Luận Văn Bàn về dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong các doanh nghiệp hiện nay .

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Lan Chip, 2/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời Mở Đầu
  Trong quả trình hoạt đống sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp thường có mối quan hệ kinh tế với nhiều đối tượng. Các đối tượng này quan tâm đến tình hình tài chính, khả năng sinh lời và khả năng phát triển của doanh nghiệp . Trên cơ sở đó họ co thể quyết định được có nên đầu tư vào doanh nghiệp hay không, có nên bán hàng cho doanh nghiệp không hoặc có nên cho doanh nghiệp vay hay không . Tất cả những câu hỏi đặt ra chỉ có thể lời được khi họ biết được thực trạng về tình hình tài chính của doanh nghiệp như thế nào . Mặt khác,trên góc độ quản lý vĩ mô của nhà nước, các cơ quan nhà nước cơ quan thuế, tái chính, kiểm toán cũng cần phải có những tài liệu đáng tin cậy về tình hình tài chính của doanh nghiệp .
  Thế nhưng, nền kinh tế hiện nay hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước . Một đặc điểm nổi bật đó là hoạt đông sản xuất kinh doanh chịu sự tác động, chi phối mạnh của quy luật giá cả, sự cạnh tranh gây gắt với nhiều cơ hội thách thức và cả những khó khăn mới đặt ra cho doanh nghiệp . Chính vì vậy giá trị tài sản luôn luôn thay đổi tại mỗi thời điểm khác nhau và có thể sẽ có nhiều những tổn thất, rủi ro sẽ xảy ra . Làm thế nào để phản ánh được chính xác giá trị thực tế của tài sản trên các báo cáo kế toán đồng thời khắc phục, bù đắp được những tổn thất sẽ xảy ra .
  Xuất phát từ nguyên tắc kế toán : Nguyên tắc thận trọng, nguyên tắc giá phí và yêu cầu trên đòi hỏi doanh nghiệp phải thực hiện lập dự phòng .
  Theo qui định của chế độ hiện nay, doanh nghiệp phải tiến hàng lập dự phòng giảm giá tài sản trên 3 loại : Dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư trong hoạt động tài chính .
  Vì dự phòng là một nội dung tương đối mới trong chế độ ké toán tài chính so với các chế độ kế toán trước đây . Nên nó tồn tại những vướng mắc, bất cập đòi hỏi phải có sự thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp . Điều này đặc biệp thể hiện hai loại dư phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho .
  Với lý do trên em chọn nghiên cứu đề tài : Bàn về dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong các doanh nghiệp hiện nay .

  Đề tài này gồm hai phần :
  Phần 1 : Chế độ hiện nay về trích lập, xử lý vµ hạch toán các khoản dự phong giảm giá hàng tồn kho, dự phòng phải thu kho đòi
  Phần 2 : Phân tích, nhận xét và kiến nghị về việc trích lập, xử lý và hạch toán các khoản dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho .

  Đề tài này được hoàn thành dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy Trương Thanh Dũng .
  Mục lục
  Lời mở đầu 1
  Phần I: Chế độ hiện nay về trích lập, xử lý và hạch toán các khoản dự phòng phải thu khó đòi 3
  1.1. Khái niệm 3
  1.2. Thời điểm lập và hoàn nhập 4
  1.3. Đối tượng và điều kiện lập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho 4
  1.3.1. Dự phòng phải thu khó đòi 4
  1.3.2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 4
  1.4. Quy trình và phương pháp xác định, tính toán mức dự phòng cần lập 5
  1.4.1. Đối với dự phòng phải thu khó đòi 5
  1.4.2. Đối với dự phòng giảm giá hàng tồn kho 6
  1.5. Xử lý các khoản dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho 7
  1.5.1. Với dự phòng phải thu khó đòi 7
  1.5.2 Với dự phòng giảm giá hàng tồn kho 7
  2. Xử lý xoá sổ các khoản nợ không thu hồi được 8
  2.1. Các trường hợp nợ được coi là không có khả năng thu hồi 8
  2.2. Chứng từ cần có khi xử lý xoá sổ nợ 9
  2.3 Thẩm quyền xử lý nợ 9
  2.4. Mức độ tổn thất thực tế và cách xử lý hạch toán 10
  3. Kế toán các nghiệp vụ liên quan tới dự phòng phải thu khó đòi, giảm giá hàng tồn kho 10
  3.1. Dự phòng phải thu khó đòi 10
  3.1.1. Tài khoản sử dụng 10
  3.1.2. Phương pháp hạch toán 11
  3.2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 13
  3.2.1. Tài khoản sử dụng 13
  4. Kế toán Việt Nam so với kế toán Pháp về lập dự phòng phải thu khó đòi, giảm giá hàng tồn kho 14
  Phần 2: Phân tích, nhận xét và kiến nghị về việc trích lập, xử lý và hạch toán các khoản dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho hiện nay 16
  1. Phân tích và nhận xét về trích lập, xử lý và hạch toán dự phòng phải thu khó đòi, giảm giá hàng tồn kho hiện nay 16
  1.1. Những thay đổi tích cực trong thông tư 89/2002 về hướng dẫn hạch toán dự phòng nợ phải thu khó đòi, giảm giá hàng tồn kho 16
  1.2. Một số hạn chế còn tồn tại trong dự phòng phải thu khó đòi, giảm giá hàng tồn kho hiện nay 18
  1.2.1. Về xử lý khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho 18
  1.2.2. Quan điểm hiện nay về chi phí dự phòng phải thu khó đòi, giảm giá hàng tồn kho 19
  1.2.3. Vấn đề xử lý dự phòng ở ba loại công cụ quản lý Tài chính - Thuế - Kế toán 19
  2. Một số kiến nghị hoàn thiện dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho 22
  Kết luận 26
  Danh mục tài liệu tham khảo 27
  [charge=150]http://up.4share.vn/f/5968606a696a6d60/DA092.rtf.file[/charge]
   
Đang tải...