Luận Văn Phân tích tình hình hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp sài gòn thương tín- chi

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC​ 204413879" TÓM TẮT i
  204413880" MỤC LỤC ii
  204413881" DANH MỤC CÁC BẢNG iii
  204413881" DANH MỤC CÁC BIỀU ĐỒ iii
  204413881" DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT TRONG BÀI VIẾT iv
  204413881" Chương 1. Phần mở đầu. 1
  204413882" 1.1. Lý do chọn đề tài: 1
  204413883" 1.2. Mục tiêu và Phạm vi nghiên cứu: 1
  204413886" 1.3. Phương pháp nghiên cứu: 2
  204413887" 1.4. Những đóng góp cơ bản của khoá luận: 2
  204413888" Chương 2. Cơ sở lý luận. 3
  204413889" 2.1. Lý thuyết 3
  204413890" · Tín dụng ngân hàng. 3
  204413891" · Vai trò của tín dụng. 3
  204413892" · Chức năng của tín dụng. 3
  204413893" · Các hình thức tín dụng: 3
  204413894" · Các loại hình tín dụng: 3
  204413895" · Bảo lãnh ngân hàng: 4
  204413896" · Định nghĩa về rủi ro trong hoạt động của ngân hàng: 4
  204413897" · Các loại rủi ro trong hoạt động tín dụng của Sacombank An Giang: 4
  204413898" 2.2. Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng. 5
  [​IMG]204413899" Chương 3. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 6
  204413900" 3.1. Vài nét về: 6
  204413901" 3.2. Vài nét sơ lược về Sacombank An Giang. 7
  204413903" 3.3. Sơ đồ tổ chức của Sacombank An Giang. 9
  204413904" 3.4. Quy trình cấp tín dụng và xử lý rủi ro tín dụng tại Sacombank An Giang 15
  204413905" 3.4.1. Quy trình cấp tín dụng Sacombank An Giang. 15
  204413906" 3.4.2. Quy trình xử lý rủi ro tín dụng Sacombank An Giang. 18
  204413908" Chương 4. Phân tích tình hình hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng của Sacombank An Giang 20​ 204413909" 4.1. Tình hình chung về KT- XH và hoạt động tín dụng của các TCTD tại tỉnh An Giang: 20​ 204413910" 4.1.1. Vài nét sơ lược về tình hình KT- XH của tỉnh An Giang: 20
  204413911" 4.1.2. Vài nét về tình hình hoạt động tín dụng của các TCTD trong tỉnh An Giang trong năm 2007 21​ 204413912" 4.2. Hoạt động tín dụng tại Sacombank An Giang. 22
  204413913" 4.2.1. Hoạt động tín dụng cá nhân. 22
  204413914" Ø Hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh. 22
  204413917" Ø Hoạt động cho vay góp chợ. 24
  204413921" Ø Hoạt động tín dụng tiêu dùng. 27
  204413925" 4.2.2. Hoạt động tín dụng doanh nghiệp. 30
  204413927" 4.2.3. Hoạt động bảo lãnh. 31
  204413929" 4.3. Rủi ro tín dụng: 32
  204413935" Chương 5. Giải pháp nâng cao hoạt động tín dụng và giảm thiểu rủi ro tín dụng tại Sacombank An Giang. 39​ 204413936" 5.1. Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng. 39
  204413937" 5.2. Giảm thiểu rủi ro tín dụng. 40
  204413938" Chương 6. Kết luận. 42
  204413939" TÀI LIỆU THAM KHẢO 43
  204413939" PHỤ LỤC 44  1.1. Lý do chọn đề tài:
  Cùng với sự phát triển chung của đất nước, tỉnh An Giang đã và đang từng bước đổi mới, hòa nhập vào xu thế chung của sự phát triển đó. Với sự xuất hiện của nhiều tổ chức tín dụng trong thời gian gần đây trong tỉnh An Giang, đã cho thấy sự phát triển của tỉnh, cũng như về tốc độ phát triển của các thành phần kinh tế trong năm qua. Với vai trò vừa là người cho vay, vừa là người đi vay, Ngân hàng đã góp một phần đáng kể trong việc thúc đẩy sự luân chuyển của nguồn tài chính, đồng thời đáp ứng các nhu cầu về vốn của các tổ chức kinh doanh một cách nhanh nhất.
