Báo Cáo Tổng hợp quá trình sản xuất, kinh doanh của Công ty Vận tải, Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC TÀI LIỆU  LỜI MỞ ĐẦU

  Phần I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ


  I. Giới thiệu chung về công ty

  II. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

  III. Chức năng và nhiệm vụ của công ty

  IV. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua


  Phần II: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY

  I. Đặc điểm về công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty

  II. Đánh giá trình độ công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty  Phần III: CƠ CẤU SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ


  I. Đặc điểm về cơ cấu sản xuất của công ty

  II. Đánh giá về cơ cấu sản xuất của công ty

  Phần IV: BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY

  I. Đặc điểm bộ máy tổ chức và quản lý của công ty

  II. Bộ máy tổ chức quản lý của công ty


  Phần V: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG TY

  I. Ảnh hưởng của các nhân tố đến công tác hoạch định chiến lược và kế hoạch phát triển doanh nghiệp

  1. Môi trường kinh tế và môi trường ngành

  1.1. Môi trường kinh tế quốc dân

  1.1.1. Môi trường kinh tế

  1.1.2. Môi trường văn hoá xã hội, dân cư

  1.1.3. Môi trường pháp lý

  1.1.4. Môi trường khoa học công nghệ

  1.2. Môi trường ngành

  1.2.1. Tình hình cạnh tranh trên thị trường của Công ty

  1.2.2. Khách hàng

  2. Phân tích và dự báo nội bộ Công ty

  2.1. Phân tích và dự báo nguồn nhân lực

  2.2. Phân tích khả năng tổ chức

  2.3. Phân tích nguồn lực vật chất và tài chính

  II. Công tác hoạch định chiến lược và kế hoạch phát triển của công ty

  1. Phân tích môi trường cạnh tranh của Công ty

  1.1. Tác động của những yếu tố thuộc môi trường vĩ mô

  1.2. Tác động của môi trường vi mô

  2. Hoạch định chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà trong thời gian tới

  2.1. Căn cứ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty

  2.2. Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch  Phần VI: CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ


  I. Phân tích công việc

  II. Tổ chức tuyển chọn nhân viên

  1. Dự báo nhu cầu nhân viên trong Công ty

  1.1. Các yếu tố liên quan đến dự báo nhân viên của Công ty

  1.2. Các phương pháp dự báo nhu cầu nhân viên

  2. Tuyển dụng nhân viên

  2.1. Công tác chuẩn bị tổ chức tuyển chọn

  2.2. Thông báo tuyển dụng

  III. Những nội dung chính về tuyển chọn lao động trong Công ty Vận tải, Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà

  1. Yêu cầu tuyển chọn nhân viên của Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

  2. Những căn cứ để tuyển chọn lao động của Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

  3. Các bước tuyển chọn lao động của Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

  IV. Định mức lao động và năng suất lao động

  1. Năng suất lao động

  2. Mức lao động và định mức lao động

  V. Tính hình lao động và tiền lương tại công ty

  1. Đặc điểm về lao động của Công ty

  2. Đặc điểm về tiền lương của Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

  2.1. Phương pháp xây dựng mức thời gian lao động tại Công ty

  2.2. Phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương của Công ty

  2.3. Cách thức trả lương của Công ty

  VI. Các hình thức kích thích vật chất và tinh thần đối với người lao động trong công ty

  1. Kích thích về vật chất

  2. Kích thích về tinh thần


  Phần VII: CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KỸ THUẬT TRONG CÔNG TY VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

  I. Quản trị chất lượng

  1. Phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm

  2. Những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm trong Công ty

  II. Quản trị chất lượng ở Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

  1. Chất lượng sản phẩm sữa đậu nành

  2. Chất lượng sản phẩm bia

  3. Chất lượng sản phẩm gạo

  4. Đánh giá chất lượng sản phẩm của Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

  4.1. Ưu điểm

  4.2. Nhược điểm

  III. Quản trị máy móc thiết bị

  1. Tình hình máy móc thiết bị của Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

  2. Công tác chuẩn bị kỹ thuật sản xuất trong Công ty


  Phần VIII: CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG CÔNG TY VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

  I. Quản trị vốn cố định, vốn lưu động

  1. Vốn cố định

  2. Vốn lưu động

  3. Cơ cấu vốn của Công ty

  II. Doanh thu, lợi nhuận

  1. Doanh thu

  2. Lợi nhuận

  III. Nguồn tài trợ công ty

  IV. Phân tích báo cáo tài chính công ty


  Phần IX: CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VẬT TƯ KỸ THUẬT TRONG CÔNG TY VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

  I. Công tác mua sắm, dự trữ vật tư kỹ thuật

  II. Công tác cấp phát và sử dụng vật tư trong sản xuất của công ty


  Phần X: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP TRONG CÔNG TY VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

  I. Đặc điểm công tác quản trị sản xuất và tác nghiệp của Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

  II. Mục tiêu của công tác quản trị sản xuất và tác nghiệp trong công ty

  III. Nội dung chủ yếu của quản trị sản xuất và tác nghiệp trong công ty

  2. Bố trí sản xuất trong Công ty

  3. Lập kế hoạch các nguồn lực

  4. Điều độ sản xuất

  5. Kiểm soát hệ thống sản xuất  Phần XI: QUẢN TRỊ MARKETING CỦA CÔNG TY VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ


  I. Thị trường và công tác nghiên cứu thị trường của công ty

  II. Công tác marketing của công ty

  1. Công tác lập kế hoạch tiêu thụ

  1.1. Chính sách sản phẩm

  1.2. Chính sách giá cả

  1.3. Chính sách phân phối và tiêu thụ

  1.4. Chính sách xúc tiến bán hàng và phục vụ hậu mãi.

  2. Đánh giá chung về công tác Marketing của Công ty


  Phần XII: KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

  I. Về cơ cấu tổ chức

  II. Về hoạch định chiến lược

  III. Về quản trị nhân lực

  IV. Về quản trị kỹ thuật

  V. Về quản trị tài chính

  VI. Về quản trị vật tư kỹ thuật

  VII. Về quản trị tác nghiệp

  KẾT LUẬN

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...