Tiểu Luận Thực trạng đầu tư và phát triển tại công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí Ptramesco

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Đề tài: Thực trạng đầu tư và phát triển tại công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí Ptramesco (24 trang)  MỤC LỤC  CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ PTRAMESCO

  1.1. Giới thiệu tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

  1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

  1.1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng của từng bộ phận trong công ty

  1.1.3. Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

  1.2. Những nhân tố tác động tới hoạt động đầu tư phát triển của CTCP sản xuất và kinh doanh kim khí

  1.2.1 Nhân tố thuộc về môi trường bên trong công ty

  1.2.2. Nhân tố thuộc về môi trường bên ngoài công ty.

  1.3. Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển của công ty trong giai đoạn 2004-2008

  1.3.1. Tình hình thực hiện tổng vốn đầu tư phát triển của công ty

  1.3.2. Tình hình thực hiện vốn đầu tư của Công ty phân theo nguồn vốn.

  1.3.3. Tình hình thực hiện vốn đầu tư của Công ty theo nội dung đầu tư.

  1.4. Đánh giá công tác đầu tư phát triển của công ty trong giai đoạn 2004-2008

  1.4.1. Kết quả và hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển của công ty

  1.4.2. Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động đầu tư phát triển của công ty

  CHƯƠNG II: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA CTCP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ TRONG THỜI GIAN TỚI

  2.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới

  2.1.1. Phân tích Ma trận SWOT của CTCP sản xuất và kinh doanh kim khí

  2.1.2. Định hướng hoạt động sản xuất- kinh doanh

  2.1.3. Về hoạt động liên doanh, liên kết và đầu tư

  2.2. Giải pháp đẩy mạnh đầu tư phát triển của công ty

  2.2.1. Tiếp tục đa dạng hóa và hợp lý hóa cơ cấu nguồn vốn cho đầu tư phát triển

  2.2.2. Đảm bảo yêu cầu đồng bộ và hợp lý giữa các nội dung đầu tư

  2.2.3. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý hoạt động đầu tư

  2.3. Một số kiến nghị đối với chính phủ

  2.3.1. Điều chỉnh thuế nhập khẩu phôi thép và thép thành phẩm

  2.3.2. Dừng cấp phép đầu tư mới các dự án thép nằm ngoài quy hoạch.

  2.3.3. Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho ngành sản xuất và kinh doanh thép.

  2.3.4 Thực hiện hiệu quả chính sách kích cầu kinh tế
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...