Luận Văn Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Du lịch Gofl Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ (Khách sạ

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  GIỚI THIỆU
  1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.
  1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu.
  Trong xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế hiện nay đã tạo nhiều cơ hội và điều
  kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phải
  đối mặt với những khó khăn, thử thách lớn, các doanh nghiệp cần phải hiểu rõ bản
  thân để điều chỉnh quá trình kinh doanh cho phù hợp với điều kiện kinh tế. Đối với
  các doanh nghiệp đã cổ phần hóa, để tăng khả năng vốn huy động, mở rộng sản
  xuất, cạnh tranh với các doanh nghiệp khác phải có tình hình tài chính thật vững
  mạnh và thật minh bạch. Nói đến tài chính doanh nghiệp, chúng ta không thể không
  nói về vai trò của việc phân tích tài chính doanh nghiệp, thường xuyên phân tích tình
  hình tài chính sẽ giúp cho các nhà quản trị thấy rõ thực trạng tài chính, xác định
  đúng đắn những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp để dựa vào đó đề ra những
  chiến lược kinh doanh phù hợp với điều kiện, tình hình của doanh nghiệp mình.
  Đồng thời, tìm ra những nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh
  nghiệp, từ đó đề ra những giải pháp nhằm ổn định và tăng cường tài chính của doanh
  nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Chính vì vậy, em chọn đề
  tài “Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Du lịch Gofl Việt Nam Chi
  nhánh Cần Thơ (Khách sạn Gofl Cần Thơ)”.

  MỤC LỤC
  
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
  1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1
  1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu 1
  1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn .1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu .1
  1.2.1 Mục tiêu chung .1
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2
  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2
  1.3.1 Không gian .2
  1.3.2 Thời gian 2
  1.3.3 Đối tượng nghiên cứu .2
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  2.1 Phương pháp luận .3
  2.1.1 Bản chất và vai trò của tài chính công ty .3
  2.1.2 Khái niệm và nội dung của phân tích tài chính 4
  2.1.3 Hệ thống báo cáo tài chính .5
  2.1.4 Phân tích các báo cáo tài chính 8
  2.2 Phương pháp nghiên cứu 16
  2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu .16
  2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu .16
  CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN
  DU LỊCH GOLF VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
  3.1 Giới thiệu sơ lược về Khách sạn Golf Cần Thơ .17
  3.2 Lịch sử hình thành và phát triển .17
  3.3 Chức năng và nhiệm vụ của công ty .18
  3.3.1 Chức năng 18
  3.3.2 Nhiệm vụ 19
  3.4 Cơ cấu tổ chức của công ty .19
  3.5 Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm vừa qua 20
  CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CHI NHÁNH CÔNG
  TY CỔ PHẦN DU LỊCH GOLF VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
  4.1 Phân tích chung tình hình tài chính của công ty .22
  4.1.1 Phân tích bảng cân đối kế toán .22
  4.1.2 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .31
  4.1.3 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ 37
  4.2 Phân tích các chỉ tiêu tài chính trong công ty .41
  4.2.1 Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán .41
  4.2.2 Phân tích mức độ đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh .51
  4.2.3 Phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời 53
  4.3 Phân tích tài chính bằng phương trình Dupont .57
  CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP
  5.1 Đánh giá chung về tình hình tài chính của công ty 61
  5.1.1 Những mặt công ty đã đạt được .61
  5.1.2 Những tồn tại và nguyên nhân tại công ty .61
  5.2 Giải pháp .62
  CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  6.1 Kết luận .65
  6.2 Kiến nghị .65
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 67
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...