Báo Cáo Báo cáo thực tập Tại Công ty Giầy Thăng Long

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC
  Trang
  Lời cảm ơn 1
  Lời nói đầu 2
  I. Khái quát tình hình tổ chức kinh doanh của Công ty. 3
  1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 3
  2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 6
  II- Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2000-2003. 9
  1. Nhận xét chung. 9
  2. Các đánh gia cụ thể kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giầy Thăng Long. 10
  3. Phân tích và đánh giá khả năng của Công ty giầy Thăng Long. 12
  3.1. Những mặt mạnh của Công ty giầy Thăng Long. 12
  3.2. Những mặt yếu của Công ty giầy Thăng Long. 12
  3.3. Những cơ hội của Công ty giầy Thăng Long. 13
  3.4. Những thách thức đối với Công ty giầy Thăng Long. 13
  III. Đánh giá hoạt động quản trị của Công ty trong giai đoạn qua. 14
  1. Đánh giá hoạt động định hướng chiến lược. 14
  1.1 Định hướng chiến lược thị trường xuất khẩu 14
  1.2. Một số mục tiêu chiến lược cơ bản đến năm 2010 của Công ty. 15
  2. Đánh giá công tác tổ chức quản trị lao động 16
  2.1. Các hoạt động của quản trị lao động 16
  2.2. Tình hình sử dụng lao động của công ty 17
  3. Đánh giá công tác quản trị Marketing 21
  3.1. Quyết định về sản phẩm xuất khẩu 21
  3.2. Quyết định xúc tiến thương mại 26
  IV. Các kết quả đạt được và một số hạn chế 27
  1. Các kết quả đạt được 27
  2. Một số hạn chế của Công ty cần được khắc phục. 28
  V. Phương hướng kinh doanh của công ty trong thời gian tới 30
  Kết luận 32
  Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số 01699421922
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...