Luận Văn Thực trạng và giải pháp đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp ở Việt Nam

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Đề tài: Thực trạng và giải pháp đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp ở Việt Nam (55 trang)  MỤC LỤC​


  Lời mở đầu

  Nội dung


  I.Cơ sở lý luận:

  1.Công nghệ và đổi mới công nghệ:

  1.1.Công nghệ.

  1.2.Đổi mới công nghệ:

  1.2.1.Thực chất của đổi mới công nghệ.

  1.2.2.Vai trò của đổi mới công nghệ.

  1.2.3.Các giai đoạn đổi mới công nghệ.

  1.2.4.Thời điểm đổi mới công nghệ.

  2.Nội dung chủ yếu của đổi mới công nghệ:

  2.1.Lựa chọn công nghệ thích hợp:

  2.1.1.Tính tất yếu khách quan của lựa chọn công nghệ thích hợp.

  2.1.2.Những căn cứ lựa chọn công nghệ thích hợp.

  2.1.3.Nội dung của lựa chọn công nghệ thích hợp.

  2.2.Đánh giá công nghệ:

  2.2.1.Quan niệm về đánh giá công nghệ.

  2.2.2.Vai trò của đánh giá công nghệ.

  2.2.3.Các bước tiến hành đánh giá công nghệ.

  2.3.Phân tích năng lực công nghệ:

  2.3.1.Năng lực công nghệ và vai trò của việc phân tích năng lực công nghệ.

  2.3.2.Phương pháp phân tích năng lực công nghệ.

  2.4.Đổi mới công nghệ:

  2.4.1. Đánh giá trình độ công nghệ hiện tại.

  2.4.2.Các hình thức đổi mới công nghệ.

  2.4.3.Yêu cầu của đổi mới công nghệ.

  II.Thực trạng đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp công nghiệp ở Việt nam:

  1.Tình hình công nghệ trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp ở Việt nam:

  1.1.Tình hình công nghệ chung của nền kinh tế quốc dân.

  1.2.Tình hình công nghệ trong ngành sản xuất công nghiệp ở nước ta.

  2.Thực trạng công nghệ và đổi mới công nghệ ở một số ngành:

  2.1.Ngành cơ khí:

  2.1.1.Thực trạng công nghệ của ngành cơ khí.

  2.1.2.Thực trạng đổi mới công nghệ ngành cơ khí.

  2.2.Ngành dệt may:

  2.2.1.Thực trạng công nghệ ngành dệt may.

  2.2.2.Thực trạng đổi mới công nghệ ngành dệt may.

  2.3.Ngành chế biến mía đường:

  2.3.1.Thực trạng công nghệ ngành mía đường.

  2.3.2.Thực trạng đổi mới công nghệ ngành mía đường.

  3.Những kết quả đạt được trong hoạt động đổi mới công nghệ ở nước ta trong những năm qua:

  4.Những tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp công nghiệp Việt nam:

  III.Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp ở Việt nam:

  1.Các giải pháp vĩ mô:

  2.Các giải pháp vi mô:

  Kết luận
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...