  Cùng với sự xuất hiện của các Ngân hàng thương mại cổ phần như Ngân hàng TMCP Đông Á, Ngân hàng TMCP Á Châu, . Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- Chi Nhánh An Giang là một trong những Ngân hàng thương mại cổ phần có vốn lớn ở tỉnh An Giang, không những thế Sacombank An Giang còn có nhiều hoạt động như huy động tiền gửi, phát hành thể ATM, . đặc biệt là hoạt động tín dụng là một bộ phận không thể thiếu của các Ngân hàng nói chung và Sacombank An Giang nói riêng.
  Với sự biến động lãi suất trong thời gian đầu năm 2008, hoạt động tín dụng tại Sacombank An Giang đang có sự điều chỉnh lớn với các chính sách tăng lãi suất huy động, kèm theo sự tăng của lãi suất cho vay, điều này đã gây ít nhiều khó khăn trong hoạt động tín dụng tại Sacombank An Giang. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh giữa các Ngân hàng thương mại cổ phần ngày càng thêm gay gắt với sự tăng lãi suất huy động vốn. Với môi trường cạnh tranh gay gắt như thế, hoạt động tín dụng tại Sacombank An Giang có sự thay đổi như thế nào so với những năm trước đây. Ngoài ra, những rủi ro tín dụng có mang lại việc ứng đọng vốn lớn cho Sacombank An Giang? .Vì vậy để tìm hiểu xem hoạt động tín dụng ở Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- Chi Nhánh An Giang trong những năm qua diễn ra như thế nào và rủi ro tín dụng tồn tại ở Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- Chi Nhánh An Giang sẽ được xử lý ra sao, đó là lý do em chọn đề tài:
  “PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN- CHI NHÁNH AN GIANG”
  1.2. Mục tiêu và Phạm vi nghiên cứu:
  Mục tiêu: Thông qua các hoạt động tín dụng trong những năm qua cụ thể là từ năm 2005 đến năm 2007 tại Sacombank An Giang, ta có thể nhận định được tình hình tín dụng cũng như các rủi ro tín dụng của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- Chi Nhánh An Giang. Bên cạnh đó, thông qua các báo cáo tín dụng nhằm tìm hiểu xem một số vấn đề sau:
  · Phân tích các hoạt động tín dụng theo từng tiêu chí
  · Phân tích các rủi ro tín dụng trong hoạt động tín dụng, từ đó xác định các nguyên nhân dẫn đến các rủi ro trên tại Sacombank A Giang.
  · Đưa ra các kiến nghị, biện pháp nhằm góp phần giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động tín dụng.
  Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu: do hạn chế về thời gian cũng như kiến thức về các hoạt động của ngân hàng cụ thể là trong hoạt động tín dụng nên em chỉ tập trung vào việc phân tích tình hình hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng từ năm 2005 đến năm 2007
  1.3. Phương pháp nghiên cứu:
  Nghiên cứu định tính:
  Phỏng vấnlấy ý kiến về các hoạt động tín dụng tại ngân hàng thông qua các đối tượng khác nhau: Nhân viên tín dụng, Khách hàng, Phó phòng phụ trách Phòng Hỗ trợ, Trưởng phòng tín dụng,
  Nghiên cứu định lượng:
  · Thông qua các số liệu trong các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng tổng kết tình hình kinh doanh, tình hình nguồn vốn, các báo cáo tín dụng, từ đó xác định ra phần trăm các nguồn vốn, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trong gần ba năm qua bằng phương pháp phân tích;
  · Bằng phương pháp so sánh nhằm tìm ra các tác nhân tác động đến tình hình cấp tín dụng tại Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- Chi Nhánh An Giang
  1.4. Những đóng góp cơ bản của khoá luận:
  Với mục đích tìm hiểu hoạt động tín dụng cũng như các rủi ro tín dụng tại Sacombank An Giang trong những năm qua, thông qua các báo cáo từ phòng Hỗ trợ và các phòng Tín dụng, và từ hoàn cảnh thực tế của tình hình chung trong thời gian sắp tới, em hy vọng rằng các kiến nghị cùng với các giải pháp được đưa ra từng bước hoàn thiện hơn các hoạt động tín dụng và hạn chế được các rủi ro tín dụng trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- Chi nhánh An Giang.
  Do sự hạn chế về thời gian, cùng với những kiến thức của bản thân còn hạn chế trong hoạt động của ngân hàng, do đó Khoá luận và các kiến nghị được đưa ra còn sai sót nhất định. Vì vậy, em hy vọng nhận được nhiều sự đóng góp hơn nữa từ các thầy cô, và các anh chị trong Sacombank An Giang để hoàn thiện hơn nữa đề tài này.
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...