Chuyên Đề Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Ngọc Hoa

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC

  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH & THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 3
  TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 3
  1.Lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh 3
  1.1.Khái niệm cạnh tranh, năng lực cạnh tranh và các khái niệm có
  liên quan 3
  1.2.Tính tất yếu khách quan của cạnh tranh 7
  1.3. Ý nghĩa của việc nâng cao năng lực cạnh tranh 10
  1.3.1. Đối với doanh nghiệp 11
  1.3.2.Đối với người tiêu dùng 13
  1.3.3.Đối với nền kinh tế xã hội 14
  1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của
  doanh nghiệp 16
  1.5. Phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bằng
  ma trận 24
  2. Thực trạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 28
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH & NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH NGỌC HOA 34
  1. Giới thiệu chung về quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Ngọc Hoa 34
  1.1. Chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty 34
  1.2. Đặc điểm bên trong của công ty 35
  1.2.1. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức 35
  1.2.2. Đặc điểm về vốn 38
  1.2.3. Đặc điểm về lao động 39
  1.2.4. Đặc điểm máy móc, công nghệ 40
  1.2.5. Đặc điểm về sản phẩm văn phòng phẩm của công ty 40
  1.2.6. Đặc điểm về khách hàng tiêu dùng đối với sản phẩm
  văn phòng phẩm 44
  1.3. Những nét nổi bật về thị trường văn phòng phẩm ở nước ta hiện nay và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua 44
  1.3.1. Nh ững nét nổi bật về thị trường văn phòng phẩm ở nước ta
  hiện nay 44
  1.3.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty 48
  2. Đánh giá thực trạng về năng lực cạnh tranh của công ty 48
  2.1. Năng suất lao động 48
  2.2. Sản phẩm 49
  2.3. Tiêu thụ sản phẩm 49
  3. Điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân những tồn tại của công ty 50
  3.1. Điểm mạnh của công ty 50
  3.2. Điểm yếu của công ty 50
  CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH NGỌC HOA & KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI 52
  CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC 52
  1. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty 52
  1.1. Tăng cường hoạt động marketing hỗn hợp 52
  1.2. Giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm 57
  1.3. Xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp 58
  1.4. Đổi mới cơ cấu tổ chức quản lý, hoàn thiện kỹ năng quản lý hiện dại của đội ngũ lãnh đạo, quản trị trong các doanh nghiệp 59
  1.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp 60
  1.6. Hoàn thiện hệ thống thông tin, chủ động áp dụng thương mại điện tử trong điều hành kinh doanh 62
  1.7. Xây dựng nền văn hóa của doanh nghiệp 63
  2. Kiến nghị đối với chính sách của Nhà nước 63
  2.1. Tiếp tục mở rộng hệ thống các cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp 64
  2.2. Tiếp tục phát triển các chương trình hỗ trợ cụ thể 65
  KẾT LUẬN 68
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69


  DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU


  Hình 1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Ngọc Hoa 35
  Hình 2. Cơ cấu lao động hiện tại của công ty TNHH Ngọc Hoa 39
  Hình 3. Danh mục các sản phẩm sản xuất và kinh doanh của công ty 41
  Hình 4. Bảng doanh thu – chi phí - lợi nhuận 48
  Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số 01699421922
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...