Thạc Sĩ Phát hiện và xây dựng lợi thế cạnh tranh cho tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam ( VNPT )

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC
  PHÁT HIỆN VÀ XÂY DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH CHO TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (VNPT)
  Trang bìa

  Nhiệm vụ luận văn thạc sĩ

  Lời cám ơn

  Tóm tắt luận văn

  Mục lục

  Các chữ viết tắt

  Danh sách các hình vẽ và bảng biểu  CHƯƠNG 1 : CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1

  1. Lý do hình thành đề tài 2
  2. Mục tiêu của đề tài 5
  3. Phạm vi giới hạn của đề tài 5
  4. Phương pháp nghiên cứu 5
  5. Nội dung tóm tắt 7

  CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT 8

  1. Lý thuyết về lợi thế cạnh tranh 9
  1.1 Cạnh tranh là gì ? 9
  1.2 Lợi thế cạnh tranh 9
  2. Các cơ sở của lợi thế cạnh tranh 10
  2.1 Cái gì là cơ sở cho lợi thế cạnh tranh? 10
  2.1.1 Quan điểm tổ chức công nghiệp 10
  2.1.2 Quan điểm dựa trên nguồn lực 11
  2.2 Làm thế nào để tạo ra lợi thế cạnh tranh? 11
  2.3 Làm thế nào để duy trì và xây dựng lợi thế cạnh tranh? 14
  2.3.1 Tập trung xây dựng các khối tổng thể của lợi thế cạnh tranh 14
  2.3.2 Xác định nguồn lực nào cần xây dựng và duy trì 16
  3. Các công cụ phân tích lợi thế cạnh tranh 17
  3.1 Mô hình 5 tác lực cạnh tranh của Porter 17
  3.1.1 Nguy cơ xâm nhập của các đối thủ cạnh tranh tiềm năng 18
  3.1.2 Cường độ cạnh tranh của các đối thủ hiện tại trong ngành 19
  3.1.3 Áp lực từ các sản phẩm thay thế 19
  3.1.4 Áp lực từ phía khách hàng 20
  3.1.5 Áp lực của người cung ứng 20
  3.2 Phân tích nguồn lực 21
  3.2.1 Nguồn lực 21
  3.2.2 Tiềm lực 22
  3.2.3 Năng lực cốt lõi 22
  3.2.4 Năng lực khác biệt 24
  3.3 Chuỗi giá trị của Porter 24
  3.3.1 Các hoạt động chủ yếu 26
  3.3.2 Các hoạt động hỗ trợ 28
  4. Đánh giá lợi thế cạnh tranh 29
  4.1 Phương pháp định tính 29
  4.1.1 Phương pháp chuyên gia 30
  4.1.2 Qui trình đánh giá 31
  4.1.3 Khung đánh giá 31
  4.2 Phương pháp định lượng 32

  CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH CÁC LỢI THẾ CẠNH TRANH CHO VNPT 33

