 2.Sơ đồ cơ cấu tổ chức.14
  191437539" 3. Biên chế lao động công ty cổ phần. 15
  191437540" 3. Biên chế lao động công ty cổ phần. 16
  191437541" III.TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY.18
  191437542" 1.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2004-2006.18
  191437543" 2.Tổng hợp kết quả kinh doanh xi măng năm 2007.21
  191437544" Bảng 3: Tổng hợp kết quả kinh doanh xi măng năm 2007.22
  191437545" IV. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XI MĂNG.23
  191437546" 1.Thực trạng về tài sản.23
  191437547" 1.1 Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn: 132.949.448.171 đồng. 23
  191437548" 1.2 Tài sản cố định và đầu tư dài hạn: 9.079.362.699 đồng.23
  191437549" 1.3 Nợ phải trả: 103817586503 đồng. 23
  191437550" 1.4 Nguồn vốn: 38211224367 đồng. 23
  191437551" 1.5.Diện tích đất đai24
  191437552" 2.Thực trạng về tổ chức sản xuất kinh doanh.24
  191437553" 3.Công tác Marketing- thị trường.26
  191437554" 4.Công tác kế hoạch.26
  191437555" 5.Tổng hợp đánh giá thực trạng công ty.26
  191437556" V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY.27
  191437557" 1.Phương hướng kinh doanh tiêu thụ xi măng.27
  191437558" 2.Đa dạng hóa ngành nghề trong kinh doanh. 27
  191437559" 3.Đầu tư xây dựng:28
  191437560" 4.Phương án sản xuất kinh doanh năm 2008-2009.28
  191437561" LỜI KẾT 29
  NẾU CÓ THẮC MẮC GÌ VỀ BÀI VIẾT BẠN LIÊN HỆ SỐ 01699421922
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...