Báo Cáo Báo cáo thực tập Tại Công ty CP may và dịch vụ Hưng Long

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC
  189122304" LỜI MỞ ĐẦU 1
  189122305" CHƯƠNG I: 189122306" GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 3
  189122307" I . Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần may & dịch vụ Hưng Long.3
  189122308" 1.1. Quá trình hình thành của công ty cổ phần may & dịch vụ Hưng Long. 3
  189122309" 1.2. Quá trình phát triển. 4
  189122310" 1.3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty.5
  189122311" 1.3.1.Chức năng của công ty. 5
  189122312" 1.3.2.Nhiệm vụ của công ty. 5
  189122313" 1.3.3.Sản phẩm chính của công ty. 5
  189122314" II - CƠ CẤU TỔ CHỨC 8
  189122316" 2.1. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty. 8
  189122317" 2.2. Chức năng nhiêm vụ của các phòng ban, bộ phận. 9
  189122318" III - Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của công ty. 11
  189122319" 3.1. Đặc điểm về sản phẩm.11
  189122320" 3.2. Đặc điểm về lao động của Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long .12
  189122321" 3.4. Đặc điểm về nguyên vật liệu của công ty Hưng Long. 16
  189122322" 3.5. Đặc điểm về vốn sản xuất và cơ cấu vốn.17
  189122323" CHƯƠNG II: CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY MAY HƯNG LONG.20
  189122324" 1. Lĩnh vực kinh doanh. 20
  189122325" 2.Chiến lược và kế hoạch của công ty may Hưng Long.20
  189122326" 3. Sản phẩm chủ yếu và thị trường tiêu tụ của công ty Hưng Long.20
  189122327" 4. Chính sách Marketing của công ty may Hưng Long.22
  189122328" 4.1. Chính sách sản phẩm 22
  189122329" 4.2. Chính sách giá. 23
  189122330" 4.3 Chính sách phân phối24
  5. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của công ty may Hưng Long
  189122331" 6. Hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt được của công ty may Hưng Long. 25
  189122332" 7. Đánh giá chung về công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long.25
  189122333" 7.1. Những ưu điểm ( thành tựu) của công ty.25
  189122334" 7.2. Những điểm tồn tại, hạn chế của công ty may Hưng Long.28
  189122335" 7.3. Nguyên nhân của các tồn tại và hạn chế đó. 29
  189122337" CHƯƠNG III: 189122338" PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VÀ DỊCH HƯNG LONG . 30
  189122339" 1.Định hướng phát triển trong tương lai của công ty. 30
  189122340" 2. Các giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của công ty.31
  189122341" 2.1.Tăng cường khả năng cạnh tranh, giữ vững thị trường và khách hàng. 31
  189122342" 2.2.Tăng cường tìm kiếm các khách hàng mới và thị trường mới31
  189122343" 2.3.Tiếp tục cải tiến công tác quản lý sản xuất để ra hiệu quả kinh tế cao. 31
  189122344" 2.4.Củng cố xây dựng các tổ chức đoàn thể. 32
  189122345" 3. Hướng đề tài32
  189122346" KẾT LUẬN 34
  Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số 01699421922
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...