Thạc Sĩ ánh xạ đơn điệu và áp dụng vào các bài toán cân bằng kinh tế

Thảo luận trong 'Khoa Học Tự Nhiên' bắt đầu bởi Lan Chip, 11/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỞ ĐẦU
  Ánh xạ đơn điệu là một trong những lĩnh vực của giải tích hiện đại đã và đ ang được
  rất nhiều nhà toán học hàng đầu thế giới nghiên cứu. Đặc biệt phải kể đến như: R.
  T. Rockafellar, F. E. Browder, (Xem [5], [14]). Bên cạnh các kết quả đặc biệt có ý
  nghĩa về mặt lý thuyết, ánh xạ đơn đ iệu là một trong những công cụ được sử dụng
  nhiều và rất có hiệu quả trong lĩnh vực toán ứng dụng như lĩnh vực tối ưu hóa. Nó
  giúp ích cho việc chứng minh sự tồn tại và tính duy nhất nghiệm cho rất nhiều các
  lớp bài toán cân bằng, bài toán bất đẳng thức biến phân và bài toán tố i ưu. Đề tài
  của bản luận văn này là nghiên cứu về toán tử đơn đ iệu trong không gian Hilbert
  thực và ứng dụng của nó trong việc khảo sát các bài toán bất đẳng thức biến phân
  và đặc biệt là mô hình kinh tế nổi tiếng Nash - Cournot. Vì thế, đây là một đề tài
  vừa có ý nghĩa về mặt lý thuyết, đồng thời vừa có ý nghĩa thực tiễn cao. Nội dung
  chính của bản luận văn là trình bày một cách hệ thống các kiến thức cơ sở có liên
  quan; khái niệm, tính chất và các điều kiện cho các toán tử đơn điệu; áp dụng toán
  tử đơn điệu trong bài toán bất đẳng thức biến phân và mô hình kinh tế Nash -
  Cournot. Ngoài phần mở đầu, kết luận và các tài liệu tham khảo, các kết quả nghiên
  cứu trong bản luận văn được trình bày thành ba chương với tiêu đề:
  Chương 1: Toán tử đơn điệu trong không gian Hilbert.
  Chương 2: Bất đẳng thức biến phân với toán tử đơn điệu.
  Chương 3: Mô hình Nash - Cournot với toán tử đơn điệu.
  Nội dung chính của các chương là:
  Chương 1: Trình bày một số kiến thức cơ sở về giải tích lồ i phục vụ cho việc
  nghiên cứu toán tử đơn điệu. Sau đó, trình bày các khái niệm về toán tử đơn điệu,
  đơn điệu tuần hoàn và đơn điệu cực đại. Song song với các khái niệm này là một số
  kết quả về tính chất, điều kiện của toán tử đơn điệu.
  Chương 2: Trình bày về bài toán bất đẳng thức biến phân và các bài toán liên
  quan. Sau đó, trình bày một số kết quả về việc sử dụng toán tử đơn đ iệu trong việc
  chứng minh sự tồn tại và tính duy nhất nghiệm của bài toán bất đẳng thức biến
  phân.
  Chương 3: Trình bày về mô hình kinh tế Nash - Cournot trong lĩnh vực sản
  xuất kinh doanh. Sau đó, sử dụng toán tử đơn điệu để nghiên cứu về sự tồn tại và
  tính duy nhất nghiệm cho mô hình.
  Bản luận văn được hoàn thành tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái
  Nguyên. Để hoàn thành được bản luận văn này, trước hết, tôi xin bày tỏ lòng b iết
  ơn sâu sắc tới Tiến sĩ Nguyễn Văn Quý, người thầy đã trực tiếp tận tình hướng dẫn,
  giúp đỡ tôi trong suốt quá trình làm và hoàn thiện bản luận văn. Tôi xin bày tỏ
  lòng b iết ơn sâu sắc tới các thầy giáo, các cô giáo trong trường Đại họ c Sư phạm
  Thái Nguyên, Viện Toán học Việt Nam, trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tận
  tình giảng dạy và giúp đỡ tôi hoàn thành khóa học.
  Tôi xin cảm ơn tới cơ quan, gia đình và bạn bè đã luôn động viên, ủng hộ giúp
  đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và làm luận văn tốt nghiệp.
  MỤC LỤC
  Mở đầu
  Chương 1: TOÁN TỬ ĐƠN ĐIỆU TRONG KHÔNG GIAN HILBERT
  1.1. Không gian Hilbert thực
  1.2. Tập lồi và hàm lồ i
  1.3. Toán tử đơn điệu
  1.3.1. Các định nghĩa về toán tử đơn điệu
  13.2. Toán tử đơn điệu tuần hoàn
  1.3.3. Toán tử đơn điệu cực đại
  Chương 2: BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN VỚI TOÁN TỬ ĐƠN ĐIỆU
  2.1. Bất đẳng thức biến phân
  2.2. Bất đẳng thức biến phân với toán tử đơn điệu
  2.3. Bất đẳng thức biến phân với ánh xạ đa trị
  2.4. Bất đẳng thức biến phân và các bài toán liên quan
  Chương 3: MÔ HÌNH NASH – COURNOT VỚI TOÁN TỬ ĐƠN ĐIỆU
  3.1. Phát biểu mô hình
  3.2. Mô hình Nash – Cournot với bài toán cân bằng
  3.3. Mô hình Nash – Cournot với bài toán bất đẳng thức biến phân
  3.4. Mô hình Nash – Cournot với toán tử đơn điệu
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [charge=450]http://up.4share.vn/f/46777f7277757e76/LV_08_SP_TH_NTVH.pdf.file[/charge]
   
Đang tải...