Chuyên Đề 1 số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở Công ty CP khí Công Nghiệp VN

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  Phần 1 : Phân tích thực trang tiêu thụ sản phẩm ở Công ty cổ phần Khí Công Nghiệp Việt Nam 3
  I. Quá trình hình thành và phát triển và đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của Công ty cổ phấn khí công nghiệp Việt Nam . 3
  1.Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Khí Công Nghiệp Việt Nam 3
  2.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Khí Công Nghiệp Việt Nam : 3
  3.Các hoạt động chính của Công ty : 6
  4.Nhiệm vụ của Công ty cổ phần Khí Công Nghiệp Việt Nam : 6
  5. Đặc điểm về công nghệ sản xuất : 7
  6.Đặc điểm về nguồn vốn của Công ty cổ phần khí công nghiệp Việt Nam : 8
  7. Đặc điểm về lao động và tiền lương : 9
  7.1.Về lao động : 9
  7.2.Về tiền lương : 12
  8. Đặc điểm về sản phẩm , thị trường tiêu thụ : 13
  9. Đặc điểm về uy tín thị trường: 15
  10. Đặc điểm về môi trường kinh doanh : 15
  II.Đánh giá tổng quát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần khí công nghiệp Việt Nam : 16
  1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần khí công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2003-2007: 16
  1.1.Giá trị tổng sản lượng : 19
  1.2.Doanh thu thuần : 20
  1.3. Các khoản nộp ngân sách nhà nước : 20
  1.4.Lợi nhuận sau thuế : 21
  1.5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu : 21
  1.6 .Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu 22
  III. Đánh giá các mặt hoạt động quản trị của Công ty cổ phần khí công nghiệp Việt Nam : 24
  1. Cơ câú tổ chức của Công ty cổ phần Khí Công Nghiệp Việt Nam : 24
  1.1 .Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty : 24
  1.2. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban : 25
  1.2.1.Ban lãnh đạo công ty : 25
  1.2.2 Các phòng ban : 27
  IV, Phân tích thực trạng tiêu thụ sản phẩm ở Công ty cổ phần Khí công nghiệp Việt Nam : 42
  1.Phân tích thị trường tiêu thụ sản phẩm : 42
  1.1 .Phân tích tình hình tiêu thụ theo khu vực thị trường : 42
  1.2.Phân tích tình hình tiêu thụ theo chủng loại hàng hoá : 46
  1.3. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm theo đối tượng khách hàng : 50
  1.4.Phân tích tình hình tiêu thụ theo thị phần : 51
  2.Phân tích tình hình thực hiện các biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ của Công ty cổ phần khí công nghiệp Việt Nam trong thời gian qua : 53
  2.1. Tăng thị phần 53
  2.1.1. Tăng thị phần theo chiều ngang : 53
  2.1.2 . Tăng thị phần theo chiều sâu : 54
  2.2.Nghiên cứu thị trường: 54
  2.3.Tổ chức mạng lưới tiêu thụ: 55
  2.4.Các hoạt động xúc tiến bán hàng : 56
  2.5.Một số chính sách khác : 57
  3.Đánh giá khái quát về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần khí công nghiệp Việt Nam trong thời gian qua : 58
  3.1.Một số điều đạt được : 58
  3.2. Những hạn chế : 59
  3.3 . Nguyên nhân : 59
  PHẦN 2 : MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 61
  I. Phương hướng và mục tiêu phát triển của Công ty trong thời gian tới : 61
  1.Phương hướng phát triển của Công ty : 61
  2. Mục tiêu phát triển của Công ty cổ phần Khí Công Nghiệp Việt Nam : 62
  II.Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần Khí Công Nghiệp Việt Nam : 63
  1. Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứ u và dự báo thị trường : 63
  2.Nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm : 64
  2.1. Nâng cao chất lượng công nghệ sản xuất : 64
  2.2.Đa dạng hóa sản phẩm: 64
  2.3.Hoàn thiện chính sách về chất lượng : 64
  2.4. Hoàn thiện chính sách về giá . 65
  3.Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối : 66
  4.Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng : 67
  5.Cải thiện và củng cố uy tín của Công ty trên thị trường : 68
  6.Giải pháp về vốn : 69
  7.Nâng cao chất lượng đội ngủ phục vụ hoạt động tiêu thụ : 69
  II. Một số kiến nghị đối với Công ty cổ phấn Khí Công Nghiệp Việt Nam: 70
  KẾT LUẬN 71
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 72
  thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ 01699421922
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...