Thạc Sĩ Ứng dụng lý thuyết logistics nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất và tiêu thụ Bưởi Da Xanh Bến Tre

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU i
  1. Ý nghĩa của đề tài
  2. Mục tiêu
  3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
  4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu và ứng dụng
  5. Tính mới của đề tài
  6. Nội dung chính của đề tài
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC ỨNG DỤNG LOGISTICS
  NHẰM TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ TRÁI CÂY 1
  1.1 Những vấn đề lý luận cơ bản về Logistics 1
  1.1.1 Bàn về khái niệm logistics 1
  1.1.2 Phân loại logistics 4
  1.1.3 Mối quan hệ giữa logistics và Quản trị dây chuyền cung ứng 7
  1.1.4 Vai trò của logistics 8
  1.1.4.1 Đối với nền kinh tế 8
  trang
  1.1.4.2 Đối với các doanh nghiệp 9
  1.1.5 Xu hướng phát triển của logistics trên thế giới 10
  1.1.5.1 Xu hướng phát triển của logistics trong thời gian qua 10
  1.1.5.2 Các xu hướng mới nổi lên 11
  1.2 Một số bài học kinh nghiệm trong ứng dụng logistics vào quá trình
  sản xuất và tiêu thụ trái cây 12
  1.2.1 Bài học từ các nước trong khu vực về ứng dụng logistics vào phát
  triển cây ăn quả 12
  1.2.1.1 Bài học từ Thái Lan 12
  1.2.1.2 Bài học từ Đài Loan 14
  1.2.1.3 Bài học từ Malaysia và Philippines 14
  1.2.2 Bài học về ứng dụng logistics vào phát triển một số loại cây ăn quả
  ở Việt nam 15
  1.2.3 Bài học kinh nghiệm rút ra cho Bưởi Da Xanh ở Bến Tre 15
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 16
  CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VIỆC SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ
  BƯỞI DA XANH Ở BẾN TRE 17
  2.1 Giới thiệu tổng quan về tỉnh Bến Tre 17
  2.1.1 Giới thiệu chung 17
  2.1.2 Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội 18
  2.2 Các vùng trồng Bưởi Da Xanh và năng lực sản xuất của tỉnh 20
  2.2.1 Sơ lược về Bưởi Da Xanh 20
  2.2.2 Các vùng trồng Bưởi Da Xanh hiện tại và qui hoạch đến năm 2010 21
  2.2.3 Năng lực sản xuất hiện tại và tương lai đến năm 2010 23
  2.3 Tình hình sản xuất và tiêu thụ thực tế 24
  2.3.1 Tình hình sản xuất thực tế 24
  2.3.1.1 Về qui mô 25
  2.3.1.2 Giống và kỹ thuật canh tác 25
  2.3.2 Tình hình tiêu thụ 31
  2
  2.4 Phân tích mối quan hệ giữa sản lượng, giá cả và thị trường tiêu thụ 36
  2.4.1 Xu hướng giá biến động theo mùa vụ 36
  2.4.2 Phân tích xu hướng giá biến động qua các năm 37
  2.4.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giá bưởi trong những năm tới 39
  2.4.3.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng cung 39
  2.4.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng cầu 41
  2.4.3.3 Đánh giá xu hướng biến động giá theo các nhân tố ảnh hưởng 42
  2.5 Phân tích SWOT – đánh giá chung thực trạng việc sản xuất và tiêu thụ
  Bưởi Da Xanh ở Bến Tre 42
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 44
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...