Báo Cáo báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty Thuốc lá Thăng Long

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC

  LỜI GIỚI THIỆU 1

  I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY. 2

  1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 2

  2. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty Thuốc lá Thăng Long 6

  3. Đặc điểm về sản phẩm của Công ty 8

  4. Đặc điểm về nguyên vật liệu, máy móc thiết bị và quy trình công nghệ của Công ty. 9

  4.1. Nguyên liệu: 9

  4.2. Máy móc thiết bị, vật tư: 9

  4.3. Quy trình công nghệ: 11

  5. Cơ cấu và đặc điểm đội ngũ lao động của Công ty Thuốc lá Thăng Long. 13

  5.1. Quy mô nguồn nhân lực. 13

  5.2. Cơ cấu tuổi của CBCNV 14

  5.3. Trình độ chuyên môn của cán bộ quản lý trong Công ty. 16

  5.4. Tình hình lao động của các đơn vị trong Công ty . 17

  6. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 19

  7. Nhận xét 22

  II. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG ĐẾN NĂM 2015. 22

  III. CƠ CẤU, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BỘ PHẬN CHUYÊN TRÁCH NGUỒN NHÂN LỰC 24

  1. Cơ cấu 25

  2. Chức năng ,nhiệm vụ. 25

  3. Quyền hạn 26

  Đề xuất tên đề tài chuyên đề thực tập. 28

  DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ 29
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...