Báo Cáo Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh AG

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

  1.1 Lý do chọn đề tài:

  Từ khi Việt Nam gia nhập vào tổ chức kinh tế thế giới đã mở ra nhiều cơ hội lẫn thách thức cho nền kinh tế nước ta. Với cam kết mở cửa nền kinh tế và tự do hóa thị trường tài chính tiền tệ thì việc cổ phần hóa các ngân hàng thương mại Nhà Nước được tiến hành nhanh chóng. Việc cổ phần hóa này đã tạo ra cho ngành ngân hàng điều kiện phát triển mới nhưng cũng gây ra không ít khó khăn. Riêng đối với các ngân hàng thương mại Nhà Nước việc cổ phần hóa đã tạo ra một môi trường mới để phát triển tốt hơn nhưng cũng phải đối mặt với những thách thức mới đặt ra trong môi trường cạnh tranh mới, đó là sự cạnh tranh gay gắt không chỉ với các NHTMCP trong nước mà còn với các ngân hàng thương mại nước ngoài. Vì vậy các ngân hàng quốc doanh sau khi cổ phần hóa phải tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ để có thể vượt qua khó khăn đón nhận lợi ích mang đến từ cơ hội mới này.

  Cùng với các ngân hàng quốc doanh khác, ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam được cổ phần hóa từ năm 2008 đến nay đã không ngừng phát triển, đa dạng hóa dịch vụ, nâng cao chất lượng, mở rộng đối tượng khách hàng phục vụ, thực hiện kinh doanh có hiệu quả. Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn thử thách trong quá trình hoạt động do hoạt động trong môi trường kinh doanh mới với sự cạnh tranh gay gắt nhưng NHTMCP Công Thương Việt Nam vẫn đạt được lợi nhuận cao và mở rộng được mạng lưới chi nhánh rộng khắp Việt Nam. Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh An Giang cũng là một chi nhánh hoạt động có hiệu quả của ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. Do vậy, để thấy rõ hiệu quả hoạt động của ngân hàng này mà hoạt động tín dụng là hoạt động chủ yếu mang lại lợi nhuận lớn nhất, nên thực hiện đề tài: “Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh AG” là rất cần thiết.

  1.2 Mục tiêu nghiên cứu

  Đề tài này được thực hiện nhằm mục tiêu:

  - Phân tích tín dụng ngắn hạn tại NHTMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh An Giang.

  - Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của NHTMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh An Giang.

  - Đề xuất những kiến nghị nhằm cao hiệu quả tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng.

  1.3 Phạm vi nghiên cứu:

  Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh An Giang có lịch sử hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng lâu dài và có nhiều nghiệp vụ đa dạng nhưng đề tài chỉ tập trung nghiên cứu về tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHTMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh An Giang trong 3 năm 2007, 2008, 2009.

  1.4 Phương pháp nghiên cứu:

   Phương pháp thu thập số liệu: thu thập số liệu thực tế từ các báo các tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh có liên quan đến hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân  hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh An Giang trong ba năm 2007, 2008, 2009.

   Phương pháp phân tích số liệu:

  -Sử dụng phương pháp thống kê các số liệu thực tế phát sinh qua các năm.

  -Sử dụng phương pháp phân tích số tuyệt đối, số tương đối và các chỉ số tài chính.

   Phương pháp tham khảo tài liệu: tham khảo tài liệu lý thuyết thuần có liên quan đến nội dung đề tài.
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...