Điều khoản sử dụng

Trước khi sử dụng các chức năng chia sẻ hay sử dụng lại nội dung chia sẻ, các bạn hãy đọc kỹ các điều khoản được qui định dưới đây.
Nếu các bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào dưới đây các bạn hãy ngừng ngay việc truy cập website.

(Thông tin này có thể thay đổi theo tình hình thực tế mà không cần báo trước)

I. TRUY CẬP TRANG WEB
 1. Bạn có quyền sử dụng trang web Tailieuso.net, với điều kiện như sau:
  • Sử dụng trang web Tailieuso.net vào mục đích cá nhân, không phải mục đích thương mại;
  • Không phát tán các đoạn quảng cáo, thư rác, các tài liệu có nội dung trái với quy định của pháp luật;
  • Không phát tán bất kỳ nội dung nào có chứa virus, hoặc các chương trình, file làm hư hại tới máy tính;
  • Không phá hoại máy chủ, hệ thống mạng liên kết tới trang web Tailieuso.net;
  • Tuân theo quy định tại Điều khoản sử dụng này.
 2. Để có thể sử dụng một số tính năng của trang web, bạn phải tạo lập một tài khoản. Bạn không được sử sụng tài khoản của người khác khi chưa được phép. Khi tạo một tài khoản mới, bạn phải cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác theo yêu cầu của website.
 3. Vấn đề trách nhiệm đối với tài khoản: Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan tới việc sử dụng tài khoản của mình, vì vậy bạn nên giữ mật khẩu cẩn thận. Trong trường hợp bạn nghi ngờ có người nào đó sử dụng tài khoản của bạn mà không được sự đồng ý của bạn, bạn cần thông báo ngay cho chúng tôi. Bạn phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những tổn thất của Tailieuso.net hoặc các bên có liên quan trong trường hợp các tổn thất đó được xác định là do tài khoản của bạn gây ra. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với những tổn thất của bạn nảy sinh do việc tài khoản của bạn bị sử dụng bất hợp pháp gây ra.
 4. Bạn không được phép lấy và sử dụng các thông tin cá nhân của người sử dụng khác. Bao gồm các thông tin về tài khoản hoặc địa chỉ e-mail (thư điện tử) từ trang web, không lấy (hoặc lôi kéo các thành viên khác lấy) các thông tin từ hệ thống vì mục đích thương mại.
 5. Tailieuso.net có quyền từ chối truy cập của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo lý do.
II. QUY ĐỊNH VỀ CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN TAILIEUSO.NET

Trang web Tailieuso.net luôn tạo điều kiện để bạn đăng tải các tài liệu với các nội dung khác nhau nhằm mục đích chia sẻ cộng đồng. Chúng tôi có toàn quyền trong việc chấp nhận hoặc từ chối các nội dung do người sử dụng đăng tải.

- Đối với những người đăng tải tài liệu lên Tailieuso.net
Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm pháp lý về các nội dung mà bạn đăng tải và hậu quả của việc đưa chúng lên trang web Tailieuso.net. Để đăng tải tài liệu lên Tailieuso.net, bạn phải cam kết theo những quy định dưới đây:
 1. Khi đăng các tài liệu của mình lên webiste Tailieuso.net, tức là bạn chuyển quyền sở hữu đối với tài liệu cho Tailieuso.net. Khi đó Tailieuso.net sẽ có toàn quyền sử dụng những nội dung này; có thể sao chép, và sửa đổi lại (bao gồm nhưng không giới hạn): việc đổi tên, sửa chữa, cắt ngắn, chia nhỏ tài liệu, và sử dụng một phần hoặc toàn bộ tài liệu cho công việc biên soạn để đưa lên trang web.
 2. Đồng thời bạn cũng cho phép người sử dụng trang web Tailieuso.net quyền sử dụng (không giới hạn) việc chỉnh sửa lại, phân tán, nội dung của tài liệu bạn đăng tải đó vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.
 3. Không được đăng tải các nội dung đã có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ khi bạn là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung này hoặc có sự chấp nhận từ những người sở hữu đủ thẩm quyền để đưa những nội dung này lên trang web Tailieuso.net và chuyển nhượng cho Tailieuso.net tất cả các quyền sở hữu như đã nêu;
 4. Bạn không được phép đưa thông tin sai sự thật hoặc xuyên tạc có thể gây hại tới Tailieuso.net hoặc bất kỳ bên thứ ba nào; đưa các thông tin trái pháp luật; khiêu dâm, nói xấu, bôi nhọ hoặc đe doạ, phân biệt chủng tộc, kích động người khác phạm tội, hoặc các vấn đề khác vi phạm luật pháp và thuần phong văn hoá Việt nam; đăng những thông tin sai sự thật về bản thân. Tailieuso.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có liên quan tới các nội dung do người sử dụng đăng tải này.
- Đối với những người sử dụng tài liệu trên Tailieuso.net
Khi sử dụng website Tailieuso.net, bạn sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ của/hoặc liên quan tới những thông tin mà người sử dụng trang web đăng tải.

