Báo Cáo Báo cáo "Một số giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm”

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC

  Lời nói đầu .
  PHẦN I : NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM
  I.Những vấn đề cơ bản về tiêu thụ sản phẩm
  1.Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm
  1.1. Hiểu theo nghĩa rộng
  1.2.Hiểu theo nghĩa hẹp
  2.Vai trò của tiêu thụ sản phẩm
  2.1.Đối với doanh nghiệp
  2.2.Đối với xã hội
  II.Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm
  1.Các nhân tố khác quan
  1.1.Nhân tố thuộc vĩ mô
  1.2.Nhân tố xã hội và công nghệ
  1.3.Nhân tố điều kiện tự nhiên
  2.Nhân tố chủ quan
  2.1.Nhân tố thuộc về doanh nghiệp
  2.1.1. Chất lượng sản phẩm.
  2.1.2. Giá cả sản phẩm.
  2.1.3. Phương thức thanh toán
  2.1.4. Hệ thống phân phối sản phẩm của doanh nghiệp
  2.1.5. Uy tín của doanh nghiệp.
  2.2.Nhân tố thuộc về thị trường-khách hàng
  2.2.1- Thị trường sản phẩm của doanh nghiệp.
  2.2.2-Thị hiếu của khách hàng.
  3.Nhân tố khác
  3.1.cầu
  3.2.Cạnh tranh
  3.3.Pháp luật
  3.4.Tiềm năng của doanh nghiệp
  Phần II :Thực trạng tiêu thụ sản phamr của công ty may phong phú
  I.Thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty phong phú
  II.Đánh giá hoạt động của công ty
  1.Ưu điểm
  2.Hạn chế và nguyên nhân
  PHẦN III.MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM
  I- Một số giải pháp phát triển thỊ trường tiêu thụ sản phẩm của công ty trong thỜi gian tỚi.
  1.Tăng cường hoạt động nghiên cứu và dự báo thị trường .
  2.Nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm :
  2.1 Nâng cao uy tín của công ty và sản phẩm :
  2.2-Thực hiện quản trị sản xuất một cách có hiệu quả và khoa học:
  2.4-Xây dựng chính sách giá và phương tức thanh toán.
  3-Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối.
  3.1- Kênh phân phối trực tiếp.
  3.2.Kênh phân phối gián tiếp.
  4-Các hoạt động hỗ trợ cho việc tiêu thụ sản phẩm của công ty .
  4.1-Tăng cường các hoạt động giao tiếp khuếch trương.
  4.1.1.Quảng cáo.
  - 4.1.2.Quan hệ quần chúng và tuyên truyền được thực hiện thông qua các hoạt động.
  4.1.3.Bán hàng trực tiếp.
  4.1.4. Marketing trực tiếp.
  4.2-Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
  5-Liên doanh và hợp tác quốc tế.
  6-Cải tiến và củng cố uy tín của công ty trên thị trường
  7.Một số giải pháp khác.
  7.1.Nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ công nhân viên.
  7.2-Hoàn thiện cơ cấu tổ chức.
  7.3 Một số kiến nghị với nhà nước.
  Phần 3: KẾT LUẬN
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...