Luận Văn Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Quỹ Tín Dụng nhân dân Mỹ Hòa phường Mỹ Hòa, thàn

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  [​IMG]MỤC LỤC​ 199573857" CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU 1
  199573858" 1.1. Lý do chọn đề tài. 1
  199573859" 1.2. Mục Tiêu Nghiên Cứu. 2
  199573860" 1.3. Phương pháp nghiên cứu. 2
  199573861" 1.3.1 Phương pháp thu nhập số liệu. 2
  199573862" 1.3.2 Phương pháp phân tích số liệu. 2
  199573863" 1.4. Phạm vi nghiên cứu. 2
  199573864" CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN 3
  199573865" 2.1. Khái niệm về huy động vốn. 3
  199573866" 2.1.1. Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn. 3
  199573867" 2.1.2. Tiền gửi tiết kiệm. 3
  199573868" 2.2. Khái niệm về tín dụng. 4
  199573869" 2.2.1. Khái niệm tín dụng Ngân hàng. 4
  199573870" 2.2.2. Vai trò và chức năng của tín dụng trong nền kinh tế. 4
  199573871" 2.2.2.1. Vai trò của tín dụng. 4
  199573872" 2.2.2.2. Chức năng của tín dụng. 5
  199573873" 2.2.3. Phân loại tín dụng. 5
  199573874" 2.2.3.1.Căn cứ vào thời hạn tín dụng: 5
  199573875" 2.2.3.2. Căn cứ vào đối tượng tín dụng: 6
  199573876" 2.2.3.3. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn tín dụng: 6
  199573877" 2.3. Những qui định về cho vay tại QTD. 6
  199573878" 2.3.1. Các nguyên tắc vay vốn. 6
  199573879" 2.3.2. Điều kiện vay vốn: 6
  199573880" 2.3.3. Đối tượng cho vay ngắn hạn: 6
  199573881" 2.3.4. Phương thức cho vay: 7
  199573882" 2.3.5. Mức cho vay: 7
  199573883" 2.3.6. Thời hạn cho vay: 8
  199573884" 2.3.7. Lãi suất cho vay: 8
  199573885" 2.3.8. Quy trình cho vay của quỹ tín dụng: 8
  199573886" 2.4. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình huy động vốn và hoạt động TD: 9
  199573887" 2.4.1. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình huy động vốn: 9
  199573888" 2.4.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng: 10
  CHƯƠNG 3. GIỚI THIỆU QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN MỸ HÒA 11
  199573892" 3.1. Sự hình thành và phát triển của Quỹ tín dụng Mỹ Hòa. 11
  199573893" 3.2. Tình hình hoạt động Qũy tín Nhân Dân Mỹ Hòa và định hướng hoạt động của Qũy tín dụng trong năm 2008. 12
  199573894" 3.2.1. Tình hình hoạt động của QTD giai đoạn 2005-2007: 12
  199573895" 3.2.2. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động của QTD Mỹ Hòa. 14
  199573896" 3.3. Định hướng hoạt động trong năm 2008: 16
  199573897" CHƯƠNG 4. 199573898" PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN 199573899" MỸ HÒA 18
  199573900" 4.1. Tình hình huy động vốn giai đoạn 2005 – 2007: 18
  199573901" 4.1.1. Cơ cấu nguồn vốn tại Quỹ tín dụng Mỹ Hòa: 18
  199573902" 4.1.2. Tình hình huy động vốn: 19
  199573903" 4.1.3. Đánh giá tình hình huy động vốn. 23
  [​IMG]199573904" 4.1.3.1. Tỷ lệ vốn huy động trên tổng nguồn vốn. 23
  199573905" 4.1.3.2. Vốn huy động có kỳ hạn trên vốn huy đông. 23
  199573906" 4.1.3.3. Vốn huy động không kỳ hạn trên vốn huy động. 24