III. QUY ĐỊNH VỀ PHÍ ĐỐI VỚI TÀI LIỆU TRÊN WEBSITE

Website bao gồm các tài liệu miễn phí và các tài liệu có phí
 • Đối với các tài liệu miễn phí các bạn có thể đọc ngay trên website và có quyền download về máy của các bạn để sử dụng.
 • Đối với các tài liệu có phí, để sử dụng được tài liệu này bạn phải mất một khoản tiền, khoản tiền đó được quy định bởi chủ sở hữu tài liệu và website.
 • Khi đăng tải tài liệu lên website, bạn có toàn quyền quyết định về việc cho phép người sử dụng được miễn phí hay mất phí khi sử dụng tài liệu của bạn.
IV. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM VÀ TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm và từ chối bảo đảm trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây (bao gồm nhưng không giới hạn) về: thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính trả thù, hoặc có hậu quả từ bất kỳ lý do nào được liệt kê dưới đây:
 1. Nội dung và quyền sở hữu trí tuệ của tài liệu (bao gồm bất kỳ lỗi hoặc sự thiếu chính xác trong đó);
 2. Những tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại bất khả kháng về tài sản có nguyên nhân từ website;
 3. Việc sử dụng bất hợp pháp các máy chủ và/hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin cá nhân, các thông tin tài chính chứa trong đó;
 4. Bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi truyền tín hiệu tới/hoặc từ website của chúng tôi;
 5. Bất kỳ lỗi, virus, phần mềm gián điệp, hoặc những phần mềm tương tự như vậy có thể bị chuyển tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba;
 6. Lỗi hoặc sai sót trong nội dung tin tức hoặc những thiệt hại mắc phải do việc bạn sử dụng nội dung trên hoặc thông qua trang web. Giới hạn trách nhiệm và từ chối bảo đảm đã nói trên đây sẽ áp dụng trong phạm vi điều chỉnh của luật pháp đối với từng trường hợp cụ thể.
V. CAM KẾT CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG TRANG WEB

- Bạn cam kết KHÔNG khiếu nại website về tất cả các thiệt hại, trách nhiệm, tổn thất, hoặc các chi phí tới từ:
 1. Việc bạn sử dụng trang web;
 2. Do bạn vi phạm các điều khoản này;
 3. Do vi phạm các quy định áp dụng cho các nội dung do người sử dụng đăng tải;
 4. Do bạn vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba, bao gồm (không giới hạn) các quyền liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền xuất bản hoặc các quyền cá nhân;
 5. Khiếu nại từ một bên thứ ba do nội dung bạn đăng tải gây ra;
- Bạn trả phí sử dụng đối với những tài liệu có phí.
Những biện pháp và nghĩa vụ bồi thường sẽ tồn tại với những điều khoản này và việc sử dụng trang web của bạn.

VI. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Quy định về luật điều chỉnh và tòa án khởi kiện: Website có trụ sở chính được đặt tại Hà Nội
  Do vậy những điều khoản tại quy định này và những điều khoản khác của website sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bất kỳ khiếu kiện hoặc vấn đề pháp lý phát sinh giữa bạn và chúng tôi do việc sử dụng trang web sẽ được giải quyết theo luật Việt Nam, tại tòa án Việt Nam.
 2. Tính hiệu lực của các quy định trong website: Các quy định trong điều khoản sử dụng này, cùng với các quy định về sự riêng tư tại địa chỉ và bất kỳ các văn bản khác của chúng tôi được quy định trên trang web, sẽ cấu thành đầy đủ thoả thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan tới trang web. Nếu bất kỳ điều khoản nào bị vô hiệu hoá bởi quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thì sự vô hiệu lực của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng tới tính hiệu lực của các điều khoản khác được nêu ra trong các quy định sử dụng này.
 3. Chúng tôi có quyền bổ sung, sửa đổi nội dung của điều khoản sử dụng này và những quy định khác của website vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước. Người sử dụng trang web phải có trách nhiệm thường xuyên theo dõi các quy định để nhận biết được những sự thay đổi này. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi chúng tôi bổ sung các nội dung trong các điều khoản và quy định thể hiện rằng bạn đã đọc và chấp nhận với những sự sửa đổi đó.
 4. Thời hiệu khởi kiện: 1 (một) năm tính từ khi nguyên nhân của việc kiện tụng đó xảy ra. Ngoài thời gian đó, chúng tôi có quyền từ chối tham gia giải quyết vấn đề đó.
Hà Nội, 02/06/2014
BQT Tailieuso.net