Luận Văn Thực trạng đội ngũ hướng dẫn viên và công tác quản lí đội ngũ hướng dẫn viên tại công ty du lịch dịc

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Đề tài: Thực trạng đội ngũ hướng dẫn viên và công tác quản lí đội ngũ hướng dẫn viên tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội (71 trang)

  MỤC LỤC​
  Lời mở đầu
  Nội dung:
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÍ ĐỘI NGŨ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH
  I.1. Các khái niệm cơ bản.
  I.1.1.Khái niệm về hướng dẫn viên du lịch
  I.1.2. Vai trò của hướng dẫn viên
  I.1.2.1.Vai trò đối với đất nước
  I.1.2.2.Đối với công ty
  I.1.2.3. Đối với khách du lịch
  I.2.Đặc điểm lao động của hướng dẫn viên.
  I.2.1. Thời gian lao động
  I.2.2.Khối lượng công việc
  I.2.3. Cường độ công việc
  I.2.4. Tính chất công việc
  I.3. Một số yêu cầu đối với hướng dẫn viên du lịch.
  I.3.1. Phẩm chất chính trị
  I.3.2. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
  I.3.3. Đạo đức nghề nghiệp.
  I.3.4. Sức khoẻ
  I.4. Qui trình hoạt động hướng dẫn du lịch
  I.4.1. Chuẩn bị trước chuyến đi
  I.4.2. Tổ chức phục vụ trong chuyến đi
  I.4.3. Tổ chức tiễn khách và những công việc sau chuyến đi
  I.5. Một số vấn đề về quản lí đội ngũ hướng dẫn viên du lịch.
  I.5.1.Phân tích công việc
  I.5.1.1. Khái niệm về phân tích công việc
  I.5.2. Tuyển mộ và tuyển chọn đội ngũ hướng dẫn viên du lịch.
  I.5.2.1. Tuyển mộ
  I.5.2.2. Tuyển chọn
  I.5.3. Tạo động lực trong đội ngũ hướng dẫn viên du lịch
  I.5.4. Đánh giá việc thực hiện công việc của hướng dẫn viên du lịch
  I.5.5. Đào tạo và phát triển nguồn lao động và hướng dẫn viên du lịch
  I.5.6. Công tác thù lao cho hướng dẫn viên du lịch

  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ HƯỚNG DẪN VIÊN VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐỘI NGŨ HƯỚNG DẪN VIÊN TẠI CÔNG TY DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI.
  II.1. Tổng quan về công ty du lịch dịch vụ Hà Nội
  II.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
  II.1.1.1. Lịch sử hình thành
  II.1.1.2. Quá trình phát triển
  II.1.2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của công ty du lịch dịch vụ Hà Nội.
  II.1.2.1. Cơ cấu tổ chức của công ty
  II.1.2.2. Cơ cấu tổ chức của trung tâm dịch vụ
  II.1.2.3. Hoạt động kinh doanh của trung tâm du lịch
  II.2. Thực trạng về đội ngũ hướng dẫn viên của công ty du lịch dịch vụ Hà Nội.
  II.1.1. Về cơ cấu độ tuổi và giới tính
  II.2.2.Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ
  II.3. Công tác quản lí đội ngũ hướng dẫn viên tại công ty dịch dụ du lịch Hà Nội.
  II.3.1. Phân tích công việc của hướng dẫn viên tại công ty
  II.3.2. Công tác tuyển mộ và tuyển chọn và bố trí lao động hướng dẫn viên của công ty du lịch dịch vụ Hà Nội
  II.3.3. Tạo động lực cho đội ngũ hướng dẫn viên trong công ty
  II.3.4. Đánh giá việc thực hiện công việc cho đội ngũ hướng dẫn viên của công ty
  II.3.5. Vấn đề đào tạo và phát triển nghiệp vụ cho đội ngũ hướng dẫn viên
  II.3.6. CÔNG TÁC THÙ LAO LAO ĐỘNG CHO ĐỘI NGŨ HƯỚNG DẪN VIÊN CỦA CÔNG TY

  CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐỘI NGŨ HƯỚNG DẪN VIÊN TẠI CÔNG TY DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI.
  III.1. Mục tiêu và phương hướng của Công ty Du lịch Dịch vụ Hà Nội
  III.2.Đưa ra chế độ thưởng phạt rõ ràng đối với hướng dẫn viên
  III.3. Lập một bảng mô tả chi tiết công việc cho hướng dẫn viên
  III.4. Nâng cao chất lượng hướng dẫn du lịch
  III.5.Hoàn thiện vấn đề tiền lương cho đội ngũ hướng dẫn viên và thực hiện các biện pháp tạo động lực cho đội ngũ hướng dẫn viên của công ty
  III.6. Một số các biện pháp khác
  LỜI KẾ
  PHỤ LỤC
  Danh mục tài liệu tham khảo
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...