Thạc Sĩ [Slide] Chiến lược phát triển thương mại của Lào trong mối quan hệ với tam giác kinh tế Việt Nam - T

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CỦA LÀO TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI TAM GIÁC KINH TẾ VIỆT NAM – TRUNG QUỐC – THÁI LAN ĐẾN NĂM 2020

  TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

  Xu thế hội nhập mạnh mẽ đòi hỏi tăng cường quan hệ thương mại về cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

  Để củng cố và phát triển được mối quan hệ thương mại trên thế giới, đặc biệt với tam giác kinh tế Việt Nam- Trung Quốc- Thái Lan, Lào cần đưa ra định hướng, chiến lược một cách khoa học kết hợp với những đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế trong quan hệ hợp tác thương mại.

  MỤC ĐÍCH VÀ GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

  Mục đích nghiên cứu:
  - Vị trí chiến lược của Lào trong tam giác kinh tế, chiến lược thương mại, chính sách phát triển thương mại của Lào với Việt Nam – Trung Quốc – Thái Lan.
  - Đề xuất hệ thống giải pháp phát triển thương mại của Lào trong quan hệ với tam giác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc – Thái Lan trong thời gian tới.
  Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng: Chiến lược phát triển thương mại của Lào trong mối quan hệ với tam giác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc – Thái Lan
  - Phạm vi: Chỉ tập trung nghiên cứu chiến lược thương mại hàng hóa.

  BỐ CỤC LUẬN VĂN


  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ HÌNH THÀNH TAM GIÁC KINH TẾ VIỆT NAM – TRUNG QUỐC – THÁI LAN

  CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THƯƠNG MẠI GIỮA LÀO VỚI TAM GIÁC KINH TẾ VIỆT NAM – TRUNG QUỐC – THÁI LAN

  CHƯƠNG 3: TRIỂN VỌNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHẢT TRIỂN THƯƠNG MẠI GIỮA LÀO VỚI TAM GIÁC KINH TẾ VIỆT NAM – TRUNG QUỐC – THÁI LAN
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...