Luận Văn Xác Định Giá Thành và Phân Tích Biến Động Chi Phí Hạng Mục Công Trình Xây Dựng Cầu Cái Trưng tại Côn

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
  1.1.1. Sự cần thiết của đề tài:
  Trong hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cách kiểm soát được chi phí, muốn làm được điều đó đòi hỏi công tác hạch toán giá thành phải khoa học cũng như việc phân bổ chi phí chung giữa các công trình phải hợp lý. Qua đó cải thiện công tác xác định giá dự thầu đảm bảo trúng thầu đồng thời có lợi nhuận. Đó cũng là lý do em chọn đề tài nghiên cứu là “Xác Định Giá Thành và Phân Tích Biến Động Chi Phí Hạng Mục Công Trình Xây Dựng Cầu Cái Trưng” tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Công Trình 72.
  1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
  Tổng kết những kiến thức đã học được trong 4 năm qua để áp dụng vào thực tế xác định giá thành.
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  1.2.1. Mục tiêu chung:
  Thông qua công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành hạn mục trong xây lắp tiến hành phân tích các biến động chi phí theo từng khoản mục nhằm đưa ra các giải pháp quản lý chi phí.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Tìm hiểu về chi phí sản xuất và cách tính giá thành sản phẩm xây dựng.
  - Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành Hạng Mục Công Trình Cầu Cái Trưng.
  - Phân tích biến động chi phí theo từng khoản mục chi phí
  - Đánh giá quá trình thực hiện công tác tính giá thành sản phẩm xây lắp và đề ra một số biện pháp quản lý chi phí.
  1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  1.3.1. Không gian:
  Nghiên cứu công tác kế toán tại Cty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Công Trình 72.
  1.3.2. Thời gian:
  - Số liệu từ năm 2004-2006
  GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Nguyệt 2 SVTH: Lê Thị Huệ
  Luận văn tốt nghiệp Hạch toán giá thành sản phẩm xây lắp
  - Số liệu về chi phí sản xuất của Công Trình “Hạng mục cọc khoan nhồi D=1.2m, trụ 2,3 thuộc Công Trình Cầu Cái Trưng” từ tháng 6/2006 đến 12/2006.
  1.3.3. Đối tượng nghiên cứu:
  Công tác hạch toán chi phí công trình “Hạng mục cọc khoan nhồi D=1.2m, trụ 2,3 thuộc Công Trình Cầu Cái Trưng”
  1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
  - Kế toán tài chính của PGS.TS.Võ Văn Nhị
  TS Nguyễn Ngọc Dung
  TS Trần Anh Hoa
  TS Nguyễn Xuân Huy
  Th.S Trần Thị Duyên
  Nội dung: Giáo trình “Kế toán tài chính” trình bày về các nguyên tác hạch toán chi phí trong các đơn vị xây lắp theo quy định hiện hành của Bộ Tài Chính.
  - Giáo trình kinh tế xây dựng của Bộ Xây Dựng
  Nội dung chính: Trình bày các khái niệm về giá thành và các cách tính giá thành theo chuyên ngành xây dựng phù hợp với quy định của Bộ Xây Dựng.
  - Phương pháp định giá thành sản phẩm xây dựng của Bùi Văn Yêm
  Nội dung chính: Trình bày các bước và phương pháp định giá của sản phẩm xây lắp phù hợp với quy định của Bộ Xây Dựng.
  - Kinh tế và giá trị kinh doanh xây dựng của Nguyễn Văn Chọn.
  Nội dung chính: Trình bày các khái niệm, phạm trù về giá trị kinh tế và giá trị kinh doanh tronh lĩnh vực xây dựng.
  - Các luận văn năm trước liên quan đến đề tài hạch toán giá thành công trình xây dựng.
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...