Thạc Sĩ Vận dụng kế toán quản trị vào công việc kiểm soát chất lượng toàn diện tại các Doanh Nghiệp sản xuất

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀO VIỆC KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GIÀY DÉP Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG VIỆC KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (TOTAL QUALITY CONTROL – TQC) TRONG DOANH NGHIỆP


  1.1. Khái quát kế toán quản trị 1

  1.1.1. Lược sử hình thành và phát triển của kế toán quản trị 1
  1.1.2. Định nghĩa về kế toán quản trị 2
  1.1.3. Mục tiêu của kế toán quản trị 3
  1.1.4. Thông tin kế toán quản trị 4

  1.2. Chất lượng và kiểm soát chất lượng trong doanh nghiệp 6

  1.2.1. Khái niệm về chất lượng 6

  1.2.2. Khái niệm về kiểm soát chất lượng 9

  1.2.3. Khái niệm về kiểm soát chất lượng toàn diện (Total 11
  Quality Control – TQC)

  1.2.4. Tầm quan trọng của việc kiểm soát chất lượng 12

  1.3. Kiểm soát chất lượng toàn diện (Total Quality Control – 14
  TQC)

  1.3.1. Các quan điểm tiếp cận về chất lượng: 14

  1.3.1.1. Cách tiếp cận truyền thống về chất lượng 14

  1.3.1.2. Cách tiếp cận hiện đại về chất lượng 15

  1.3.2. Các phương pháp đánh giá chất lượng 18

  1.3.2.1. Phương pháp đánh giá dựa trên sự đo lường các 19
  yếu tố phi tài chính

  1.3.2.1.1. Đánh giá chất lượng nhà cung cấp 19
  1.3.2.1.2. Đánh giá chất lượng trong dây chuyền sx 20
  1.3.2.1.3. Đánh giá chất lượng dựa vào khách hàng 20

  1.3.2.2. Phương pháp đánh giá dựa trên chi phí bảo đảm 21
  chất lượng

  1.3.2.2.1. Chi phí phòng ngừa sai hỏng sản phẩm 21 (Prevention costs)

  1.3.2.2.2. Chi phí cho sự kiểm soát sản phẩm 22 (Appraisal costs)

  1.3.2.2.3. Chi phí cho những sai hỏng bên trong 23 (Internal Failure costs)
  1.3.2.2.4. Chi phí cho những sai hỏng bên ngoài 26 (External Failure costs)

  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 30

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TẠI 31
  CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH SẢN XUẤT GIÀY DÉP Ở TP.HỒ CHÍ MINH

  2.1. Giới thiệu tổng quan về các doanh nghiệp trong ngành sản 31
  xuất giày dép ở Tp. Hồ Chí Minh

  2.1.1. Tình hình sản xuất giày dép tại Tp. Hồ Chí Minh 31

  2.1.2. Công tác kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất giày dép 32
  ở Tp.Hồ Chí Minh

  2.1.3. Quy trình sản xuất chủ yếu tại các doanh nghiệp sản xuất 33
  giày dép ở Tp.Hồ Chí Minh


  2.2. Thực trạng kiểm soát chất lượng tại các doanh nghiệp sản 37
  xuất giày dép ở TP. Hồ Chí Minh

  2.2.1. Mục tiêu kiểm soát chất lượng 37

  2.2.2. Qui trình kiểm tra chất lượng tại các doanh nghiệp sản 37
  xuất giày dép ở TP. Hồ Chí Minh

  2.2.3. Khảo sát chất lượng tại các doanh nghiệp sản xuất giày 40
  dép tại TP. Hồ Chí Minh

  2.2.3.1. Chất lượng nhà cung cấp 40
  2.2.3.2. Chất lượng trong dây chuyền sản xuất 42
  2.2.3.3. Việc đáp ứng nhu cầu khách hàng 46
  2.2.3.4. Chi phí bảo đảm chất lượng tại các doanh nghiệp 47
  sản xuất giày dép tại Tp.Hồ Chí Minh

  2.2.3.5. Nguyên nhân tồn tại về kiểm soát chất lượng tại 50
  các doanh nghiệp sản xuất giày dép ở TP. Hồ Chí
  Minh

  2.3. Sự cần thiết kiểm soát chất lượng toàn diện tại các doanh 51
  nghiệp sản xuất giày dép ở TP. Hồ Chí Minh:

  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 52

  CHƯƠNG 3: VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀO VIỆC 53
  KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (TOTAL QUALITY CONTROL – TQC) TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GIÀY DÉP Ở TP. HCM


  3.1. Vận dụng phương pháp đánh giá dựa trên sự đo lường các 53
  yếu tố phi tài chính

  3.1.1. Đánh giá chất lượng nhà cung cấp 53
  3.1.2. Đánh giá chất lượng trong dây chuyền sản xuất 57
  3.1.3. Đánh giá chất lượng dựa vào khách hàng 59

  3.2. Vận dụng phương pháp đánh giá dựa trên chi phí bảo đảm 60
  chất lượng

  3.2.1. Phân loại chi phí bảo đảm chất lượng 60

  3.2.1.1. Chi phí phòng ngừa sai hỏng sản phẩm 60

  3.2.1.2. Chi phí cho sự kiểm soát sản phầm 61

  3.2.1.3. Chi phí cho những sai hỏng bên trong 61

  3.2.1.4. Chi phí cho những sai hỏng bên ngoài 61

  3.2.2. Chỉ tiêu đánh giá chi phí bảo đảm chất lượng 62

  3.2.2.1. Hệ số chi phí bảo đảm chất lượng trên doanh thu 63

  3.2.2.2. Tỷ trọng các loại chi phí trong tổng chi phí bảo 67
  đảm chất lượng

  3.2.2.3. Tỷ trọng chi phí bảo đảm chất lượng phát sinh tại 70
  các bộ phận trong tổng chi phí bảo đảm chất lượng


  3.3. Một số kiến nghị về công tác kế toán 71

  3.3.1. Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 71

  3.3.2. Hệ thống chứng từ, tài khoản 72

  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 75

  KẾT LUẬN

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...