  199573907" 4.1.3.4. Dư nợ trên vốn huy động: 24
  199573908" 4.2. Phân tích hiệu quả hoạt TDNH tại QTD Mỹ Hòa qua 3 năm từ 2005 - 2007. 25
  199573909" 4.2.1. Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn tại QTD Mỹ Hòa. 25
  199573910" 4.2.1.1. Phân tích cơ cấu DSCV. 25
  199573911" 4.2.1.2. Tình hình DSCV ngắn hạn tại QTD Mỹ Hòa qua 3 năm 199573912" 2005 -2007. 27
  199573913" 4.2.2. Phân tích doanh số thu nợ ngắn hạn. 29
  199573914" 4.2.2.1. Phân tích cơ cấu DSTN. 29
  199573915" 4.2.2.2. Tình hình DSTN ngắn hạn tại QTD Mỹ Hòa qua 3 năm 199573916" 2005 -2007. 31
  199573918" 4.2.3. Phân tích tình hình dự nợ ngắn hạn. 33
  199573919" 4.2.3.1. Phân tích cơ cấu DSDN. 33
  199573920" 4.2.3.2. Tình hình DN ngắn hạn tại QTD Mỹ Hòa qua 3 năm 199573921" 2005 -2007 .34
  199573922" 4.2.4.Phân tích tình hình nợ quá hạn. 35
  199573923" 4.2.4.1. Phân tích cơ cấu NQH. 35
  199573924" 4.2.4.2. Tình hình NQH ngắn hạn tại QTD Mỹ Hòa qua 3 năm 199573925" 2005 -2007. 36
  199573926" 4.3. Tổng quan về hoạt động tín dụng ngắn hạn tại QTD ND Mỹ Hòa. 38
  199573927" 4.4. Đánh giá hoạt động Tín dụng ngắn hạn tại Quỹ tín dụng Mỹ Hòa qua 3 năm dựa trên các chỉ số tài chính. 40
  199573928" CHƯƠNG 5 . 199573929" MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI QTD MỸ HÒA. 43
  199573930" 5.1. Biện pháp huy động vốn: 43
  199573931" 5.2. Biện pháp tăng doanh số cho vay. 43
  199573932" 5.3. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng. 44
  199573933" 5.4. Giải pháp về nhân sự. 45
  199573934" CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 46
  199573936" 6.1. Kết luận. 46
  199573937" 6.2. Kiến nghị: 46
  199573938" 6.2.1. Đối với Quỹ tín dụng nhân dân Mỹ hòa. 46
  199573940" 6.2.2. Đối với chính quyền địa phương. 47
  199573941" 6.3.3. Đối với Chính phủ.  CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU1.1. Lý do chọn đề tài.
  Nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường đầy tính năng động với khí thế cạnh tranh giữa các ngân hàng, các doanh nghiệp, các công ty . thật quyết liệt, cùng với sự ứng dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào kinh doanh và sản xuất làm nền kinh tế chúng ta không ngừng tăng trưởng. Bên cạnh đó, một vấn đề bức xúc mà chúng ra quan tâm là vốn, trong khi đó trong dân chúng còn dự trữ một lượng vốn nhàn rỗi rất lớn, một số người có vốn trong tay nhưng không biết làm gì, một số khác họ không có vốn nhưng có cái đầu và quyết chí kinh doanh họ dốc hết tâm trí vào để tính toán làm ăn rất cần vốn, một nhóm khác nữa là họ đã kinh doanh và trong quá trình đó có khi họ dư vốn tạm thời, có khi họ thiếu vốn do đó phải làm thế nào để đưa lượng vốn đó vào dòng chảy nhằm tăng sức bật. Vì vậy, sự xuất hiện của hệ thống NHTM và các QTD đã giải quyết những khó khăn trên, trong đó có Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Mỹ Hòa ( Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa) đã áp dụng chính sách của nhà nước nhằm thực thi chính sách về tiền tệ, tín dụng đẩy mạnh việc sử dụng vốn một cách có hiệu quả nhất.
