Báo Cáo báo cáo thực tâp Tại Công ty CP Constrexim số 1 - Tổng quan

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC​ 193546219" Lời mở đầu. Error! Bookmark not defined.
  193546220" Phần I: Giới thiệu về đơn vị thực tập. 3
  193546221" 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần
  Constrexim số 1. 3
  193546222" 2. Các giai đoạn phát triển nổi bật của Công ty Cổ phần
  Constrexim số 1. 4
  193546223" 3. Mối quan hệ giữa Công ty Cổ phần Constrexim số 1 với Công ty mẹ Constrexim Holdings. 5
  193546224" 3.1. Quan hệ giữa Công ty Cổ phần Constrexim số 1 với Công ty mẹ Constrexim Holdings 5
  193546225" 3.2. Quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Constrexim số 1 đối với Công ty mẹ Constrexim Holdings 5
  193546226" Phần II: Khái quát tình hình sản xuất - kinh doanh tại Công ty Cổ phần Constrexim số 1. 7
  193546227" 1. Mục tiêu và phạm vi hoạt động của Công ty. 7
  193546228" 1.1. Mục tiêu. 7
  193546229" 1.2. Ngành nghề hoạt động. 7
  193546230" 2. Khái quát về tình hình tài sản của Công ty qua một số năm 8
  193546231" 3. Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của Công ty. 8
  193546232" Phần III: Công nghệ sản xuất của Công ty. 10
  193546233" 1. Quy trinh công nghệ sản xuất sản phẩm trong công ty. 10
  193546234" 2. Đặc điểm về trang thiết bị và điều kiện lao động. 10
  193546235" Phần IV: Tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của Công ty. 11
  193546236" 1. Tổ chức sản xuất 11
  193546237" 1.1. Loại hình sản xuất của Công ty. 11
  193546238" 1.2. Chu kỳ sản xuất và kết cấu chu kỳ sản xuất 11
  193546239" 2. Kết cấu sản xuất của Công ty. 12
  193546240" Phần V: Tổ chức bộ máy quản lý Công ty. 14
  193546241" 1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Constrexim số 1. 14
  193546242" 2. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận trong Công ty. 16
  193546243" 2.1. Đại hội đồng cổ đông. 16
  193546244" 2.2. Ban kiểm soát 16
  193546245" 2.3. Hội đồng quản trị 16
  193546246" 2.4. Giám đốc Công ty. 17
  193546247" 2.5. Phó giám đốc. 17
  193546248" 2.6. Phòng tổ chức hành chính. 17
  193546249" 2.7. Phòng tài chính kế toán. 18
  193546250" 2.8. Phòng kế hoạch kỹ thuật 19
  193546251" 2.9.Phòng kinh doanh và xuất nhập khẩu. 21
  193546252" 2.10. Ban đầu tư các dự án. 21
  193546253" 2.11. Các xí nghiệp sản xuất 21
  193546254" Phần VI: Khảo sát, phân tích các yếu tố "đầu vào", "đầu ra" của Công ty 22
  193546255" 1. Yếu tố vốn của công ty. 22
  193546256" 2. Yếu tố lao động của công ty. 23
  193546257" 1.2.1. Cơ cấu các cấp lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ sư và nhân viên của công ty 23
  193546258" 1.2.2. Cơ cấu ngành nghề được đào tạo của cán bộ quản lý / nhân viên của công ty 25
  193546259" 3. Yếu tố đối tượng lao động. 26
  193546260" Phần VII: Kết quả hoạt động - kinh doanh của Công ty. 28
  193546261" 1. Đánh giá kết quả hoạt kinh doanh của Công ty Cổ phần Constrexim số 1 28
  193546262" 2. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với Công ty Cổ phần Constrexim số 1. 29
  193546263" 2.1. Điểm mạnh. 29
  193546264" 2.2. Điểm yếu. 29
  193546265" 2.3. Cơ hội 30
  193546266" 2.4. Thách thức. 30
  193546267" 3. Chiến lược phát triển của công ty trong thời gian tới 31
  193546268" Phần VIII: Thu hoạch của bản thân qua giai đoạn thực tập. 33
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...