Thông Báo

Nơi thông báo và lưu trữ các thông báo chung của diễn đàn.

 1. THÔNG BÁO TỪ BQT

  Nơi thông báo và lưu trữ các thông báo chung của diễn đàn.
  36
  Bài viết
 2. YÊU CẦU TÀI LIỆU

  Nơi yêu cầu tài liệu của tất cả các thành viên.
  Chú ý: seach trước khi đưa ra yêu cầu nhé.
  16
  Bài viết