  1. Phân tích môi trường vĩ mô 34
  1.1 Các chính sách cạnh tranh viễn thông ở Việt Nam 34
  1.1.1 Hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật 34
  1.1.2 Hoàn thiện môi trường pháp lý 35
  1.1.3 Chính sách giảm cuớc các dịch vụ viễn thông và Internet của chính phủ 36
  1.2 Aûnh hưởng của các yếu tố kinh tế 37
  1.3 Aûnh hưởng của hội nhập kinh tế quốc tế 38
  2. Phân tích môi trường tác nghiệp 40
  2.1 Tổng quan về thị trường viễn thông và Internet Việt Nam 40
  2.1.1 Thị trường viễn thông 40
  2.1.2 Thị trường Internet 42
  2.2 Các đối thủ cạnh tranh hiện tại của VNPT 44
  1.2 Nguy cơ xâm nhập của các đối thủ cạnh tranh tiềm năng 45
  1.3 Nguy cơ từ các sản phẩm và dịch vụ thay thế 46
  1.4 Aùp lực từ phía khách hàng 46
  1.5 Aùp lực của nhà cung cấp 47
  3. Phân tích nguồn lực của VNPT 48
  3.1 Giới thiệu về Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam 48
  3.2 Qui mô cơ sở mạng lưới 49
  3.2.1 Hệ thống chuyển mạch 49
  3.2.2 Hệ thống truyền dẫn 50
  3.2.3 Hệ thống vận chuyển tin tức 50
  3.3 Các mối quan hệ của VNPT 51
  3.4 Thương hiệu của VNPT 53
  3.5 Công nghệ của VNPT 54
  3.6 Các nguồn nhân lực của VNPT 56
  3.7 Nguồn lực tài chính của VNPT 57
  3.7.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của VNPT 57
  3.7.2 Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của VNPT 58
  4. Phân tích chuỗi giá trị của VNPT 60
  4.1 Hoạt động đầu vào 60
  4.2 Hoạt động vận hành 60
  4.3 Hoạt động cung cấp dịch vụ 62
  4.3.1 Năng lực cung cấp dịch vụ 62
  4.3.2 Cơ sở khách hàng 63
  4.4 Hoạt động Marketing và bán hàng 63
  4.4.1 Hoạt động Marketing 64
  4.4.2 Hoạt động bán hàng 65
  4.5 Hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ 67
  4.6 Quản trị nguồn nhân lực 69
  5. Tóm tắt các cơ hội, nguy cơ, điểm mạnh, điểm yếu 70
  6. Xác định các lợi thế cạnh tranh cho VNPT 74
  6.1 Các lợi thế về vị thế thị trường của VNPT 74
  6.2 Các lợi thế về tiềm lực của VNPT 74
  6.3 Các lợi thế về năng lực của VNPT 74

  CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ CÁC LỢI THẾ CẠNH TRANH CHO VNPT 75

  1. Đánh giá lợi thế cạnh tranh cho VNPT 76
  1.1 Đánh giá định tính 76
  1.2 Đánh giá định lượng 80
  2. Đánh giá tính bền vững của các lợi thế 82

  CHƯƠNG 5 : ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM DUY TRÌ, CỦNG CỐ

  VÀ XÂY DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH CHO VNPT 84
  1. Các nguyên tắc để thực hiện giải pháp 87
  2. Các giải pháp nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh cho VNPT 88
  2.1 Phát triển các loại hình dịch vụ 88
  2.2 Điều chỉnh giá sản phẩm và dịch vụ 89
  2.3 Củng cố và mở rộng hệ thống kênh phân phối 89
  2.4 Đẩy mạnh việc tiếp thị và bán hàng 89
  3. Các giải pháp nhằm củng cố lợi thế cạnh tranh cho VNPT 90
  3.1 Đổi mới quản lý và kinh doanh 90
  3.2 Đổi mới công nghệ 92
  3.3 Nâng cao công tác tư tưởng trong tình hình mới 93
  3.4 Tăng cường hợp tác quốc tế 93
  4. Các giải pháp nhằm xây dựng lợi thế cạnh tranh cho VNPT 93
  4.1 Cắt giảm chi phí 93
  4.2 Đầu tư phát triển và duy trì nguồn nhân lực 95
  4.3 Xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng 96
  4.4 Xây dựng thương hiệu mạnh 97
  4.5 Nâng cao sự thỏa mãn khách hàng 97
  4.6 Thực hiện tốt việc chăm sóc khách hàng 98
  4.7 Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ 99
  5. Tóm tắt các giải pháp 100

  CHƯƠNG 6 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 101  PHỤ LỤC 104
  PHỤ LỤC A: Các đối thủ cạnh tranh hiện tại của VNPT 104
  PHỤ LỤC B: Các đơn vị thành viên của VNPT 105
  PHỤ LỤC C: Danh sách các chuyên gia phỏng vấn 107
  PHỤ LỤC D: Phiếu đánh giá lợi thế cạnh tranh 108
  PHỤ LỤC E: Các kết quả đánh giá 110
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...