  Tại QTD Mỹ Hòa hoạt động tín dụng chiếm gần 100% kết quả kinh doanh và đóng vai trò then chốt, mà trong đó hoạt động tín dụng ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao trên 85%. Song song với những thành tựu đạt được thì QTD vẫn còn tồn tại những bất cập cần đổi mới. Do đó muốn nâng cao hơn nữa vị thế của mình trên thị trường thì Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa phải bắt đầu bằng việc cải tiến tín dụng nâng cao hoạt động.
  Nước ta có truyền thống về nông nghiệp, ngày nay nông nghiệp cũng đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế. Tỉnh An Giang là một tỉnh có sản lượng lúa lớn ở đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả nước nhưng đời sống của người nông dân còn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn do đó phần lớn họ không có đủ vốn để đưa những máy móc, kỹ thuật hiện đại vào sản xuất được nên lao động rất vất vả. Đây là một vấn đề cần quan tâm, một nhu cầu bức xúc mang tính thời sự. Phần lớn bà con nông dân đang thiếu vốn để sản xuất, chi phí sản xuất thì cao mà chu kỳ thu hoạch lại chậm nên phải đi vay vốn để bù đắp nhu cầu vốn thiếu hụt phục vụ cho sản xuất kinh doanh, và thông thường lãi suất cho vay bên ngoài rất cao do vậy người dân vay vốn từ Quỹ tín dụng sẽ có lợi hơn nhiều, giảm được chi phí cho quá trình sản xuất kinh doanh. Mặt khác do trình độ dân trí của người dân chưa cao và các ngân hàng thương mại lớn không mặn mà với các món vay nhỏ nên việc giao dịch với các ngân hàng lớn gặp nhiều khó khăn.Vì vậy các tổ chức tín dụng đặc biệt là Quỹ tín dụng nhân dân là sự lựa chọn của họ bởi thủ tục đơn giản và sẵn sàng đáp ứng các món vay nhỏ.
  Bên cạnh công tác tín dụng ngắn hạn, để có nguồn vốn đáp ứng nhu cầu của người dân đầu tư cho sản xuất kinh doanh, Quỹ tín dụng cần phải đẩy mạnh công tác huy động vốn nhằm tạo lập nguồn vốn cho hoạt động tín dụng. Điều này đòi hỏi Quỹ tín dụng cần phải có chính sách huy động vốn phù hợp với khả năng phát triển của nền kinh tế, tập quán tiêu dùng và tiết kiệm của người dân. Do vậy huy động vốn và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả phải đi đôi với nhau, bổ sung cho nhau.
  Nhận thức được tầm quan trọng của tín dụng ngắn hạn và huy động vốn nên tôi đã chọn đề tài “ Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Quỹ Tín Dụng nhân dân Mỹ Hòa phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.”

  1.2. Mục Tiêu Nghiên Cứu.
  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là:
  - Phân tích tình hình nguồn vốn huy động qua 3 năm 2005 – 2007.
  - Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng ngắn hạn qua 3 năm 2005 – 2007 tại Quỹ tín dụng Mỹ Hòa.
  - Đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Quỹ tín dụng Mỹ Hòa.
  1.3 Phương pháp nghiên cứu.
  1.3.1 Phương pháp thu nhập số liệu.
  - Thu nhập số liệu thứ cấp tại Quỹ tín dụng Mỹ Hòa, các báo cáo tài chính và những thông tin liên quan đến hoạt động của Quỹ tín dụng.
  - Tìm hiểu thêm thông tin qua các sách báo, tạp chí, internet, các văn bản, qui chế, chế độ tín dụng.
  1.3.2 Phương pháp phân tích số liệu.
  Phân tích số liệu dựa trên các phương pháp chủ yếu sau:
  - Phương pháp phân tích tổng hợp.
  - Phương pháp phân tích so sánh số tương đối.
  - Phương pháp phân tích so sánh số tuyệt đối.

  199573941" 47
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...